Gå til hovedindhold

Tags

Flere skattelyfri kommuner på vej

Organisationen Oxfam IBIS opfordrede i foråret kommunerne til at underskrive et charter om at arbejde på at blive fri for skattely.

Lole Møller, Rød+Grøn

Flere og flere skattekroner ender i skattely. Det sker blandt andet, hver gang en kommune køber ind hos et af de mange selskaber, der undgår at betale skat ved at få fortjenesten tryllet bort i et skattely.

Velfærd frem for skattely
Hver gang et selskab unddrager sig beskatning, bliver der færre skattekroner til velfærden. Med opfordringen fra Oxfam IBIS fulgte heldigvis et idekatalog med fem konkrete forslag til kommunal handling, der kan gøre op med skattely. 1: Vedtag en politik mod skatteundgåelse. 2: Frem åbenhed om skatteforhold. 3: Gør fair skattebetaling til et særligt hensyn, når kommunen investerer penge. 4: Inddrag skatteforhold også ved udbud af mindre kontrakter. 5: Støt Fair Skats mærkningsordning som værn mod aggressiv skattespekulation.

Næstved var den første kommune, der i foråret kunne erklære sig selv for skattelyfri kommune. Albertslund fulgte lige efter.

Bred opbakning i Gladsaxe

Senest har Gladsaxe Kommune underskrevet Oxfam IBIS’ charter. Kommunalbestyrelsesmedlem Trine Henriksen fortæller, at idekataloget har været en god hjælp. Pludselig var der lydhørhed over for tanker, som ellers blev afvist, når Enhedslisten fremførte dem i byrådet.

- Da henvendelsen til Gladsaxe Kommune kom fra lokale medlemmer af Oxfam IBIS, blev den vel modtaget af ikke blot Enhedslisten, men også Socialdemokratiet, Radikale Venstre og SF. I kommunen havde vi i forvejen arbejdet med et forslag om aktivt ejerskab, fortæller Trine.

Gladsaxe Kommune vil fremover tilstræbe at handle med virksomheder, der udviser ansvarlig skatteadfærd. Man vil kræve gennemsigtighed og fair beskatning af leverandører, og kommunen vil have mulighed for at ophæve kontrakter med virksomheder, som bliver dømt for skatteunddragelse.

Frederiksbergs borgere tog teten

Også Frederiksberg har tilsluttet sig charteret. Tone Høybye, der er lokalt medlem af Enhedslisten, fortæller om processen forud:

- For godt et halvt år siden var vi nogle frederiksberg-borgere, der mødtes ved et velbesøgt og velorganiseret Oxfam IBIS-seminar. Dygtige fagfolk og engagerede lægmænd gennemgik omfanget af og metoderne til, hvordan såvel private virksomheder som offentlige instansers leverandører og samarbejdspartnere sender penge i skattely, uden det kan spores, forklarer hun.

- På seminaret blev vi sat sammen kommunevis og opfordret til at lægge en strategi for at presse vores kommuner til at underskrive charteret. Vi var fire fra Frederiksberg, der i løbet af foråret tog teten op med underskriftindsamling, læserbreve og fremsættelse af forslaget i kommunalbestyrelsen.

Den konservativt ledede kommune tilsluttede sig først efter at have sikret sig, at charteret alene kunne betragtes som en hensigtserklæring uden juridiske bindinger. Men tilslutningen sender et vigtigt signal til kommunens leverandører og samarbejdspartnere om at stoppe vanviddet med at sende skattekroner i skattely.

Kampagne mod skattely på vej

Senere på året vil Enhedslisten og andre venstrefløjspartier indlede en fælles kampagne mod skattely i EU-parlamentet (læs mere på side 9). I de nationale parlamenter bliver der parallelt fremsat forslag til en effektiv indsats mod skattely. Et lokalt bidrag til kampagnen vil Enhedslistens byrødder kunne yde med tilsvarende initiativer på kommunalt plan – eventuelt med Oxfam IBIS’ idekatalog som løftestang.

Foto: Martin Widenka, unsplash

Fra Rød+Grøn:

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]