Gå til hovedindhold

Fagbevægelsen er afgørende for grøn omstilling

Mange frygter, at mindre vækst vil medføre arbejdsløshed. Vores opgave er derfor at vise, at grøn omstilling både giver nye job og øget livskvalitet.

Anders Olesen, faglig koordinator i Enhedslisten

En af Enhedslistens styrker er, at vi sammentænker grønne målsætninger for klima, ressourcer og miljø med røde målsætninger, der giver job, kortere arbejdstid og økonomisk omfordeling. Det betyder, at alle i samfundet vil få glæde af den grønne omstilling.

Samtidig adskiller vi os fra andre partier ved at være gode til at organisere. Vi ved, at hvis vi skal lykkes med grøn omstilling, så skal det blive en folkesag, og fagbevægelsen skal tage den til sig. For de kræfter, vi er oppe imod, er de stærke kapitaler.

Fagbevægelsen skal ind i klimakampen

Indtil videre har fagbevægelsens grønne engagement ikke været markant nok. Jeg har selv forsøgt at få en klimabevægelse op at stå i Byggefagenes regi ved at pege på, at klimarenoveringer kan skabe gode, sunde job. Budskabet fængede desværre ikke i tilstrækkelig grad. Der er heldigvis tegn på opblødning: Forleden skrev formændene for 3F og Ingeniørforeningen en fælles kronik, hvori de pegede på nødvendigheden af, at også fagbevægelsen går i offensiven for klimaet. At fagbevægelsen skal klæde sine medlemmer på til at bidrage til den grønne omstilling – og til at finde beskæftigelse i den.

Angsten for, at grøn omstilling skal medføre lav vækst, nulvækst eller ligefrem minusvækst og dermed arbejdsløshed, er nemlig fremherskende. Derfor er det en vigtig opgave for Enhedslisten at vise, at der kan være job i grøn omstilling.

Grøn omstilling kan give bedre beskæftigelse

Hvis man omstiller produktionen til kvalitetsproduktion, hvis man omstiller transporten til at blive kollektiv, hvis man omstiller landbruget til at være grønt og fiskeriet til at være lavintensivt kystfiskeri – så giver det ikke kun positivt udslag på den grønne skala. Det giver også beskæftigelse. Samtidig vil folk opleve en større arbejdsglæde, når produkterne bliver kvalitativt bedre. Denne viden skal vi sørge for at sprede, så folk selv vil begynde at rejse de grønne krav.

Helt enkelt handler det om at erstatte negative job med positive job eller med kortere arbejdstid. For vist kan den nødvendige produktion – det, vi skal have for at leve – produceres af færre. Hvis vi deler arbejdet, hvis vi sikrer social omfordeling, så giver det os alle sammen mulighed for at få mere fritid. Med tanke på, at vi i øjeblikket bruger milliarder om året på stressrelaterede sygdomme, vil det bestemt ikke skade.

Foto: Finn Kjeller

Fra Rød+Grøn:

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]