Gå til hovedindhold

Klimaredning kræver grundlæggende forandringer

Effektivitet er ikke nok, hvis vi bare bruger den sparede energi på flere produkter og mere bilkørsel. Derfor skal vi fastlægge et globalt budget for drivhusgasser.

Palle Bendsen, aktiv i NOAH Klimaretfærdighed + Energi

Jeg synes, Enhedslistens forslag til et grønt delprogram er rigtig godt. Det udtrykker mange af de samme tanker, som vi gør os i NOAH. Det kommer så grundigt rundt om de mange emner, som det er muligt på 20 sider.

Vi skal prioritere at få flere med

Men hvad skal vi prioritere? Jeg mener, at vi skal prioritere at få flere mennesker med i omstillingen – overalt i landet, på alle tænkelige niveauer og alle tænkelige måder. At vi skal skabe forståelse for de meget vidtrækkende forandringer, der er brug for. Også politisk forståelse i kommuner, regioner og i Folketinget. Sidst, men ikke mindst, skal vi skabe alliancer af både kortere og længere varighed. Derfor skal Enhedslisten fodre os, der arbejder i miljøbevægelsen, med oplysninger, så vi kan påvirke politiske beslutningsprocesser i tide.

Nord-Syd-perspektiver er særligt svære at trænge igennem med i de politiske forsamlinger. Det betyder ikke, at vi ikke skal forsøge! Men det kræver sikkert snilde og retorisk tæft at lykkes med det.

Mængdeproblemet og rebound-effekten

Hvordan gør vi det klart, at klimakrisen er en systemkrise? En måde kunne være at pege på ”mængdeproblemet” og den såkaldte ”rebound”-effekt: Miljømæssigt er det ikke nok at effektivisere energiforbruget ved fremstillingen af et produkt, hvis der så blot fremstilles flere produkter.

Isolerer man f.eks. et hus bedre, så er den første effekt en reduktion af det faktiske energiforbrug. Det er positivt. Men herefter opstår hurtigt en modgående rebound-effekt, idet beboerne hurtigt sætter energibesparelsen over styr ved at vælge en højere, behageligere stuetemperatur. Altså ved at sætte energiforbruget op. På samme måde kan et skift til en energieffektiv bil betyde, at man bare kører flere kilometer.

Brug for et globalt CO2-budget

Rent strategisk er det rigtig godt, at Enhedslisten "genfremsætter" forslaget om en stærk klimalov. I NOAHs forslag så vi klimaloven som en overligger for både offentlig og privat virksomhed. Vi så nødvendigheden i at holde styr på mængdeproblemet og tænke forskellige indsatser sammen. Derfor tog vi udgangspunkt i det globale drivhusgasbudget.

Det var ikke et nemt krav at trænge igennem med i 2008, og det var vel Finansministeriet, der sørgede for, at det ikke var med i klimaloven i 2014. Men i FN’s Klimapanels seneste rapport er det blevet synligt og et grundlag for Paris-aftalen, selvom det ikke er nævnt! År for år formindskes drivhusgasbudgettet, men det lukker skiftende regeringer øjnene for.

Foto: Andy Revkin (Flickr)

Fra Rød+Grøn:

Faktaboks:

Klimabudget og klimalov

Klimaforandringernes omfang afhænger af, hvor stor en mængde af drivhusgasser, vi samlet sender op i atmosfæren. Hvis vi skal holde os under to graders temperaturstigning, vil det kræve stærke klimalove, som lægger et budget for samfundenes udledning af CO2 og andre drivhusgasser.

Enhedslisten stillede i 2010 beslutningsforslag om en klimalov, der sætter faste mål for Danmarks årlige reduktion af udledningen. Forslaget tog udgangspunkt i NOAHs og Klima SOS’ arbejde for en klimalov og Friends of the Earths internationale arbejde, som bidrog til at få britiske og skotske klimalove vedtaget.

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]