Gå til hovedindhold

Tags

Højspændt oprør i jyske byer

Planer om at opføre 500 store elmaster i Syd- og Vestjylland har fremkaldt voldsomme protester i selv små, fredsommelige landsbyer. Indbyggerne kræver, at den nye ”el-motorvej” til Tyskland graves ned.

Reinout Bosch, Enhedslisten Nordvest

Først var der aftalt at stille hundrede stole frem. Da det viste sig at være for lidt, fordoblede man antallet. Og selv efter endnu en fordobling af sæderne, var der ikke siddepladser nok til alle de fremmødte. Det var i Bredebro i Sønderjylland. Men også i Ribe, Varde og Videbæk var flere hundrede vrede borgere mødt op. I Endrup ved Esbjerg talte man to hundrede hoveder, mens man i landsbyen St. Emmerske kunne konstatere, at alle landsbyens familier var kommet til møde.

Møderne strakte sig langt op af den jyske vestkyst og fulgte således den linje, hvorpå energi- og forsyningsministeren planlægger at opføre 500 store elmaster over en strækning på 175 km.

Storpolitiske interesser

Hvad der skulle have været informationsmøder, indkaldt af det statsligt ejede selskab Energinet, udviklede sig hurtigt til veritable protestmøder. Det er især den visuelle forurening, som vestjyderne bekymrer sig om. For det er ikke hvor som helst, at de tredive meter høje elmaster skal trække kabler gennem horisonten. Mange steder skal masterne opstilles i beskyttede naturområder med konsekvenser for naturindholdet og fuglelivet. Det har fået både Nationalpark Vadehavet og Dansk ornitologisk forening til at protestere mod byggeplanerne. Alle steder vil man have kablerne i jorden.

Højspændingsledningerne en del af det store Viking Link-projekt, som Rød+Grøn tidligere har beskrevet (i november 2017). Viking Link er et søkabel, der skal transportere el fra Danmark til England. Et elkabel, der i promoveringsvideoen beskrives som et centralt led i det europæiske energimarked. Det er altså storpolitiske interesser, der er skyld i modstanden. En modstand, der kun øges, når det bliver tydeligt, at kablerne primært skal bygges for at kunne transportere el fra de tyske kulkraftværker over Nordsøen, som et led i den europæiske energistrategi.

Modstand på tværs af partier

Vreden over byggeplanerne har nu spredt sig fra borgermøderne og langt ind i det politiske system. I Esbjerg og Varde har et enigt byråd afvist tanken om at opføre højspændingsledninger. Også i Kommunekontaktrådet i Midtjylland, der er et samarbejdsorgan for de midtjyske kommuner, har man afvist planerne.

Mens modstanden eksisterer på tværs af partier, er det i det vestjyske afgørende, at det også er en alliance af venstrefolk, der protesterer. Med sig har de tidligere ministre Hans Chr. Schmidt og Carl Holst. Her argumenteres der for, at regeringens planer om sænkninger af elafgiften skal finansiere nedgravningerne.

- Alle der kan protestere, har protesteret, lyder det fra Jørn Vedel Eriksen der repræsenterer Enhedslisten i Herning.

Det gælder også Enhedslisten på Christiansborg. Den 11. januar havde Søren Egge Rasmussen indkaldt energi-, klima- og forsyningsminister Lars Chr. Lilleholt til samråd. Her var det den grønne dagsorden, der fyldte. Søren Egge Rasmussen foreslår, at man bruger de 11. mia., som højspændingsledningerne vil koste, på grøn omstilling:

- Vi har brug for en elektrificering af samfundet, så vi udnytter den stigende mængde vindkraft i fjernvarmen og transporten, siger han og uddyber:

- Danskerne har betalt for udbygningen af den vedvarende energi via tilskud. Vi bør have alle fordelene af den vedvarende energi, i stedet for at elhandlere kan øge deres fortjenester.

Som opfølgning på borgerprotesterne har Søren Egge Rasmussen indkaldt ministeren til et nyt samråd. Her vil der konkret bliver spurgt ind til muligheden for at få gravet kablerne ned på hele strækningen.

Fra Rød+Grøn:

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]