Gå til hovedindhold

Feminisme over det hele

Årsmødet stod i feminismens tegn. Stærke kvinder fra hele landet indtog talerstolen med stærke budskaber om feministiske, solidariske og socialistiske værdier.

Jakob Nerup og Anna Køster

Enhedslisten har fået sit første feministiske delprogram. Det vedtagne program er på mange måder en fusion af de to hovedforslag, der lå: hovedbestyrelsens indstilling og det alternative forslag. Det var hovedbestyrelses forslag, der vandt afstemningen – men med stort set alle forslagene fra det alternative program stemt ind. Der var næsten enstemmig opbakning til det endelige program, og det understreger, at feminisme ER en mærkesag, og at Enhedslisten med rette kan kalde sig et feministisk parti.

Opgør med social kontrol

En af de diskussioner, som trak mange på talerstolen, var formuleringen om social kontrol. Skal etniske minoritetsmiljøer nævnes konkret, eller skal vi undlade at udpege nogle miljøer som mere tilbøjelige end andre til at udøve social kontrol? Det var en følelsesladet og skarp debat, som mange havde holdninger til. Årsmødet vedtog, at der ikke nævnes særlige miljøer i programmet. Men det var en debat, som viste, at vi grundlæggende er enige om, at social kontrol eksisterer i alle miljøer – både i etnisk danske og i minoritetsmiljøer. Det er et problem, som vi selvfølgelig må bekæmpe i alle dets afskygninger.

Feminismedebatten fik mange, som ikke før havde været på en talerstol, til at tage ordet. Det viste med al tydelighed, hvor vigtigt et emne feminisme er. Mange satte ord på den ulighed og undertrykkelse, de oplever eller har frigjort sig fra – og gav dermed flere modet til at dele deres egen fortælling. Det understreger feminismeprogrammets pointe om, at det private er politisk. Gennem vores samlede erfaringer og fællesskab kan vi sammen bekæmpe undertrykkelsen i alle dens former.

8. marts hele året

Nu, med det feministiske program i hånden, skal vi i gang med at finde ud af, hvordan vi gør vores feministiske holdninger til praksis. Hvordan bliver vi et mere inkluderende parti, så nye medlemmer med forskellige kønsidentiteter, handikap og minoritetsbaggrund føler sig velkomne, set og hørt? Hvordan bliver vi et parti, som er nemt at være aktiv i, selvom man har børn og arbejde, der skal passes? Der er mange udfordringer, vi skal tage fat i.

Årsmødet vedtog, at vi skal arbejde for 8. marts hele året. Der skal laves et idékatalog, som afdelingerne kan anvende i deres daglige arbejde. Vi vil gerne bede alle, som allerede har en god, feministisk praksis eller gode ideer til kataloget, om at skrive til Anne Rehder på [email protected], som vil sætte gang i arbejdet.

Det feministiske delprogram og alle andre Enhedslistens andre programmer kan læses på enhedslisten.dk/programmer.

Fra Rød+Grøn:

Faktaboks:

Nyt feministisk udspil: Fem milliarder kr. til ligeløn

SOSU’erne, pædagogerne og andre kvindedominerede fag i det offentlige skal have en mærkbar lønstigning ved næste offentlige overenskomstforhandling i 2018. 21.000 kr. mere i lønningsposen om året til de lavest lønnede, som fortrinsvis er kvinder. Enhedslisten vil afsætte fem mia. kr. i en særlig ligelønspulje til de offentlige overenskomstforhandlinger i 2018. Midlerne skal øremærkes at bekæmpe uligeløn.

- Danmark er et neandertaler-samfund på ligelønnen, for at sige det lige ud. Kvinder tjener stadig i gennemsnit 15 procent mindre end mænd, og kvindedominerede fag har fortsat langt lavere løn end mændene. Fortsætter udviklingen i samme tempo som nu, vil det tage mere end 100 år, før Danmark har ligeløn mellem mænd og kvinder. Det skriger på politisk handling, mener Pernille Skipper.

"En fælles feministisk kamp må tage hensyn til, hvordan undertrykkelsen opleves af forskellige grupper – uden at gå på kompromis med, at vi kæmper for frigørelse for alle.”

”I Enhedslisten arbejder vi for, at samfundet skal sikre alle muligheden for at komme væk fra familier eller ud af parforhold, som begrænser deres frihed. Unge skal have flere rettigheder, herunder økonomisk, og de skal sikres muligheden for at flytte væk fra deres forældre. Krisecentre og andre exit-programmer skal udvides og forbedres.”

Enhedslistens feministiske delprogram

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]