Gå til hovedindhold

Forårsoprør i Regionerne

Om få måneder indgår Danske Regioner en aftale med regeringen om, hvor mange penge regionerne får til at drive vores sundhedsvæsen og tage hånd om miljø, trafik og anden regional udvikling. Regeringen vil vanen tro fortælle, at de ansatte sagtens kan klare det samme og mere til for de samme eller færre penge. Men det skal blive løgn.

Susanne Langer, Enhedslistens repræsentant i Danske Regioners bestyrelse, valgt for Enhedslisten i Region Hovedstaden

Tankegangen er: Hvis bare man strammer den økonomiske skrue, skaber man et incitament til at være kreativ, producere mere, være mere effektiv. Konkurrenceudsættelse er en anden trylleformular: Hvis bare der er konkurrence og de private kommer mere på banen, er der garanteret penge at spare.

Påstandene er gang på gang tilbagevist. Arbejdsmiljøet rundt omkring på de regionale sygehuse er under voldsomt pres, og i dele af psykiatrien frygter alt for mange ansatte dagligt for deres liv. De får at vide, at der aldrig har været så mange ansatte før i sygehusvæsenet som nu. Men hvad hjælper det, hvis der er kommet endnu flere opgaver, og tempoet er blevet skruet endnu højere op. Hvis udgifter per patient gøres op, er der således færre penge i 2015 end i alle årene fra 2008 og til 2015.

Et hav af aktiviteter i støbeskeen

I månederne op til regionernes økonomiaftale vil der være happenings, demonstrationer og aktioner. Det vil være fantastisk, hvis personalegrupper på enkelte hospitaler blev enige om en aktionsdag eller bare en aktionstime. Det kan være en happening i forbindelse ned Danske Regioners generalforsamling den 6. april, hvor der vil være et massivt presseopbud og masser af politikere.

Vi skal også få organisationerne til at arrangere debatmøder med de politiske partier. Her kan vi præsentere vores løsninger og komme med kloge svar, når de andre bliver uldne i mælet.

Der er også lagt op til demonstrationer i hele landet den 10. maj, og vi planlægger en bådhappening omkring tidspunktet for økonomiaftalens indgåelse.

Fra Rød+Grøn:

Faktaboks:

Hvad foreslår Enhedslisten?

1. Vi forlanger, at det årlige krav om to procent produktivitetsstigning tages af bordet.

2. Vi ønsker, at det nuværende beregningssystem, hvor antallet af behandlinger betyder flere penge, skrinlægges. Over tid skal det erstattes af et andet system, hvor der fokuseres på kvaliteten af behandlingen.

3. Vi vil have fjernet omprioriteringsbidraget- den ene procent af pengene, der forlanges sparet på administrationen. Det betyder, at lægesekretærers arbejde lægges over på sundhedsfagligt personale, og det vil give færre busruter og mindre oprensning af giftgrunde.

4. Vi vil have ændret anlægsloftet, så der er mulighed for de nødvendige investeringer i f.eks. bygninger, grøn omlægning og teknologi. Selvom der er penge i kassen, er der snævre rammer for, hvad regionerne må bruge.

5. Endelig har vi et stort ønske om flerårige budgetter. Etårige budgetter gør det meget svært at planlægge og disponere fornuftigt.

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]