Gå til hovedindhold

Tags

Forsvar de almene boliger

Vi er en million mennesker, som bor i de almene boliger. En demokratisk profitfri boligform, hvor ingen tjener på at have lejere, og hvor der er et beboerdemokrati, som er med til at fastlægge huslejen og beslutte andre fælles regler. Og hvis man betaler huslejen og ikke spiller høj musik, kan man blive boende til man skal bæres ud.

Søren Egge Rasmussen, boligordfører

Der er behov for, at der bygges flere almene boliger i de byer, hvor der er en befolkningstilvækst.  Og det er vigtigt, at kommunerne bruger muligheden for at sikre mindst 25 procent almene boliger i nye boligområder. Alle er enige om, at vi skal have mere blandede bydele, hvilket de almene boliger kan sikre. De almene boliger sikrer, at kommunen kan anvise boligsøgende en bolig; det hjælper bl.a. mange, som bliver skilt eller mister deres arbejde. Kommunerne burde også have mulighed for at anvise boliger i det private udlejningsbyggeri. Det er ikke en fordel, at mange mennesker med dårlig økonomi og sociale problemer samles i de samme boligområder.

I uddannelsesbyerne er der stadig et stort behov for ungdomsboliger. De etableres bedst som almene boliger i stedet for at lade private opføre private små boliger med høj husleje og skummer fløden på den lokale boligmangel. Enhedslisten vil indføre statslig medfinansiering af almene ungdomsboliger og afskaffe skattefordelene ved forældrekøb. Det kan give økonomi til flere ungdomsboliger.

Gode projekter står i kø

Der er behov for, at flere af de almene boliger bliver renoveret, bl.a. for at nedbringe energiforbruget. Derfor er det vigtigt, at flere penge fra den fælles opsparing i Landsbyggefonden bliver frigivet.  Gode projekter til 13 milliarder står i kø for at blive gennemført. I efteråret 2019 bliver der en mulighed for at øge udbetalingerne fra landsbyggefondet – det klares bedst med en ny regering.

Vi har brug for, at flere af vores medlemmer søger at blive valgt til afdelingsbestyrelser og organisationsbestyrelser i boligforeningerne. En protest på Facebook er ikke nok, vi skal deltage aktivt i beboerdemokratiet. Det er nødvendigt for at forsvare og udvikle de almene boliger, og vi har en del medlemmer, som allerede deltager. Der bør udveksles erfaringer med arbejdet, hvilket både kan ske lokalt og i Enhedslistens Boligpolitisk Udvalg

Ghettostempel hjælper ingen

Nu har regeringen med støtte fra DF, S og SF lavet en aftale mod parallelsamfund, som stempler flere boligområder og lægger op til privatiseringer og nedrivninger af boliger. Målet er at reducere andelen af almene familieboliger til 40 procent i 16 områder, som stemples som ”hårde ghettoområder”. Det skader et område at blive stemplet og regeringen med medløbernes planer gør intet for at hjælpe de mennesker der bor i områderne.

Fra nytår har de såkaldte ”hårde ghettoer” et halvt år for at lave en plan for at komme ned på 40 procent almene familieboliger i 2030.  Der findes nyrenoverede boliger i København, Vejle og Fredericia som risikerer at blive nedrevet eller privatiseret. Vi skal mobilisere til modstand mod vandvidet og gøre det til en del af næste valgkamp.

I dette tema kan du først læse en masse om ”Ghettopakken”, regeringens frontalangreb på de almene boliger. Dernæst kan du høre om nogle af de mennesker, unge som gamle, der får revet tæppet væk under (og taget væk over) sig. Og så slutter vi af med nogle af de positive tiltag, der trods alt spirer i den almene boligsektor. God læselyst!

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]