Gå til hovedindhold

Tags

Folkelig modstand mod motorvej over Egholm

I efteråret indgik alle andre partier i Aalborg en aftale med erhvervslivets organisationer og fagbevægelsens top om en tredje forbindelse over Limfjorden. Som et supplement til statens finansiering skulle kommunen over 20 år afsætte 600 millioner kroner til motorvejen. Erhvervslivet lovede til gengæld, at de ville bruge jobcenteret ved besættelse af nye stillinger, når det var relevant. 

Per Clausen, Byrådsmedlem for Enhedslisten i Aalborg

I kommunalvalgkampen sagde flere socialdemokratiske byrådsmedlemmer og det radikale byrådsmedlem, at de var imod den tredje Limfjordsforbindelse, men det betød åbenbart ikke noget. Den socialdemokratiske borgmester havde også glemt, at han i valgkampen havde afvist alle forslag om kommunal medfinansering. Staten skulle betale sagde han - dengang.

En ny aktionsgruppe ser dagens lys
Det så sort ud. Hele Aalborg var tilsyneladende samlet om at pege på en motorvej hen over Egholm, men så skete der noget. Den folkelige modstand, der altid har været mod disse planer, fik nyt liv. En ny aktionsgruppe mod forbindelsen voksede frem i de sidste måneder af 2018. Med i gruppen var medlemmer af Enhedslisten, SF, Alternativet, Radikale og den gamle Borgerbevægelse mod Egholmforbindelsen, som blev dannet i 2011. Også helt almindelige borgere tilsluttede sig gruppen.

Aktionsgruppen har flere gange aktioneret i forbindelse med byrådsmøderne – gadeteater og sange er den foretrukne aktionsform. Efter aktionerne holdes der opfølgende møder, hvor aktionen snakkes igennem, og det overvejes, hvilke nye tiltag, som kan gennemføres.

Sejr stadig mulig
Tilhængerne af en motorvej hen over Egholm påstår, at det er besluttet, at forbindelsen skal gå den vej, men det passer ikke. Folketinget har intet besluttet, og pengene (over syv milliarder kroner) er ikke fundet. Derfor er optimismen stor i aktionsgruppen. Man tror stadig på, at forbindelsen kan forhindres. Ud over aktioner deltager aktionsgruppens medlemmer også ivrigt i den offentlige debat med indlæg imod Egholmforbindelsen. Her fokuseres på den natur- og miljøødelæggelse, øgede biltrafik og forurening, som forbindelsen vil føre til.

Der er også fokus på alternativerne til Egholmforbindelsen. SF, Alternativet og nogle af de aktive peger på et ekstra tunnelrør i øst eller en anden østforbindelse. Det afviser Enhedslisten og andre aktive. Vi peger i stedet på bedre kollektiv trafik, bedre forhold for cyklister, flere personer i bilerne, fleksible mødetider, mere hjemmearbejde og gods over på skinner. Det er lykkedes os at få sat langt mere fokus på disse alternativer, og en del af dem har også mulighed for at blive gennemført.

Alt i alt har de seneste måneder givet et stort løft både til modstanden mod motorvejen hen over Egholm og de trafikpolitiske diskussioner i Aalborg. Da vi er de eneste modstandere af Egholmforbindelsen i byrådet, har vi i udgangspunktet en central placering i modstanden. Den forsøger vi først og fremmest at bruge til at styrke modstanden mod Egholmforbindelsen, men vi håber selvfølgelig også, at den kan styrke Enhedslistens placering i byen.

De eksisterende vejforbindelser over Limfjorden er Limfjordsbroen, der blev indviet 30.marts 1933 i Aalborg centrum, og Limfjordstunnellen fra 1969 ved motorvejen ved Rørdal.

Fra Rød+Grøn:

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]