Gå til hovedindhold

Fortællingens kraft skal slippes løs

Enhedslisten har i 2017 udviklet en vifte på fem lovforslag, som har til hensigt at styrke kunstens stemme og udvide befolkningens muligheder for at møde kunsten og engagere sig kulturelt.

Morten Hartz Kaplers, filminstruktør og medlem af Enhedslisten, og Søren Søndergaard, kulturordfører for Enhedslisten

Det samfund, vi kender, står i en brydningsproces. Inden for teknologi, klima, økonomi, politik og kultur oplever vi voldsomme rystelser og forandringer. Den gamle verden er på vej væk, og vi kender ikke morgendagens verden, og hvad det kommer til at betyde for den menneskelige civilisation og for hvert enkelt menneske.

Men vi kan være sikre på én ting. At hvis vi overlader det til neoliberale økonomer at definere vores udviklingsrammer, vil de kulturelle grundsten i den nye verden hedde ”vækst”, ”måltal”, ”effektivitet”, ”cost benefit”, ”overhead”, ”kvalitetsmål”, ”new public management”, ”markedsorientering”, etc.

De neoliberale har ophøjet realpolitiske begreber til idépolitiske værdier. Er det sådan, vi skal møde forandringerne? Er det sådan en verden, vi ønsker os? Økonomernes sprog har taget halsgreb på civilisationens virkelighed. Hvordan er det kommet til dette, at æstetikken, sanseligheden, filosofien, musikken, poesien, fortællingen og drømmene blev sekundær?

Forestil dig en bedre verden

I Enhedslisten tror vi på, at dannelse og fri tanke stimulerer fantasi til at forestille sig en bedre verden. Skaber et værn mod de reaktionære kræfter, som altid vil forsøge at inddæmme befolkningen i stavnsbånd og nationalistiske magtgreb. Kun usikre og dårlige ledere er bange for en befolkning, som ler sammen og udveksler ideer med hinanden uden om det politiske system.
Vi skal skabe mulighed for, at kunsten og kulturen kan udfordre og inspirere. Vi skal have et opgør med et uansvarligt politisk system, og vi er fortvivlede over, at markedskræfterne har lukket sig om kunstens stemme. Vi skal skabe en situation, hvor poeterne kan tage et ansvar og udfordre de uansvarlige. Fortællingens kraft skal slippes løs!

Foto: Tim Marshall, unsplash.com

Fra Rød+Grøn:

Faktaboks:

KUK - netværket for skabende og udøvende kunstnere i Enhedslisten

For et års tid siden blev KUK-netværket etableret. Det er netværket for skabende og udøvende kunstnere i Enhedslisten. Formålet med netværket er at blive et forum for diskussion og initiativer i forhold til de særlige problemstillinger, som møder skabende og udøvende kunstnere.

Siden har KUK-netværket – i samarbejde med Enhedslistens kulturordfører - brugt kræfter på at udvikle fem forslag, som dels vil forbedre kunstnernes vilkår og dels øge befolkningens adgang til kulturtilbud. Det første af disse forslag blev behandlet i Folketingssalen i november, og de fire øvrige forslag vil blive behandlet efter nytår.

Skabende og udøvende kunstnere i Enhedslisten, som ønsker at være tilknyttet KUK-netværket, kan kontakte Enhedslistens kulturpolitiske ordfører Søren Søndergaard eller den kulturpolitiske medarbejder på Christiansborg, Sonja Jacobi. Næste møde i KUK-netværket afholdes torsdag den 11. januar på Christiansborg.

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]