Gå til hovedindhold

Europas røde forsamling er broget – men EU-kritikken er fælles

Inden jul holdt de europæiske venstrefløjspartier, der samles i alliancen Europæisk Venstre (European Left), kongres i Berlin. Begivenheden illustrerede de store forskelle, som den europæiske venstrefløj rummer, men den affødte samtidig et læseværdigt dokument om udviklingen i Europa.

Mikael Hertoft, repræsentant for Enhedslisten i Europæisk Venstre

Mens jeg gik rundt på kongressen, lyttede til talerne, gode og dårlige, og fotograferede lidt, begyndte der at ske noget:

Der begyndte at komme sikkerhedsfolk i jakkesæt og med øresnegle. Pressefolk, der forberedte deres kameraer, men som ikke var det mindste interesserede i den igangværende taler. Pludselig sad Alexis Tsipras, Syrizas premierminister i Grækenland, på første række. Så dukkede andre kendte venstrefløjspersonligheder op, omgivet af journalister og assistenter – Katja Kipling, formand for Die Linke, og bag hende Gregor Gysi, formandskandidat til Europæisk Venstre. Jonas Sjöstedt formand for det svenske Vänsterpartiet, så nysgerrigt til. Så holdt Tsipras sin tale, mens de kendte blev filmet, og så gik de igen. Gregor Gysi kom dog igen næste dag for at holde sin tale, da han var blevet valgt til formand for Europæisk Venstre.

God analyse af Europas tilstand

Ovennævnte scenarie afspejler de forskelle, der er i Europæisk Venstre. I det allerøverste lag er der folk, som færdes i magtcentrene i EU, og som også tror eller håber, at EU kan bruges som et redskab til at ændre verden. Længere nede er der aktivister – folk, der færdes blandt almindelige mennesker og føler sig magtesløse over for EU’s neoliberale politik – som ikke tror på, at EU kan reformeres; unionen skal brydes ned for at give plads for noget andet.

Disse forskelle afspejles også i det politiske dokument, som kongressen vedtog med 80 procent af stemmerne. Det rummer en ganske god analyse af, hvad der sker i Europa – EU’s udvikling, højrefløjen og den økologiske krise. Det beskriver, hvordan fattige, kvinder og indvandrere bliver ofre for krisen og den neoliberale politik. Derefter opstiller dokumentet et program for forandring med krav, som kan danne grundlag for folkelig kamp. Endelig siger det klart, at det er nødvendigt med et brud med Lissabon-traktaten, finanspagten og de andre grundlæggende EU-dokumenter. Alt sammen er noget, som Enhedslisten har arbejdet energisk for at inkludere i teksten.

Samtidig rummer dokumentet dog en idé om, at det er ”Europa” – af nogen opfattet som ”EU” – der skal bringe os ud af krisen. At en europæisk investeringsplan er central for at skabe job, offentlig service samt økologisk og energimæssig omlægning. Det samme EU, som kritiseres nådesløst, rejser man altså også krav om skal være motor for at bringe landene og folkene ud af krisen. Det er næsten skizofrent.

Samlingsproces i gang

Dokumentet afspejler en reel uenighed, der går ned igennem Europæisk Venstre. På den ene side er de mest EU-kritiske partier, som Enhedslisten, Venstreblokken i Portugal og Det Forenede Venstre i Spanien. På den anden side finder man langt mere EU-positive partier, som Die Linke i Tyskland. Men uenighederne eksisterer også inden for partierne.

Gregor Gysi, som er kendt for at være tilhænger af EU, brugte en meget stor del af sin tale på en sønderlemmende kritik af EU. Derefter gik han ganske vist over til at forklare, at EU er et centralt redskab til at løse Europas problemer. Modsætningen er der, og i det politiske dokument har man kunnet skrive sig ud af en del af dem, men ikke fjerne dem.

Trods alliancens meget delte syn på EU, har Enhedslisten valgt at være en del af Europæisk Venstre. For os er det et centralt forum for samarbejde, for diskussioner og for at finde ud af, hvad der foregår i andre lande. Vi lægger vægt på, at der er et klart krav om brud med EU’s traktater. Vi lægger også vægt på, at Europæisk Venstre er en samarbejdsstruktur mellem partier – ikke et overnationalt parti – og samarbejdet er derfor baseret på konsensus.

Europæisk Venstre er kun en del af den europæiske venstrefløj. Det betyder også, at venstrefløjsgruppen i Europa-Parlamentet er langt bredere. Europæisk Venstre vil arbejde for en samlingsproces, der udbreder samarbejdet på venstrefløjen i en progressiv fælles front. Et centralt redskab for denne proces foreslår man bliver et årligt træf for venstrefløjen. Det første træf bliver i Marseille i Frankrig i oktober.

Fra Rød+Grøn:

Faktaboks:

Enhedslisten i Europæisk Venstre

Medlemmer af ledelsen i Europæisk Venstre: Anne Overgaard Jørgensen og Mikael Hertoft (udpeget af Enhedslistens hovedbestyrelse og valgt på kongressen).

Formandskabet: Nikolaj Villumsen med Christian Juhl som suppleant (udpeget af Enhedslistens hovedbestyrelse).

Medlem af sekretariatet: Inger V. Johansen (valgt på Europæisk Venstres første bestyrelsesmøde efter kongressen).

Desuden deltager Enhedslisten i en række arbejdsgrupper og netværk i Europæisk Venstre, f.eks. Mellemøsten-arbejdsgruppen, Østeuropa-arbejdsgruppen, Latinamerika-arbejdsgruppen og EL-Fem – det feministiske netværk.

Enhedslisten er også aktive i Europæisk Venstres tænketank ”Transform”.

Europæisk venstre holder hvert år et sommeruniversitet. Det næste foregår i Danmark den 19-23. juli. Interesserede kan kontakte Inger V. Johansen, [email protected]

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]