Gå til hovedindhold

Tags

Frygt for ensomt liv med robotter

Mange borgere med handicap frygter at blive ensomme, hvis teknologi erstatter hjælpere. Det viser undersøgelse fra Ulykkesforeningen.

Sarah Glerup, Rød+Grøn

For nylig undersøgte Ulykkesforeningen, hvordan deres medlemmer så på velfærdsteknologi. Næsten 60 procent var bekymrede for, at robotter og teknik skulle erstatte menneskelig hjælp og kontakt – halvdelen af dem i høj eller meget høj grad.

Flere ensomme med handicap
Frygten overrasker ikke formand Janus Tarp.
- En tidligere undersøgelse viste, at vores medlemmer er mere isolerede end resten af befolkningen. Manglende tilgængelighed og andre ting gør det svært at komme ud ad døren. Hvis velfærdsteknologi betyder, at de ikke længere får hjælp i hjemmet, bliver de bange for aldrig at se andre mennesker.

En af de bekymrede er Brith Engblad, der bruger kørestol og har handicaphjælpere i hverdagen.
- Når man er handicappet eller ældre, er man typisk overladt mere til sig selv og bliver nemt ensom. Derfor betyder kontakten med de mennesker, der kommer i ens hjem for at hjælpe, virkelig meget.

Robotter kan ikke vaske tæer

Selvom Brith er glad for sin kørestol og sit skylle-tørre-toilet, er der andre steder, hvor hun nødig ville give afkald på menneskehjælp.
- I spisesituationer vil jeg klart foretrække et menneske, jeg kan tale med, frem for en spiserobot!

Mathias Jonas Wathne Bruhn, der er delvist lam efter en ulykke, mener, at behovet for menneskelig hjælp er grundlæggende.
- En vigtig del af at føle, at velfærdssamfundet tager sig af én, er, at man også har omgang med mennesker. Mon ikke de, der arbejder som hjælpere eller fysioterapeuter, har det på samme måde?

Meningsfulde hjælperelationer

Til forskel fra KL mener Mathias ikke, at meningsfulde relationer nødvendigvis skal formes med andre end hjælpere.
- Man kan ikke dele det op på den måde. Siden jeg har fået min skade, har jeg haft mange meningsfulde relationer til de folk, jeg har haft brug for hjælp fra. Min fysioterapeut, min ergoterapeut, min psykolog, nævner han.
- Hvis man behøver hjælp døgnet rundt, bliver dialogen med et andet menneske endnu vigtigere. At man selv tager ansvar for sin situation og sætter ord på, hvad man har brug for, er essentielt for at kunne leve et fuldt liv med handicap. Hvis der ikke er et menneske i den anden ende, som kan reagere, når man udtrykker de behov – så kan man blive meget modløs og fortvivlet.

Teknologi med omtanke

Velfærdsteknologi er ikke i sig selv et problem, hvis borgeren ønsker den, og kommunen bevilger den med omtanke, mener både Mathias og Janus Tarp.

Brith giver det perfekte eksempel på, at omtanken desværre ikke altid er der:

- Min kommune vil give mig en elektrisk nakkestøtte, så jeg ikke behøver en hjælper til at indstille den mange gange om dagen. Men hvad med de andre ting jeg får hjælp til i de timer, de vil tage fra mig? En elektrisk nakkestøtte kan jo ikke hente vand eller få mig op fra toilettet! Jeg kan ende med rigtig mange tekniske ting i huset, men et menneske vil altid være mere alsidigt.

Foto: Universal Sony Pictures Home Entertainment AB Nordic

Fra Rød+Grøn:

Faktaboks:

Fiktiv velfærdsrobot

Robotten VGC-60L bliver i ”Robot & Frank” (2012) sat til at tage sig af den aldrende Frank. Robotten, der er indkøbt af Franks fortravlede søn, skal både afhjælpe farens ensomhed og indføre sunde vaner til at holde Franks demens i ave. I begyndelsen finder Frank robottens indblanding dybt irriterende. Den henter piller, laver alt for sund mad og vil have Frank til at få motion ved at dyrke haven. Men så opdager Frank, at robotten ikke er programmeret til at skelne mellem nærende aktiviteter, der er lovlige – og dem, der ikke er. Frank får derfor robotten til at hjælpe sig med at genoptage sin ungdoms hobby: at begå indbrud. Det giver jo gymnastik til både hjerne og krop!

Faktisk velfærdsrobot

SMOOTH - Seamless huMan-robot interactiOn fOr THe support of elderly people – er et dansk projekt finansieret af Innovationsfonden. Formålet er at udvikle en robot, som via udskiftelige moduler kan hjælpe med tre slags tidskrævende opgaver på plejehjem: at transportere vasketøj og affald, at følge de ældre rundt og at servere drikkevarer. På nuværende tidspunkt er teknikken altså kun til meget specifikke opgaver. Projektkoordinator og professor Norbert Krüger understreger da også, at robotten på ingen måde kan eller skal erstatte menneskelige SOSU’er.

- SMOOTH er ikke en SOSU-robot. Den er et værktøj, som skal frigive tid til menneskelige SOSU’er.

Robotten skal testes på Ølby Ældrecenter i 2020.

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]