Gå til hovedindhold

Familievenlig politik – uanset familieform

Vores arbejdsmarked skal også tage hensyn til syge børn. Uanset om de har en, to eller tre forældre, og uanset om de er syge i flere dage ad gangen. Sådan lyder det intersektionelle budskab fra familieordfører Maria Gjerding. 

Sarah Glerup, Rød+Grøn

Børnerådet har spurgt danske børn, om de har prøvet at blive afleveret syge i vuggestuen eller børnehaven. Mere end halvdelen svarede ja. For mens vi har indrettet arbejdsmarkedet, så syge voksne kan blive under dynen, så gælder det ikke syge børn, der har brug for pasning. I bedste fald kan far eller mor få fri på barnets første og anden sygedag.

Arbejdsmarkedet skal tage hensyn til børn

Det er, ifølge Maria Gjerding, i sandhed sygt. 

- Børn er jo ikke automatisk raske efter to dage, bare fordi forældrene skal på arbejde igen! Og er man enlig mor uden det store netværk og uden økonomi til barnepiger, så er dilemaet til at tage og føle på, når presset fra arbejdspladsen melder sig, mens barnet stadig er sløjt.

Her skal Danmark lære af det øvrige Skandinavien, mener familieordføreren.

- Hvis et svensk barn under 12 år er ramt af sygdom, har forældrene ret til at holde fri op til 120 dage om året. De får dækket 80 procent af deres sædvanlige indkomst via en offentlig kasse oprettet til formålet. Danmark er nødt til på samme måde at anerkende, at selv en god daginstitution ikke kan erstatte børns primære omsorgspersoner.

Familier har mange farver

Hensynet til børnefamilier er en klassisk feministisk mærkesag. Den intersektionelle feminisme minder os i den forbindelse om, at børnefamilier er meget forskellige.

- Børn vokser ikke altid op med en mor og en far. Nogle har kun én forælder, andre har to af samme køn, atter andre har flere end to, fordi de f.eks. har to mødre og en far, eller fordi de også har papforældre. For Enhedslisten er det afgørende, at lovgivningen følger med den her virkelighed, også når børn bliver syge, forklarer Maria Gjerding.
- Den svenske model er smart, fordi de 120 sygedage er knyttet til barnet. Derfor er det ligegyldigt, om det er mor, medmor, papfar eller naboen, der bliver hjemme for at passe barnet. Alle omsorgspersoner kan dække barnets sygedage. I Enhedslisten vil vi dog gerne gå endnu længere og sikre, at børn også på papiret kan have mere end to juridiske forældre. Simpelthen fordi det er barnets tarv at have ret til alle sine forældre – både de biologiske og de sociale.

Fra Rød+Grøn:

Faktaboks:

Syge børn – Sverige vs. Danmark

Den svenske model: Børn mellem otte måneder og 12 år har ret til at blive passet op til 120 dage årligt, hvis de er syge. Alle omsorgspersoner, ikke blot de juridiske forældre, kan få fri til dette og få dækket 80 procent af den mistede løn. Desuden har svenske børn ret til i alt 480 dages orlov med deres forældre, adoptivforældre eller papforældre, som skal være afholdt, inden de fylder 12 år. Her aftrappes lønkompensationen med antal dage.

Den danske model: Forældre må holde fri på barnets 1. og i nogle tilfælde 2. sygedag. Derudover har offentligt ansatte forældre ret til to årlige omsorgsdage per barn under syv år. I begge tilfælde gælder retten kun juridiske forældre, og dem kan børn højst have to af.

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]