Gå til hovedindhold

Jagten på kandidater til EU-valg er gået ind

Når der er valg til EU-Parlamentet i juni 2019 vil Liste Ø stå på stemmesedlen for første gang. Tidligere har Enhedslisten blot opfordret til at stemme på Folkebevægelsen mod EU eller den nu nedlagte Junibevægelsen. Rød+Grøn har talt med Søren Søndergaard, der er med til at forberede Enhedslistens første EU-parlamentsvalg.

Mads Hadberg, international medarbejder

Hvad kan Enhedslisten gøre i EU-Parlamentet, som Folkebevægelsen ikke allerede gør?

- Groft sagt kan man dele forslagene i EU-Parlamentet op i tre kategorier: For det første: forslag, som giver endnu mere magt til EU - dem er vi imod. For det andet: forslag, som giver medlemslandene mulighed for at bestemme mere, f.eks. gå foran indenfor miljø - dem er vi for. Og for det tredje: alle de forslag, hvor det hverken handler om mere eller mindre magt til EU, men om selve indholdet i forslagene. Her vil vi bedømme det enkelte forslag ud fra vores venstreorienterede og økologiske udgangspunkt, hvor Folkebevægelsen naturligvis må tage udgangspunkt i, at den er en tværpolitisk bevægelse.

- Derudover er EU-Parlamentet et mødested for venstreorienterede partier i EU-landene. Her vil Enhedslisten kunne bruge pladsen til at styrke forbindelserne til de andre partier og tage initiativ til fælles kampagner for fælles mål.

Med dine erfaringer fra EU-Parlamentet, hvad mener du så, at Enhedslisten konkret kan få ud af et sæde i Bruxelles?

- Folk i almindelighed ved ikke, hvor meget af dansk politik, som reelt besluttes af EU. Hver eneste fredag sidder vi i Europaudvalget og diskuterer regeringens holdning til en masse EU-lovgivning. Når først det er vedtaget, så binder det også Danmark – også selvom meget af det aldrig nogensinde kommer til behandling i Folketingssalen.

- Med et mandat i EU-Parlamentet vil vi kunne blive endnu skarpere i dette arbejde. Bl.a. ved tidligere at få øje på problematiske sager, så der kan rejses en bevægelse udenfor Folketinget til at lægge pres på regeringen og det meget EU-positive flertal i Folketinget.

- På et område som social dumping sker det ofte, at der foregår en diskussion i EU-systemet, som først langt senere kommer op i Europaudvalget. Her vil vi bedre kunne bidrage til, at fagforeninger og arbejdspladser bliver inddraget så tidligt, at det stadig kan lykkes at stoppe de værste forringelser.

Hvordan vælges Enhedslistens kandidater til valget?

- Lidt på samme måde, som når vi vælger kandidater til folketingsvalget. I løbet af næste forår afholdes en urafstemning, hvor alle, som ønsker at være blandt spidskandidaterne til EU-Parlamentet, skal opstille. Med udgangspunkt i resultatet fastsætter næste årsmøde i 2018 så de fire første pladser på vores liste, to kvinder og to mænd.

- Yderligere kandidater vil blive udpeget af et udvalg i samarbejde med regionerne. Målsætningen er, at den samlede kandidatliste har en bred sammensætning i forhold til køn, geografisk spredning, etnisk og uddannelsesmæssig baggrund.

Hvad nu hvis jeg overvejer at stille op, hvad gør jeg så?

- Så skal du sørge for at blive afklaret inden torsdag den 18. januar kl. 12.00, hvor der er deadline for opstilling til urafstemningen om spidskandidater.

- For at gøre det lidt lettere, holder vi møder i alle regioner i januar, hvor man kan dukke op og høre nærmere om, hvad det indebærer at være kandidat – og naturligvis også, hvad det vil indebære, hvis man bliver indvalgt i EU-parlamentet.

- Hvis man gerne vil være kandidat, men uden at være blandt de fire spidskandidater, så skal man bare give besked senest i forbindelse med årsmødet.

Er opstilling kun for EU-eksperter?

- Bestemt ikke. Udgangspunktet for opstilling er et aktivt kendskab til Enhedslistens politik - herunder på EU-området. Selvfølgelig er det da en fordel, hvis man følger lidt med i europæisk politik og har et generelt kendskab til EU-spørgsmål. Men op til valget vil der blive gennemført en omfattende kursusvirksomhed for de valgte kandidater og en studietur til Bruxelles.

Kan Enhedslistens medlemmer også opstille for Folkebevægelsen?

- Ja, bestemt! Det lå i årsmødets vedtagelse om selvstændig opstilling, at vores arbejde i Folkebevægelsen fortsætter, og at vi ønsker et valgforbund med Folkebevægelsen. På det netop overståede landsmøde besluttede Folkebevægelsen at sige ja til et valgteknisk forbund med Enhedslisten. Det betyder, at stemmer, som vi ikke selv omsætter i mandater, går til dem – og omvendt.

- Det vil derfor være fint, hvis der er medlemmer af Enhedslisten, som vil stille op for Folkebevægelsen. Men om de kan opnå opbakning til det er selvfølgelig alene en sag for Folkebevægelsens medlemmer.

Hvad synes du skal være Enhedslistens succeskriterium ved parlamentsvalget?

- For det første er det selvfølgelig – som i alle andre valgkampe – at komme ud med vores synspunkter til et bredere lag af befolkningen.

- Men rent resultatmæssigt er jeg enig med Nikolaj Villumsen, da han efter Folkebevægelsens landsmøde satte en målsætning om to mandater til valgforbundet: et til Folkebevægelsen og et til Enhedslisten. Det vil være det bedste udgangspunkt for efterfølgende at styrke den brede EU-modstand og samtidig sikre, at vores socialistiske og internationalistiske holdninger kommer klart frem.

Søren Søndergaard har selv siddet i EU-parlamentet i syv år som repræsentant for Folkebevægelsen mod EU. Han blev i 2015 valgt til Folketinget for Enhedslisten og er bl.a. EU-politisk ordfører.

Foto: European Parliament (CC BY-NC-ND 2.0)

Fra Rød+Grøn:

Faktaboks:

Forberedende møder

10. januar Middelfart

11. januar Aarhus

11. januar København

13. januar Aalborg

14. januar Ringsted

Hvornår og hvordan stiller jeg op?

Du kan stille op til EU-Parlamentet på to måder: enten som spidskandidat (top fire) eller som kandidat fra 5-13. Hvis du ønsker at være spidskandidat, skal du gøre det inden den 18. januar 2018, hvor du skal skrive en opstillingstekst. Hvis du derimod ikke vil være i top fire, så kan du melde dig til senere - dog senest dagen efter årsmødet.

Valgt til EU-parlamentet for Enhedslisten

At blive valgt for Enhedslisten i EU-parlamentet er et fuldtidsjob, og du vil blive ansat på partiløn. Du vil komme til at stå i spidsen for tre-fire ansatte og skal samtidig indgå i samarbejde med Folketinget. Hvis du er medlem af byråd eller Folketinget, så skal du fratræde denne post.

Spørgsmål?

Sidder du med spørgsmål vedrørende opstilling til EU-Parlamentet, kan du kontakte Enhedslistens internationale medarbejder Mads Hadberg: [email protected].

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]