Gå til hovedindhold

Tags

Fødsler i trygge rammer

Alle fødende og deres partner skal have den vejledning og hjælp, de har brug for før, under og efter fødslen. Tryghed skal være en selvfølge og ikke kun noget, man kan købe sig til i form af private tilbud – hvis man har råd.

Emma Fleming, fagsekretær vedr. sundheds-, ældre-, psykiatri- og handicappolitik (og jordemoder)

En fødsel er en skelsættende begivenhed. Begyndelsen på livet for barnet, på forældreskab og på mange måder på voksenlivet for forældrene. Det er en begivenhed, der rummer store potentialer i forhold til at udvikle forældrene, så de er rustet til at tro på sig selv som forældre og til at tage vare på barnet.

Hvordan en fødsel forløber er ikke ligegyldigt. Den oplevelse at blive forældre bliver hos os resten af livet. Vi bærer fortællingen om, hvordan vores børn kom til verden, med os som en fortælling om os selv og starten på vores forældreskab.

Trange kår for jordemodergerningen

Jordemødre er uddannede i at varetage den spontant forløbende fødsel. I at understøtte kvinden under fødsel, så hun og hendes partner tror på sig selv og egne evner. Men det er en del af jordemodergerningen, der har trange kår. I løbet af de sidste 15 år har rammerne om fødslerne ændret sig. Fødslerne er rykket ind på store, specialiserede fødeafdelinger. Små klinikker og afdelinger uden tilknyttede børnelæger er lukket. Antallet af fødsler, der sættes i gang med medicin, er eksploderet, og det samme er antallet af kejsersnit.

Jordemoderen bliver i stigende grad til en slags sygeplejerske, der kan give medicin, holde øje med maskiner og gribe børn. Tid, nærvær og rådgivning på de kommende forældres præmisser er nedprioriteret. Risikoen for, at noget går galt, bliver styrende for måden fødselshjælpen bliver indrettet på. Jordemoderkonsultationerne under graviditeten handler ikke om at udvikle forældrenes tro på sig selv som forældre, men om at opfange risici for, at noget går galt.

Flere vælger private løsninger

Imens er der modsatrettet opstået et kæmpe marked for de kvinder og familier, der vil noget andet – og som har penge til det. Private ammehjælpere rådgiver om, hvordan det lille barn får mad. Det er en naturlig konsekvens af, at mødre sendes hjem fra sygehuset inden for få timer uden anelse om, hvordan amningen skal foregå.

Der kommer private barselshoteller for familier, der har råd til at købe sig til, at nogen tager sig af dem, og at der er uddannet personale omkring dem til at hjælpe med en tryg start på livet. Der er kurser i fødselsforberedelse og tro på egne evner til at meste en fødsel som selvhypnose og vejrtrækningsteknikker. Der er private fødselshjælpere, der kan sikre, at der er en person med til fødslen, der kender dig og som arbejder for at varetage dine interesser mod ”systemet”.

Alt sammen et symptom på, at den fødselshjælp, vi tilbyder gennem sygehusene, slet ikke er tilstrækkelig til at varetage de behov, som kvinder og deres partner har.

Fødslen som en normal, naturlig begivenhed

I Enhedslisten vil vi en anden vej. Vi vil have gode offentlige, individuelt tilpassede tilbud, som rummer den enestående mulighed for udvikling, som forældreskabet er. I regionerne arbejder vi flere steder for fødeklinikker, hvor fødslen som en normal, naturlig begivenhed er i højsædet.

For offentlige hjemmefødselsordninger, hvor jordemoderen kommer som gæst i hjemmet og hjælper børn til verden på forældrenes præmisser. For hospitalsfødsler, hvor der er plads til tid og omsorg, hvad enten der er noget galt eller ej. For ret til ordentlig opfølgning efter fødsel, hvad enten man bliver på sygehuset efter fødsel, eller man tager hjem. For ordentlig forberedelse gennem grundige jordemoderkonsultationer og fødselsforberedelse på mindre hold, hvor man bliver klar på både fødsel og forældreskab, og de store omvæltninger, der venter.

Foto: Foto: Luma Pimentel, unsplash.com

Fra Rød+Grøn:

Faktaboks:

Samarbejde om fødesteder

Enhedslisten samarbejder i øjeblikket med jordemødre, læger og foreningen Forældre og Fødsel med henblik på at stille spørgsmål til Sundhedsministeren angående Sundhedsstyrelsens høringsudkast til faglige anbefalinger for fødesteder.

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]