Gå til hovedindhold

Kapitalismen står i vejen for et økologisk bæredygtigt samfund

Fremtiden for klima og miljø afhænger af, om demokratiske beslutninger bliver bestemmende i stedet for profitinteresser.

Per Clausen, medlem af Forretningsudvalget

Forslaget til et grønt delprogram fastholder, at den globale klimakrise hænger tæt sammen med kapitalismens krav om mere og mere vækst.

Forståelsen af denne sammenhæng mangler desværre hos andre partier. Selv Alternativet, der vil se den nuværende økonomiske model efter i sømmene, anerkender ikke de grundlæggende problemer med kapitalismen i forhold til at sikre en bæredygtig udvikling.

Delprogrammet gennemhuller myten om, at der findes en særlig grøn vækst, som kan sikre fortsat stigning i vores forbrug og produktion uden at ødelægge miljø og klima. Det præciserer, at grundlæggende forandringer er nødvendige, hvis vi vil løse miljø- og klimaproblemerne.

Grøn bekæmpelse af ulighed

Der er til gengæld ingen modsætning mellem at sikre en miljømæssigt bæredygtig udvikling og at bekæmpe ulighed og fattigdom – tværtimod. Almindelige mennesker skal overtage styringen, så vi i fællesskab kan styre udviklingen lokalt, nationalt og internationalt. Kun via socialistisk demokrati kan vi for alvor sætte ind mod miljø- og klima, ressource-, fattigdoms- og fødevarekriserne. Det slår delprogrammet fast.

Selvfølgelig er det vigtigt at skifte til miljøvenlige teknologier, men det er først og fremmest nødvendigt med demokratisk kontrol over økonomien og ressourcerne. På den måde kan der ske social omfordeling fra rige til fattige, og kun på den måde kan demokratiske beslutninger frem for profitjagt styre udviklingen.

Vi skal mobilisere bredt

Hensynet til miljøet giver ikke mulighed for øget velstand gennem et øget forbrug. Derfor er det nødvendigt med en radikal omfordeling af velstand og forbrug – både i den vestlige verden og mellem de fattige og de rige lande.

Den omfordeling kan kun finde sted, hvis vi formår at mobilisere en grøn bevægelse med bred deltagelse og opbakning. Det er selve forudsætningen for, at grøn omstilling kan ske på en måde, hvor byrderne bliver retfærdigt fordelt, og beskæftigelse og social tryghed sikres.

Foto: American Public Power Association, Unsplash

Fra Rød+Grøn:

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]