Gå til hovedindhold

Hvorfor er I så mærkelige i Enhedslisten?

Hvorfor roterer I jeres dygtige politikere? Betaler I partiskat? Hvad er det med partilisten? Og er det virkeligt ”den piercede hovedbestyrelse”, der bestemmer i Enhedslisten? Rød+Grøns læsere er sikkert stødt på spørgsmålene. Vi har søgt svar hos hovedbestyrelsesmedlem og rådmand i Aalborg, Lasse Olsen.

Lars Hostrup Hansen, Rød+Grøn

Rotationsprincippet

I offentligheden er rotationsordningen nok den mest omdiskuterede særhed Enhedslisten har. Mange har svært ved at forstå formålet og baggrunden for Enhedslistens ordning, så hvorfor har vi den?

- Enhedslisten har rotationsordning for at undgå, at valgte gror fast til taburetterne og bliver levebrødspolitikere, men også for at tvinge os selv til at finde nye, dygtige kandidater, som kan overtage.

Rotationsordningen gælder ikke kun for fuldtidspolitikere som Lasse. Den gør sig gældende på mange niveauer i partiet. Man kan være ansat i en periode på 10 år, fuldtidsansatte lokalpolitikere kan ikke opstille igen efter to fireårsperioder, og hovedbestyrelsesmedlemmer kan højst være valgt i syv år i en periode på ni år. Rotationsordningen er dog sådan indrettet, at du som hovedbestyrelsesmedlem eller politiker kan genopstille efter en fraværsperiode på to år.

Partilister

Ved valg stiller Enhedslistens kandidater oftest op på partilister. Andre partier bruger som regel sideordnet opstilling. Hvorfor stiller vi op på den måde?

- Det er en klar fordel, at partiet på forhånd har klarhed over hvem, der bliver valgt. Det betyder, at man som kandidat ikke skal føre intern valgkamp mod sine egne partikammerater. På den måde kan vi føre en stærk kollektiv valgkamp.

- En kandidat fra Venstre fortalte diskret mig, at hendes primære modstander i valgkampen ikke var hendes politiske modstandere, men andre på Venstres liste. Den slags undgår vi med partilister.

På partilister er kandidaterne opstillet i prioriteret rækkefølge. Stemmer på partiet tilfalder først de øverste kandidater. Partilisten kan dog i ”sprænges”, hvis en kandidat opnår flere stemmer end fordelingstallet.  

Partiskat

Bliver du valgt til Folketinget, byrådet eller regionsrådet, skal du betale partiskat. Det kan undre mange, at der rent faktisk er politikere, der afgiver en del af deres hyre til et politisk fællesskab. Hvad er meningen med det, Lasse?

- Partiskatten medvirker til, at vi som politikere ikke kommer til at leve i en luftboble med privilegier langt fra almindelige menneskers. Derudover er partiskatten med til at finansiere vores organisation og dermed styrke vores fællesskab og fastholde en aktivistisk tilgang til politik.

Kollektiv ledelse

Enhedslisten har ingen formand, og årsmødet er partiets højeste myndighed. Mellem årsmøderne er det den politisk valgte hovedbestyrelse, der er ansvarlig for den politiske retning. Ville det ikke være nemmere med en formand og en folketingsgruppe, der bestemmer?

- Vi er et basisdemokratisk parti og medlemmerne har via årsmødet og den kollektive ledelse reel mulighed for at påvirke den politiske retning i partiet.

- Folketingsgruppen arbejder dagligt, men står til ansvar over hovedbestyrelsen og årsmødet. I forbindelse med f.eks. finanslovsforhandlinger er det før sket, at folketingsgruppen er blevet sendt tilbage med et nyt mandat fra hovedbestyrelsen. På den måde foregår der et løbende samarbejde mellem folketingsmedlemmerne og den politiske ledelse.

Fra Rød+Grøn:

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]