Gå til hovedindhold

Feminisme for os alle sammen

Feminisme er frihed”. Det er overskriften på begge forslag til feministisk delprogram for Enhedslisten, som vi skal tage stilling til på årsmødet.

Sarah Glerup, Rød+Grøn

Feminisme er en del af Enhedslistens politiske DNA. I denne måneds tema dykker vi ned i nogle af feminismens problemstillinger: Det handler om frihed og lige muligheder. Om at gøre op med ulige løn, med diskrimination og med skæv fordeling af arbejdet. Og det handler om at gøre op med den undertrykkelse, der stadig eksisterer i vores samfund, både hvad angår køn, men også hudfarve, handikap, seksualitet og meget mere.

”Feminisme er ikke kønnenes kamp mod hinanden, men derimod en fælles frigørelseskamp for alle.” Sådan står der i indledningen til begge forslag til delprogram. 

Men hvad skal programmet kunne? Hvad er formålet med, at Enhedslisten skal have et feministisk delprogram? Hvilke barrierer i samfundet spænder ben for at opnå den frihed og lighed,  som vi kæmper for? Og hvad er vores løsninger?

Rød+Grøn har spurgt tre af dem, der har været med til at formulere de forslag til delprogrammer, der ligger:

Pernille Skipper, politisk ordfører:

- Et feministisk delprogram skal samle partiet om vores kamp for lighed og frihed uanset køn, farve, baggrund eller handicap. Og så skal det forhåbentlig overbevise alle dem, der ikke helt forstår, hvorfor vi kalder os feminister. Derfor er det vigtigt, at programmet er forståeligt og henvender sig til alle medlemmer og sympatisører af Enhedslisten – ikke kun til ”nørderne”. Det skal være overordnet, kort og handle om værdierne, ikke alle detaljer. For vi må gerne være uenige om nogle småting. Det vigtigste er, at programmet samler os og fortæller, hvad feminisme betyder helt grundlæggende, så flere får lyst til at gå med i arbejdet for en verden, hvor vi er frie fra uligeløn, fra sexisme og fra, at nogen sættes foran i køen pga. deres hudfarve, seksualitet eller køn.

Rasmus Vestergaard, medlem af hovedbestyrelsen:

- I Enhedslisten er vi feminister, fordi vi mener, at mennesker ikke skal begrænses af køn, seksualitet eller hudfarve. For os er feminisme altså et frigørelsesprojekt for alle! Et projekt, som på én gang gør op med samfundets patriarkalske strukturer og med kapitalismens ulighed. For de spiller os ud mod hinanden, høster profit på vores kønsroller og skaber ufrihed for alle. Det er vigtigt, at vi får et feministisk delprogram, fordi det udstikker en retning for partiets arbejde. Selve delprogrammet skal ikke give alle konklusionerne – det skal bare lægge fundamentet, så vi siden kan lave mere konkrete handleplaner. Det er mit håb, at vi får vedtaget et delprogram, som er positivt, fremadrettet og tager udgangspunkt i almindelige menneskers virkelighed, så også almindelige mennesker uden for Enhedslisten kan forstå det.

Astrid Vang Hansen, medlem af hovedbestyrelsen:

- Enhedslisten har brug for et stærkt feministisk grundlag netop nu, fordi nye feministiske bevægelser er på vej. 2016 bød på en bølge af kvindedemonstrationer i Argentina. 3. oktober strejkede kvinder i Polen. I november var der feministiske massemobiliseringer i Italien. Og til Women’s March nu i januar gik fem millioner på gaden over hele verden. Over hele verden er kvinder i front i faglige kampe, i miljø- og klimakampe og i modstanden mod racisme. Feminisme vil derfor uden tvivl spille en afgørende rolle i opgøret med kapitalisme, krig og klimaødelæggelser og i kampen for et socialistisk samfund. Vi har brug for et feministisk delprogram, der tager fat i de spørgsmål, som optager denne nye feministiske bevægelse. Et program, der byder på visioner om et nyt samfund og forklarer, hvorfor socialisme og feminisme går hånd i hånd.

Fra Rød+Grøn:

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]