Gå til hovedindhold

Hovedbestyrelsen søger livskloge mennesker

Der er brug for alle typer, hvis hovedbestyrelsen tilsammen skal have den bredest mulige viden. Det mener Lole Møller, som nu bliver udroteret efter syv år som HB-medlem. Rød+Grøn har mødt hende til en snak om arbejdet i hovedbestyrelsen.

Nina Ericsson, Rød+Grøn

Hvad laver hovedbestyrelsen (HB)?

- Det er jo stedet, hvor alt, der er Enhedslisten, er samlet. HB er knudepunktet for det politiske på alle niveauer – også internationalt – det organisatoriske, personaleansvaret og økonomien. Det næste år kommer i høj grad til at handle om kommunal- og regionsvalget til november. Men vi skal også fortsætte det langsigtede politiske arbejde. Nu, hvor der er en blå regering, som aldrig er afhængig af vores stemmer, er det tid til at udvikle organisationen.

Kan du give et par eksempler?

- I foråret vedtager vi et sundhedspolitisk program, og årsmødet i maj vedtager et feministisk program. Det bliver den nyvalgte hovedbestyrelses opgave at sørge for, at de to papirer ikke bare bliver lagt i en skuffe og glemt. Det ligger lige til højrebenet at bruge det sundhedspolitiske program i forhold til regionalvalget.

- Det feministiske program skal bruges til at kigge på vores egen feministiske praksis og i forbindelse med alle mulige andre ting. Som optakt til kommunalvalget er det jo oplagt at indtænke feminismen, når vi skal holde liv det kommunale oprør, Velfærdsalliancen og vores egen 30 timers-kampagne.

Hvem tænker du bør stille op til HB?

- Der er brug for mange forskellige talenter, og man behøver ikke være færdigudlært i politik, inden man stiller op. Der er simpelthen så mange spændende ting, der skal laves, og man vokser jo med opgaven undervejs.

- Jeg synes, det vigtige er, at man er med til at være bindeled til resten af samfundet. Det kan være folk, der laver fredsarbejde, solidaritetsarbejde, er aktive i boligbevægelsen, fagbevægelsen, hvad som helst. Vi har brug for den tætte forbindelse til det omgivende samfund, så vi kan forbinde os med andre kampe for at skabe forandring.

Hvad bliver de vigtigste kampe de næste år?

- Vi skal udvikle organisationen til at være en masse selvstændige handlingscentre. Det kræver meget bedre kontakt med afdelinger, udvalg og netværk. Og vi skal styrke det langsigtede politiske arbejde. Vi fik rigtig mange valgt ind ved det sidste kommunal- og regionsvalg, vi har mange ansatte og en stor folketingsgruppe. Og så har vi ikke mindst over 9.000 medlemmer. Det er HB’s opgave at få hele organisationen med i udbygge vores politiske grundlag. Vi skal også tiltrække flere medlemmer.

- I Enhedslisten har vi jo stillet os selv den kæmpemæssige opgave at forandre samfundet grundlæggende. Det kan man kun i samarbejde med andre, og derfor er det vigtigt at være aktive og deltagende. Det er et stort projekt at gøre op med uretfærdighed og ulighed. Men det er det, hele vores arbejde handler om.

Lole Møller

Fra Rød+Grøn:

Faktaboks:

Sådan stiller du op

Du skal taste din opstilling ind på org.enhedslisten.dk/åm17 og sende et portrætbillede til [email protected].

Fristen er 24. marts kl. 12, hvis du vil have din opstilling med i Årsmødehæfte 2, der bliver sendt ud til alle delegerede og suppleanter.

Sådan vælges hovedbestyrelsen

Det er de delegerede på årsmødet, der vælger hovedbestyrelsens 25 medlemmer og 10 suppleanter. Der er skriftlig afstemning, og hver delegeret må højst stemme på 13 af de opstillede.

For regler om mindretalsbeskyttelse, ansattekvote og kønskvotering, se vedtægterne på org.enhedslisten.dk/vedtaegter.

Hovedbestyrelsens rolle

Hovedbestyrelsen er partiets øverste ledelse mellem årsmøderne. Den skal løbende sikre, at partiet både politisk og organisatorisk fungerer og kan deltage i aktuelle politiske kampe. Samtidig skal hovedbestyrelsen sikre en langsigtet udvikling. Hovedbestyrelsen skal foretage de nødvendige prioriteringer for at nå de mål, der vedtages af årsmøder, delegeretkonferencer og hovedbestyrelsen selv.

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]