Gå til hovedindhold

Frihed fra udspekulerede banker

”Det er nærmest umuligt at fungere i et moderne samfund uden en bankkonto. Derfor skal alle, der ønsker det, kunne have deres bankforretninger i en spekulationsfri, offentlig bank. Arbejdet med at etablere en offentlig bank begyndes umiddelbart - f.eks. under Nationalbanken.”

Uddrag af forslag nr. 92, ”Etablering af en offentlig almennyttig bank”

Begrundelse ved Pelle Dragsted:

I dag er alle danskere tvunget til at oprette en konto i en privat bank. Vi vil i stedet give mulighed for at vælge at have hele eller dele af sine bankforretninger i et offentligt alternativ. Grundlæggende funktioner skal være gebyrfrie – og banken skal ikke som private banker involveres i tvivlsomme, spekulative aktiviteter.

Oprettelsen af en offentlig bank vil give demokratiet større indflydelse på investeringsstrømmene i samfundet, som i dag i for høj grad er overladt til private markedsaktører. På den måde kan vi sikre, at penge, vi sparer op, investeres i samfundsgavnlige projekter og i den grønne omstilling. En offentlig bank kan desuden sikre en større demokratisk kontrol med selve pengeskabelsen, som på grund af overgangen fra kontanter til elektroniske betalinger i høj grad er overladt til private banker.

At det offentlige spiller en rolle i bank- og kreditvæsnet er ikke usædvanligt. Indtil for få årtier siden havde vi den statslige Girobank. Og erhvervslivet har, i modsætning til borgerne, mulighed for at få kredit i statslige bankinstitutioner som Vækstfonden og Erhvervskreditfonden.

Anmeldelse ved Ole Bjerg:

Ideen om at bruge ændringer af bank- og pengesystemet som en nøgle til at løse generelle problemer i økonomien er både god og højst aktuel. Hvis sådanne ændringer formuleres på den rigtige måde, burde der være mulighed for at finde tilslutning på tværs af partier i Folketinget.

I dag udfører banker en række forskellige funktioner. Jeg mener, at nogle af disse funktioner bør ligge i et offentligt regi, mens andre ligger bedst i privat regi.

Jeg mener, at alle danskere bør have mulighed for at holde penge hos Nationalbanken. Omvendt er jeg ikke sikker på, at jeg synes, at Nationalbanken eller en anden offentlig instans skal foretage kreditvurdering og tage stilling til, om private borgere kan få lån til bil, bolig, båd eller alle mulige andre ting. Jeg mener således, at private danskere skal have mulighed for at lave indlån i – men ikke udlån fra – Nationalbanken eller en offentlig bank.

Til gengæld kan der være ræson i, at staten spiller en mere aktiv rolle i udstedelsen af visse lån, hvilket kunne ske i regi af en offentlig bank. Disse typer af lån er:

  • Lån til staten eller andre offentlige instanser til visse former for offentlige investeringer. Det virker bagvendt, at stat og kommuner skal låne penge i private banker, når de selv ville kunne skabe dem.
  • Lån til visse produktive virksomheder. I dag garanterer blandt andet eksportkreditrådet og vækstfonden visse typer af lån til produktive investeringer i private virksomheder. Garantierne sendes så over i en bank, der skaber den nødvendige kredit. I stedet for at gå denne omvej, når staten alligevel står som garant, kunne man oprette en offentlig bank til formålet.
  • Studielån. Argumentet er nogenlunde det samme som ovenfor.

Ved oprettelsen af en offentlig bank er det uanset hvad vigtigt at sikre vandtætte skodder mellem de beslutningstagere, som skal bevilge kredit, og de instanser, der skal bruge pengene.

Ole Bjerg er 43 år og lektor i filosofi og økonomi ved Copenhagen Business School og forfatter til bøgerne "Gode Penge" og "Vores penge, vores bank", der foreslår at omlægge pengesystemet.

Foto: Jonas Leupe, unsplash.com.

Fra Rød+Grøn:

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]