Gå til hovedindhold

Grøn vækst er en myte

Vi skal pege på, at evig økonomisk vækst er en fysisk umulighed på en klode med begrænsede ressourcer. Samtidig kan vi levere visioner for et samfund efter væksten. Et bæredygtigt samfund, der bygger på lighed og økonomisk ligevægt. Rød+Grøn har talt med miljøordfører, Maria Reumert Gjerding, om opgøret med vækstpolitikken.

Eva Hyllegaard, Rød+Grøn

Hvordan forklarer vi folk, at økonomisk vækst ikke er godt for miljøet?

- Et af vores vigtigste bidrag i opgøret med vækstpolitikken er analysen af, at økonomisk vækst ikke kan fortsætte for evigt. Det er simpelthen uforeneligt med at passe på vores klode, bremse klimaforandringerne og standse tilbagegangen for naturen. Og det er en analyse, vi kan bidrage med, fordi det simpelthen ligger i vores partis DNA. Man kan rejse kritik, og det skal vi, af vækstparadigmet, men kritikken bliver først rigtig noget værd, når vi også kan pege på de helt konkrete løsninger, der så skal erstatte det samfund, vi har i dag. Den balance mellem vækstkritikken og visioner for et samfund, der ikke baserer sig på evig vækst, synes jeg egentlig rammes meget godt i delprogrammet. Jeg glæder mig til at deltage i konkrete diskussioner af, hvordan vi folder det ud.

Hvordan skiller Enhedslisten sig ud fra andre partier på det her område?

- Det er grundlæggende, at vi har den analyse, som vi har: at konstant vækst ikke er muligt. For mig er det faktisk besynderligt, at vi i så mange år har stået så alene med den analyse. I mine øjne er det ren og skær matematik, at vækst er eksponentielt, og selvfølgelig kan vi ikke blive ved med at fordoble vores, i øvrigt meget velstående, økonomi uden at tære på klodens begrænsede ressourcer og vores naturgrundlag. Alt andet er i mine øjne fuldstændigt absurd at forestille sig. Så selv om det undrer mig, at vi står alene med analysen – først de senere år har Alternativet meldt sig på banen - så er det der, Enhedslisten kan noget helt særligt.

Kan du give nogle eksempler på, hvor du mener, forslaget til det grønne delprogram har noget at bidrage med, når det gælder forståelse af den økologiske krise og systemkrisen?

- Det er en stor styrke, at delprogrammet formår at forbinde vækst- og kapitalismekritikken med både klima- og miljøkrisen, ressource-, fattigdoms- og fødevarekrisen. Og at myten om grøn vækst desuden fuldstændig punkteres. For det er essentielt, at vi ser sammenhængen i kriserne omkring os. For da bliver det tydeligt, at vi skal helt ind i kernen af det økonomiske maskinrum for at løse klimakrise og naturkrise og biodiversitetskrise. Det er ikke bare noget, man kan ordne ved at bygge nogle flere vindmøller og rulle nogle flere elbiler ud på vejene. Det er noget, vi skal integrere på tværs af alle politikområder, og det handler dybest set om kernen i vores samfund og i vores økonomi.

Foto: Scott Goodwill, Unsplash

Fra Rød+Grøn:

Faktaboks:

Et redskab for rød og grøn omstilling

Efter årsmødet i bededagsferien står Enhedslisten forhåbentlig med et grønt delprogram, som:

  • Fastlægger partiets grundlæggende principper og politik på miljøområdet.
  • Danner grundlag for handlingsplaner og konkrete udspil.
  • Inspirerer medlemmerne og styrker Enhedslistens profil som rød-grønt parti.

Hovedbestyrelsens programforslag tager afsæt i vores visioner, men også i en situation, hvor klimakaos og natursvind trænger sig på. Det forholder sig til begreber som grøn vækst, cirkulær økonomi, miljøretfærdighed, naturpolitik, kvotekonger, distancearbejde og byspredning.

Forslaget opridser løsninger, som sætter ind mod krisen her og nu, men som også går til roden af problemerne og peger frem mod et demokratisk og økologisk, bæredygtigt, socialistisk alternativ. Kampen for at sikre balance mellem menneske og natur ses i tæt sammenhæng med kampen for lighed og velfærd.

Den 10. februar afholdes der seminar om det grønne delprogram. For at inspirere til en god debat har vi spurgt ti af oplægsholderne, hvad Enhedslisten kan bidrage med ud fra det grønne program. Deres bud kan du læse i februarnummerets tema.

  •  

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]