Gå til hovedindhold

Grøn, bæredygtig udvikling – i land og by

Hvis vi skal reducere behovet for transport, skal vi også se på, hvordan vi bor både i byen og på landet.

Kjeld Allan Larsen, medlem af Enhedslistens miljøudvalg

Forskere har påpeget, at jo tættere vi bor i bycentre, jo mere transport har vi behov for. Hvis man tager udgangspunkt i det, så er der noget med højden i byggeriet – det kan være ineffektivt at bygge mange etager ovenpå hinanden, fordi der så skal være elevator, og der vil opstå et spild af areal.

Vi skal også se på, hvor det er, vi bygger tæt. Skal det bare være et bycentrum, f.eks. København city og en række byfornyelsesområder langs kysten? Det vil generere en masse trafik.

Samtidig kæmper forstadskommunerne om at få et letbanesystem og sætte gang i byudviklingsområder omkring de stationer, der er langs letbaneruten. På den måde ligger Københavns Kommune og omegnskommunerne i konkurrence med hinanden om de samme arbejdspladser.

Hvis man overordnet fandt ud af, hvor byudviklingscentrene skal være, og om der skal være en specialisering, så kunne man minimere transporten samtidig med, at vi fik byfortætning.

Toget stopper ikke længere

Stationsbyer er en bystørrelse på 1.000-5.000 indbyggere. Efter den første kommunalreform i Danmark blev byerne kommunecentre og fik udviklet en lang række funktioner: rådhus, politistation, uddannelsesaktiviteter, dagligvarebutikker osv. De kom til at hvile i sig selv med jobmulighed, servicemuligheder og en rimelig befolkningsstørrelse.

I omkring halvdelen af stationsbyerne standser toget ikke længere ved stationen. Man har anbragt et sekundært bycenter i udkanten af byen, som har været attraktivt for en del af de mennesker, der pendler ind til de lidt større bysamfund for at arbejde. Der har de slået sig ned pga. natur og billige grunde, og man har udviklet fornuftigt institutioner: idrætsfaciliteter og kulturinstitutioner – altså et konkurrerende område i stationsbyerne, mens selve stationsbyen bliver fuldstændig forsømt.

Som grønt parti skal vi tænke i at få genetableret den gamle del af byerne og koble det sammen med bynær produktion, landbrugsproduktion og håndværksproduktion. De er ikke kommunecentre mere, fordi man afviklede dem med den sidste kommunalreform i 2007 og skabte et kolossalt forlis af offentlige institutioner og lod landdistrikterne i stikken.

Det er et område, vi skal prøve at se på og få en ny strategi for – måske som det første parti i Danmark, der kunne se noget smukt i det – sammen med vores idéer om grøn omstilling.

Foto: Bernardo (Wikimedia Commons)

Fra Rød+Grøn:

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]