Gå til hovedindhold

Havbrug – en folkelig modstand har rejst sig

Regeringens planer for såkaldte havbrug truer med at forårsage voldsom forurening af vores fælles havmiljø. Planerne har allerede mødt massive protester – også du kan være med til at stoppe havbrugene.

Ida Marxen Søndergaard, miljøpolitiskrådgiver

Rigtig mange mennesker har fået nok af, at regeringen gang på gang sætter kortsigtet profit for de få over fællesskabets natur og miljø. Heldigvis ser vi, at en stærk folkelig bevægelse rejser sig i protest. Det så vi sidste år, hvor tusinder slog ring om de danske kyster med fakler og bål for at forhindre regeringens planer om at give los for byggeri langs vores kyster. Og vi ser det i denne tid, hvor der er kæmpe protester mod regeringens havbrugsplaner. Planer, der vil tilgodese nogle få aktører på markedet (tre danske havbrugsfamilier og et japanskejet selskab), men som vil forårsage voldsom forurening af vores havmiljø.

Minister måtte trække i land

Den 1. juni fik Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde stemt et lovforslag om ændringen af Miljøbeskyttelsesloven igennem. Lovforslaget åbner op for flere havbrug tæt på kysten. Tanken er, at havbrug kan etableres, hvis der oprettes såkaldte kompenserende tiltag i form af dyrkning af muslinger eller tang. Muslingerne skal optage næringsstofferne fra den ekstra forurening, men metoden er langt fra sikker og tager ikke hånd om den massive forurening med medicinrester og slam, som havbrugene også forårsager.

I den åbne del af Kattegat agter regeringen at give tilladelse til flere havbrug. Ministeren har hårdnakket påstået, at der findes et ”miljømæssigt råderum” til mere forurening, og han har garanteret, at den øgede forurening herfra ikke vil skade naturen og miljøet. Men der findes ikke et ’miljømæssigt råderum’ i Kattegat, og øget forurening vil gøre en i forvejen miljøtilstand endnu værre. Det siger både forskere og eksperter. På det seneste samråd i sagen måtte ministeren også - hårdt presset -  indrømme, at råderummet er et ”politisk-administrativt valg”. Ministeren måtte derfor trække i land og erkende, at udledning fra havbrug vil påvirke havmiljøet.

Protester vokser

Fra parlamentarisk side er vi ikke færdige med at bore i denne sag, og befolkningen synes bestemt heller ikke at have givet op. Protesterne mod de kommende havbrug spreder sig, både hos lokalbefolkningen på Djursland, hos de grønne organisationer, fiskere og kommunalpolitikere.

Der er været en flydende protestdemonstration på havet ud for Djursland. Der er underskriftsindsamlinger. Der er etableret flere lokale modstandsgrupper. En af dem, ’Aktion Den Korte Lunde’, har organiseret folk i 21 jyske kystbyer, hvor man hver søndag aften vil tænde bål mod regeringens havbrugsplaner.

Esben Lunde udtrykte på seneste samråd, at “politikere, der er imod havbrug, har opskræmt befolkningen på Djursland med argumenter der er helt ude af proportioner ” og forsøgte at negligere problemets omfang:

- Så vidt jeg ved, vader man ikke rundt i kvælstof på strandene på Djursland.

Men befolkningen kender udmærket følgerne af for meget kvælstof i vandet: uklart vand, algesuppe og iltsvind. De lytter med rette til de alvorlige advarsler fra eksperterne, som Esben Lunde behændigt negligerer.  Men ministeren får meget svært ved at overhøre protesterne, hvis de bliver ved med at vokse. Så hermed en klar opfordring til at støtte op om den videre kamp mod regeringens havbrug, som vil tilgodese snævre erhvervsinteresser på bekostning af vores natur og miljø.

  Fra Rød+Grøn:

  Faktaboks:

  Kom med i kampen

  Du kan også engagere dig i den folkelige bevægelse mod havbrug:

  Kontakt Enhedslisten

  Landskontoret
  Studiestræde 24, 1.
  1455 København K
  Tel. +45 33 93 33 24
  CVR-nr. 18289393
  [email protected]

  Folketingsgruppen
  Folketinget
  DK-1240 København K
  Tel. +45 33 37 50 50
  [email protected]