Gå til hovedindhold

Hjemløsekurven er ikke knækket

Hjemløsetællingen, som Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) har gennemført hvert andet år siden 2007, har netop ramt gaden. Opgørelsen afslører, at især antallet af unge hjemløse stiger drastisk.

Lole Møller, Rød+Grøn                                                   

I år er det femte gang, der tælles hjemløse. Rød+Grøn har i den anledning lagt vejen forbi herbergscentret Sundholm for at få en reaktion fra Ask Svejstrup, der er sekretariatsleder i de hjemløses interesseorganisation SAND.

Det er altid forbundet med en vis spænding at se opgørelsen, for de hjemløse er jo ikke bare tal, pointerer Ask. Opgørelsen udspringer af unikke historier om afsavn, misbrug og magtesløshed.

Resultatet af en lavere kontanthjælp

I år blev der i uge 6 talt 6.138 hjemløse. I de seneste år er forfærdeligt mange unge havnet i hjemløshed, og i denne optælling er især antallet af hjemløse fra 25-29 år steget dramatisk. Den store synder er kontanthjælpsreformen, der med de lavere ydelser skulle få unge i arbejde eller uddannelse. En stor gruppe har i stedet simpelthen fået hevet deres økonomiske eksistensgrundlag væk under sig, konstaterer Ask.
- Der er ikke arbejde til unge hjemløse, hvis hverdag er præget af misbrug og psykisk ustabilitet. Mange har lidt nederlag i uddannelsessystemet, og mange møder kun kontrol og pisk hos jobcentret. Arbejdsmarkedet er ikke egnet til folk med ridser i lakken, fastslår Ask.

- Vi ser flere unge med hashproblemer, og mange af dem er røget i festfælden med brug af stoffer som kokain og amfetamin. De har udviklet et lille parallelsamfund med alternative værdier og sammenhold. De er blevet for vilde eller for gamle til at bo hjemme og optræder ofte provokerende. Endnu med humoren i behold, men nedenunder lurer oprøret.

Ask tilføjer, at der også er kommet flere hjemløse i aldersgruppen 50-59 år. Det afspejler dels, at psykiatrien har vanskeligt ved at løse sin opgave, dels at mange i denne gruppe ikke selv henvender sig og beder om hjælp.

En strategi, der løb ud i sandet

Efter den første optælling af hjemløse tilbage i 2007 blev det besluttet at udforme en hjemløsestrategi med to formål: Antallet af hjemløse skulle ned, og nye metoder til at hjælpe hjemløse i bolig skulle afprøves. ’Housing first’ og så bostøtte til at finde sig til rette i de nye omgivelser.

- Projektet var i sig selv okay, men resultatet en fiasko. Kommunerne spiller ikke med, når den statslige finansiering stopper. Lige nu forværres situation af regeringens forslag om at lægge loft over kontanthjælpen, forringe boligydelsen og om via en ændring af planloven at fratage kommunerne muligheden for at skabe blandede boligområder, også for ressourcesvage borgere, sukker Ask.

Ønskelisten

Det antages, at 12-15.000 mennesker er hjemløse i kortere eller længere tid i løbet af et år. Højt på Ask Svejstrups ønskelisten står derfor: At der tilvejebringes flere små og billige lejligheder. At der etableres flere skæve boliger til skæve eksistenser, hvor der kan tilknyttes en social vicevært. At der åbnes op for skabelse af bofællesskaber omkring nedlagte gårde. At der sker en styrkelse af efterværnet. Endelig er det helt centralt, at det præventive arbejde prioriteres.

- Vi er nødt til at sætte ind mod de forhold, der marginaliserer mennesker i vores samfund. I den forbindelse er sammenhængen mellem økonomisk fattiggørelse og social armod evident, konstaterer han.

Fra Rød+Grøn:

Faktaboks:

Antal hjemløse

2007: 5.253

2009: 4.998

2011: 5.290

2013: 5.820

2015: 6.138

Hjemløsestrategi

Hjemløsestrategien var et puljefinansieret program, der løb fra 2009 til 2013. I denne periode blev der afsat 500 mio. kr. til at nedbringe hjemløsheden i Danmark. Kun 300 mio. kr. blev brugt.

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]