Gå til hovedindhold

Indvandreres danskundervisning trues af besparelser

I hele landet tager Enhedslisten kampen op for at redde indvandreres danskundervisning fra at komme i udbud – med forringelser til følge. I København er der håb om, at de progressive partier vil blokere for ødelæggelsen. Rød+Grøn har snakket med Ninna Hedeager Olsen, der er repræsentant for Enhedslisten i Social- og beskæftigelsesudvalget, som har ansvaret for udbuddet.

Mikael Hertoft, Rød+Grøn

Hvad er det overordnede problem i at sende sprogskolerne i udbud?

- Hvis sprogskolerne kun skal konkurrere på prisen, så bliver det et ræs mod bunden.

Kvalitet er også vigtigt for lærerne, der får mulighed for at levere meningsfyldt undervisning, hvis de får tid til at forberede sig.

Kan du fortælle noget om de kvalitetskriterier, Enhedslisten har taget op?

- De er udviklet i samarbejde med tillidsrepræsentanter og andre, som vi har kontakt med på sprogskolerne: Vi ønsker, at der skal være loft for klassekvotienter. Vi ønsker at sikre, at der er undervisningsmateriale til kursisterne som bøger og adgang til hjemmesider. Der skal være afsat forberedelsestid og maksimale antal lektioner, og arbejdsmiljø og arbejdstider skal indgå i kvaliteten. Og så skal der være en præcisering af andelen af undervisningstid, som er lærerstyret undervisning.

S, SF og Ø fik vedtaget i maj, at spørgsmålet om finansiering af sprogskolerne skal op i forbindelse med kommunens budget 2018. Er det en sejr?

- Nej, det er det ikke. Det betyder, at det ikke lykkedes at løse problemet på udvalgsmødet.

Det bliver en tung opgave for Enhedslisten at finde de mange millioner. Det kommer vi måske til at stå alene med. Sejren ligger i, at spørgsmålet ikke blev lukket, men pengene er ikke fundet.

Hvad synes du om ideen om, at området simpelthen skal være kommunalt?

- Det er en god ide at gøre sprogundervisningen for indvandrere kommunal. Det er endda muligt, at man kan gøre det billigere. På Morten Kabells område inden for miljø og teknik er der flere ting i sparekataloget, hvor man kan gøre tingene både billigere og bedre ved at tage opgaverne ind i kommunen. Det betyder, at man kan spare penge til konkurrence og dyre udbudsrunder. Tidligere har man haft partnerskab med sprogskoler, der fungerede. Men nu, hvor man ikke længere har partnerskaber men konkurrence og udbud, så er det bedre at overtage sprogskolerne kommunalt. Det skal så være med de nuværende lærere, bygninger osv. og med demokratisk inddragelse af lærerne i styringen af skolerne.

Foto: Alexis Brown, Unsplash

Fra Rød+Grøn:

Faktaboks:

Udbud af undervisningen i dansk for indvandrere

I Københavns kommune blev det sidste år vedtaget at sende sprogskolerne i udbud. Siden er processen blevet udsat flere gange, fordi lovgivningen er blevet lavet om og fordi Enhedslisten, SF og Socialdemokratiet har stillet spørgsmål og krav til processen.

Udbuddet går hånd i hånd med et krav om besparelser. Årsagen er, at regeringen har fjernet en afgift på miljøområdet: PSO-afgiften. Det har man så aftalt i Folketinget, at sprogskolerne skal betale for.

Forvaltningen i København foreslår derfor, at sprogskolerne skal spare 30 millioner i 2018, 34 millioner i 2019 og 43 millioner i 2020. S-SF-Ø fik vedtaget på udvalgets møde, at finansieringen skal indgå i årets budgetforhandlinger i København.

I mellemtiden er der forringelser på sprogskolerne som forberedelse af udbuddet. Der har været fyringer af lærere på Københavns Sprogcenter, Studieskolen og Indvandrernes aftenskole. Der har også været forringelser af kursisternes adgang til bøger, lukning af studieværksted, dvs. kursisternes bibliotek.

Dansklærerne i resten af landet kigger på København

Ude i landet ser dansklærerne på hvad der sker i København. Det fortæller Dorthe Hecht, som er medlem af landsbestyrelsen for dansklærere i Uddannelsesforbundet.

- Ude i landet har der været udbud i mange år – og horrible eksempler på kommuner, hvor man har valgt rent efter pris. Det har betydet, at en ”pirat” – A2B – er kommet ind på markedet. De blev billigst ved at underbetale lærerne med 5000 kroner mindre om måneden og forringet barsel og pension. Nu har uddannelsesforbundet indgået en overenskomst med A2B. En sejr, som var et resultat af, at vi stod med de røde faner foran sprogcentre og talte med folk.

- Men der er nye forringelser på vej. Undervisnings- og Integrationsministeriet har nedsat et lukket udvalg, som skal foreslå nye tiltag. Udvalget er især lukket for repræsentanter for Uddannelsesforbundet. Kampen fortsætter altså over hele landet. Her er det afgørende, hvad der sker i København, slutter Dorthe Hecht.

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]