Gå til hovedindhold

Hvordan vil vi hjælpe kulturen på vej?

Enhedslisten har fremsat fem nye beslutningsforslag om kultur. Rød+Grøn har spurgt Katja Elgaard Holm, der er formand for Dansk skuespillerforbund, hvad hun synes om forslagene.

Katja Elgaard Holm, formand Dansk Skuespillerforbund

Først en stor tak til Enhedslisten for at tage kunstneres – både udøvende og skabende – arbejdsliv alvorligt. Jeg er personligt glad for, at der lægges op til en anerkendelse af, at kunstnere, til trods for deres atypiske arbejdsliv, sidestilles i andre lovmæssige sammenhænge.

Skiftende arbejdssteder

Det var sådan set Dansk Skuespillerforbunds eget forslag at fjerne beløbsgrænsen for rejseudgifter for udøvende kunstnere. Dette er et utrolig vigtig tiltag for mange af vores medlemmer. Vi er på et arbejdsmarked, hvor vi skal bevæge os (og nogle gange langt) efter arbejdet. Til en forestilling i Hjørring, selvom du bor i København, og sandelig også den anden vej. Imidlertid er lønningerne så lave og ansættelsesperioderne så korte, at det er umuligt at have råd til dobbelt husførelse. Dette resulterer i, at kunstnere siger nej til at tage et job for langt hjemmefra, for de simpelthen ikke har råd. Den gamle traver med, ”det skal kunne betale sig at arbejde” gælder altså ikke her. Nuvel, vi elsker vores arbejde, men vi vil også gerne kunne betale husleje. Derfor vil dette tiltag ikke kun styrke fleksibiliteten og mobiliteten blandt vores medlemmer. Det vil også være et middel til at nå det kunstneriske ønske om, at kunsten skal ud i landet.

Kultur for alle

Forslaget om en kunst- og kulturoplevelsesordning for borgere på institution giver også god mening, alt den stund, at vi ved, at kunst ofte rækker ud over det forklarlige eller det begribelige. Det er hverken langhåret eller venstreorienteret, det er faktisk logik. Alle mennesker har behov for at blive underholdt på den ene eller den anden måde, og hvis kunsten skal ud i alle hjørner, er dette klart en mulighed. Det fremmer også professionalismen. Det skal selvfølgelig være kunst af høj standard, og det kræver finansiering.

Jeg forstår også Enhedslistens idé om et kulturservicefradrag. Jeg kan dog være i tvivl om, hvorvidt det giver rum for nye publikumsgrupper, for det drejer sig navnlig om bevidstheden om, at en sådan ordning findes, og hvem det eventuelt er, man kan få. Så til trods for, at idéen er god, er det meget væsentlig at være skarp på, hvordan en sådan ordning skal formidles og til hvem. Og måske endda også hvorfor. Et håndværkerfradrag er besynderligt nok begribeligt, men hvorfor kunst? Fordi et bygget hus er ligegyldigt uden indhold.

Videreuddannelse er vigtigt

Næsten alle udøvende kunstnere arbejder freelance. Dette resulterer også i, at folk ikke har muligheden for at efter- eller videreuddanne sig lige nu. Det er umuligt at få tilskud, og man skal have penge på kistebunden eller søge sig gråhåret hos de private fonde for overhovedet at have råd til det.

Men hvorfor er det egentlig så vigtigt, at udøvende kunstnere får muligheden for at tage diplom- og masteruddannelser? Fordi vores allerede tillærte kompetencer giver unikke muligheder for at arbejde i nært relaterede brancher. Vi har nogle kompetencer, som komplimenterer andre områder i meget høj grad. Men vi har ikke mulighed for at uddanne os inden for felterne. Og det er dumt. Dumt og uansvarligt, hvis man ønsker at bruge dygtige kunstnere andre steder også. Kunstnere, som kan bidrage dygtigt og positivt i andre sektorer. Derfor finder jeg det meget vigtigt, at man også her sidestilles med andre i samfundet.

  Katja Holm

  Foto: Henning Hjorth

  Fra Rød+Grøn:

  Faktaboks:

  Enhedslistens kulturforslag

  I Folketinget har Enhedslisten foreslået at:

  • Ophæve den begrænsning på 38 døgn, der er for udøvende kunstnere i forhold til at kunne trække rejseudgifter fra i skat.
  • Oprette en kunst- og kulturoplevelsesordning for borgere på institution.
  • Indføre et kunstnerfradrag for skabende kunstnere, som skal sikre kunstnerne et skattefradrag på de første 100.000 kr. tjent pr. år gennem honorering for skabelse af eller salg af egne unikke kunstværker.
  • Indføre et kulturservicefradrag. Idéen er at bringe unik kunstnerisk optræden ind i folks stuer eller til private arrangementer i forsamlingshuse eller medborgerhuse, hvor der ikke opkræves entré.
  • Indføre et videreuddannelsesfradrag for diplom- og masteruddannelser for udøvende kunstnere.

  Kontakt Enhedslisten

  Landskontoret
  Studiestræde 24, 1.
  1455 København K
  Tel. +45 33 93 33 24
  CVR-nr. 18289393
  [email protected]

  Folketingsgruppen
  Folketinget
  DK-1240 København K
  Tel. +45 33 37 50 50
  [email protected]