Gå til hovedindhold

Tags

Fællesskabets skole - et udkast til en ny folkeskolepolitik

Enhedslisten bør arbejde på at ændre en totalt forfejlet skolepolitik. Der er brug for en ægte folkeskole. Ikke en opdelende, udskillende skole, hvor eleven skal passe til skolens normer og krav. Men en skole, der passer til børn og unge. En skole hvis opgave frem for alt består i at medvirke til udvikling af frie, aktive og selvstændige mennesker i et demokratisk og bæredygtigt samfund.

Thorkild Brandt, Christian Tastrup og Mogens Steenbuch, Uddannelsespolitisk udvalgs folkeskolegruppe

Folkeskolen er håbløst ude af takt med den samfundsmæssige udvikling. Med en konkurrenceskole præget af test, eksamen, udvælgelse, udstødelse og præstationstvang er lønarbejdets og erhvervslivets interesser nærmest enerådende. Folkeskolens brede formål er lige siden 70’erne gledet gradvist i baggrunden. Det er i dagens praksis indsnævret til en top- og økonomistyring med læringsmålstyring. – Derfor: Nej til læringsmålstyring, kontrol, karakterer, test og eksamen. Nej til lektier, stress, konkurrence, mobning, præstationsangst og -tvang. Nej til sortering og værdisættelse af mennesker. Vi er hverken ting eller varer.

Samfundets og folkets skole

I stedet for centralisering skal der arbejdes på at gøre skolen til et lokalt forankret frirum. Derfor: Ja til værdsættelse af eleverne samt styrkelse af deres glæde ved at gå i skole gennem meningsgivende oplevelser og læreprocesser. Ja til styrkelse af de indbyrdes relationer og samarbejde, så venskaber og kammeratskaber får plads. Ja til lærersamarbejde, forældresamarbejde og skolesamarbejde.

Dette skal fremmes ved et opgør med den nuværende styring ved indføring af: Demokratisk, direkte styring og ledelse med fælles beslutninger omkring fælles anliggender. Uddelegering af økonomi og budget styret af dem, der er tættest på med ansvar og indsigt og med ret til at prioritere.

Skolen for børn og unge

Hvis skolen skal forandres til at være ramme om et alsidigt børne- og ungeliv, fordres radikale og løbende ændringer af skolens organisation: Plads til forskelligartede og mangfoldige aktivitetsformer. En helt anden organisering af dagen end den århundredgamle opdeling i f.eks. lektioner og fag. En anderledes lærerrolle, der er kendetegnet ved primært at bygge på organisationsledelse og differentieret understøttelse af elevernes selvvirksomhed. En anderledes elevrolle med aktiv deltagelse i en demokratisk undervisning baseret på såvel selvbestemmelse, medbestemmelse og solidaritet.

Invester i folkeskolen

Vi vil investere milliarder i folkeskolen. Vi vil sikre et sundt indeklima. Desuden vil vi forbedre de fysiske rammer, så en fleksibel lokaleudnyttelse i forbindelse med en forskelligartet pædagogisk udfoldelse muliggøres. Den traditionelle skoles lokaleindretning (klasse- og faglokaler mm.) modarbejder de officielle pædagogiske intentioner, og - hvad værre er - meget af det, lærerne gerne vil gøre.  Antallet af elever pr. voksen skal sænkes, så den enkelte kan optimere sine muligheder i en fællesskabets kultur. Der skal desuden indføres et dagligt økologisk sundt og nærende måltid for eleverne.

Pan Xiaozhen, unsplash

Fra Rød+Grøn:

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]