Gå til hovedindhold

Tags

Enhedslistens første statsrevisor

Den 1. oktober fik Enhedslisten sin første statsrevisor. Rød+Grøn har bedt Frank Aaen gøre status over sin første måned hos statsrevisionen.

Mikael Hertoft, Rød+Grøn

Meget af Frank Aaens første måned som statsrevisor er gået med at se på satspuljebedrageri.

- Jeg har brugt meget tid på ”Britta-sagen” og været i adskillige medier med den. Syv gange har Rigsrevisionen og Statsrevisorerne advaret mod den model, som ”Britta” tilsyneladende udnyttede. Alle satspuljepartierne kendte til svagheden i modellen, men rollen som julemand var for tillokkende. Derfor gjorde man intet. Det politiske ansvar for at fastholde en model, en svindler kunne udnytte, er ikke nok fremme i debatten.

Rigsrevision vs. statsrevision
Mange er måske ikke klar over, hvad statsrevisionen laver, og hvordan den adskiller sig fra rigsrevisionen.
- Rigsrevisionen er embedsmænd, der laver revisioner og beretninger. Statsrevisorerne kommer med politiske udtalelser og anbefalinger på baggrund af rigsrevisionens arbejde, forklarer Frank Aaen.

- Statsrevisorerne kan også bede rigsrevisionen undersøge noget. Tidligere har én statsrevisor kunnet få igangsat en undersøgelse, som vi så det under DONG-sagen. Siden har de lavet en lovændring, så der skal to statsrevisorer til at kræve en undersøgelse. Jeg mistænker, at ændringen også er udtryk for nervøsitet over, hvad Enhedslisten kan bruge en statsrevisorpost til…

Fra vacciner til jernbaner

Både statsrevisionen og rigsrevisionen er under angreb fra regeringen. Den bryder sig ikke om at blive kontrolleret, som det eksempelvis skete i forbindelse med salget af Statens Serum Institut.

- Revisionens undersøgelser viste, at salget kostede os en milliard kroner! Så bliver det nemt at forstå, at salget var en dårlig ide. Det er en sag, som Stine Brix har arbejdet meget aktivt med som sundhedsordfører, fortæller Frank Aaen.

- En anden sag, vi skal til at kigge på, handler om jernbanen mellem Køge og Ringsted. Et styresystem til mange milliarder kroner, som ikke virker. Det skulle få togene til at køre hurtigere – det gør de ikke. Danmark er det eneste land i verden, som har lavet det nye system. Var det en god ide?

Øje på administrationen

Som statsrevisor er det Frank Aaens opgave at have et øje på administrationen. Er forvaltningen god nok, passer pengene, og det kan give anledning til kritik. Det skete senest 22. august i forhold til skatteregnskabet.

- Allerede for 10 år siden skulle man have set, at det var en katastrofe at skære ned på Skat. Problemerne startede under Fogh, hvor man lagde al skat under staten og samtidig fyrede folk. Konsulentfirmaer og Finansministeriet har hele tiden sagt: Kør bare videre! Men vi har krævet nyansættelser, og det er endelig lykkedes Rune Lund at komme igennem med kravet, siger Frank Aaen.
Så er der sagen om snyd blandt de store fiskekvotekonger, som er forbundet til Lars Løkke.

- Den forbindelse vil jeg gerne have uddybet, slutter han.

Frank Aaen.

Foto: Maibritt Kerner

Fra Rød+Grøn:

Faktaboks:

Statsregnskabet er rigtigt, bortset fra § 38. Skatter og afgifter

”Statsrevisorerne henleder Folketingets opmærksomhed på, at når Statsrevisorerne i februar 2019 afgiver endelig betænkning over statsregnskabet, vil der være risiko for, at Statsrevisorerne må forelægge statsregnskabet for Folketinget med bemærkning om, at samtlige statens indtægter ikke er korrekt opgjort.”

”Statsrevisorerne påtaler, at Rigsrevisionen – ligesom i tidligere år – har konstateret kritiske fejl og mangler i SKATs forvaltning, herunder at SKAT ikke har forvaltet inddrivelsen af de offentlige restancer på en økonomisk hensigtsmæssig måde.”

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]