Gå til hovedindhold

Flot start på 30 timers-kampagnen

Enhedslisten lancerede i december en omfattende kampagne for 30 timers arbejdsuge. Med ros fra økonomer og fagforeningsfolk, omfattende dækning i pressen, stor aktivitet på sociale medier og bred opbakning i afdelingerne er kampagnen kommet særdeles godt fra start. Rød+Grøn har snakket med en række folk om kampagnen og ambitionen om en 30 timers arbejdsuge.

 

Anders Olesen, Enhedslistens faglige koordinator

- Enhedslisten er gået i luften med kampagnen for 30 timers arbejdsuge, og starten har været forrygende. 30 timers-kravet har sat en markant dagsorden, og Enhedslistens afdelinger har taget kampagnen til sig med så stor optimisme, at folderen må trykkes i næsten 100.000 eksemplarer.

Visionen om 30 timers arbejdsuge og det gode liv har kun en chance for at blive til virkelighed, hvis vi alle sammen tager det op med kolleger og venner. For der skal en stærk mobilisering til, hvis kravet om 30 timer skal toppe listen af krav til overenskomstforhandlingerne i de kommende år.

Allerede nu er flere afdelinger og medlemmer i gang med at skaffe opbakning, og de har kun positive erfaringer. Så forhåbentlig vil du med på gaden eller tage det op i din fagforening.

Jonathan Simmel, Nordvest

- Vi havde en dejlig aktion om lørdagen ved Nørrebro Station. Masser af gode kammerater var dukket op, og vi delte kaffe, pebernødder og flyers ud, mens vi snakkede med de meget positivt stemte lokale. De fleste ville gerne have folderen, og det skyldes blandt andet, at nordvestkvarteret er den hårdest ramte københavnerbydel, med hele otte procents arbejdsløshed. Samtidig brænder mange ud for tidligt. Der må og skal findes en bedre balance, så derfor skal vi kæmpe for en 30 timers arbejdsuge. God kamp derude!

LFS, Københavns største fagforening

- Den offentlige sektor er under pres som helhed – og især er medarbejderne pressede. Arbejdstempoet er accelereret gennem flere årtiers nedskæringer og målstyringstyranni, og et stigende antal medarbejdere bliver syge på baggrund af arbejdsrelaterede skader, herunder stress. For at føje spot til skade betyder tilbagetrækningsreformen, at også de nedslidte medarbejdere skal fortsætte længere tid på arbejdsmarkedet.

I LFS mener vi, at vi skal vælge en anden vej, hvor vi både kan styrke det faglige engagement hos de offentlige ansatte og reducere nedslidningen. Vi opfordrer til, at politikerne i Københavns Kommune i forbindelse med budget 2018 afsætter 20 mio. kroner til et fireårigt forsøg, hvor 60 medarbejdere får 30 timers arbejdsuge med fuld personale- og lønkompensation. Formålet er at styrke kvaliteten af kerneopgaven, sikre godt arbejdsmiljø og sænke sygefraværet markant.

Vores påstand er, at dette vil betyde en så stor reduktion af sygefraværet, at investeringen vil tjene sig hjem trefoldigt – både målt på sygefravær, højere kvalitet og mindre nedslidning.

Uddrag af en udtalelse, som enstemmigt blev vedtaget ved LFS’ repræsentantskabsmøde den 26. november. Læs hele udtalelsen på lfs.dk.

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]