Gå til hovedindhold

Klimaudfordringen – visioner og dilemmaer

Enhedslisten har siden sin start sat markant fokus på klimaudfordringen og den grønne omstilling af energisektoren. I forhold til 1989 er mange af vore visioner i dag på den generelle, politiske dagsorden, og vi har løbende udviklet vor klima- og energipolitik. Delprogrammet koger den ned til 1.000 ord, som forklarer vores vigtigste pointer.

Karl Vogt-Nielsen, klima- og energirådgiver

Delprogrammet slår fast, at den grønne omstilling til 100 procent vedvarende energi skal være i mål i 2040. For at sætte dette i perspektiv kræver det, at vi årligt skal opføre 75 store havvindmøller – og dobbelt så mange, hvis ikke vi halverer energiforbruget inden 2040. Vi ønsker således en omstilling, som kræver mindst en revolution i energipolitikken.

Samtidig kritiserer vi med rette markedskræfterne, om end vi er nødt til at benytte os af dem, hvis vort mål skal nås. Et dilemma her er, at vi påpeger at energiforsyningen ”skal under demokratisk styring og ejerskab, hvis omstillingen skal lykkes i tide”, og vi skal fremme ”kollektive ejerformer og folkelig deltagelse i vedvarende energiproduktion.” Fint nok, men vi vil i praksis dog stadig støtte den kommercielle havmølleudbygning, fordi VE-udbygningen er vigtigere end det demokratiske – eller er den?

Stop oliejagten

Vi slår fast i programmet, at vi må respektere det globale budget for udledning af drivhusgasser, hvis vi skal blive under to graders stigning. Dette budget indebærer, at det er meget begrænset, hvor meget CO2-Danmark stadig må udlede. Derfor peger vi på en stærk klimalov, som forpligter til reduktioner år for år og konkrete handlingsplaner herfor. Vi skal indregne de drivhusgasudledninger, som dansk økonomi forårsager uden for landets grænser og i de varer, vi importerer. Vi peger også på, at den danske olie- og naturgasproduktion ikke intensiveres men afvikles, og al søgning efter nye reserver skal standses og udvinding af skifergas forbydes.

Til slut et andet dilemma - nemlig vækstkritikken. Det kommer bl.a. til udtryk ved, at vi vil begrænse antallet af elapparater. Jeg har svært ved at se det udmøntet i praktisk politik og spørgsmålet er, om det er her, kamppladsen er. Et hurtigt regnestykke viser, at gevinsten ved at reducere omfanget af elapparater med 25 procent i husholdningerne svarer til at gøre de næste ti havmølleparker 1 procent større. Ligeledes vil vi begrænse bygningsarealet samt standse byspredning, hvilket vel indebærer højhuse i de større byer. Jeg synes, vi skal overveje, hvilke kampe, vi prioriterer.

Jeg håber, ovenstående lidt provokatorisk ansporer dig til at få læst delprogrammet – det indeholder rigtig mange gode ting.

Foto: Finn Kjeller

Fra Rød+Grøn:

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]