Gå til hovedindhold

Enhedslisten rykker i boligblokkene

Frem mod kommunalvalget vil Enhedslisten lave en særlig indsats i syv udvalgte boligområder. Målet er at øge valgdeltagelsen og få flere til at stemme rigtigt rødt.

Jeppe Rohde, Organisationsteamet

Enhedslisten har et uforløst potentiale i en række boligområder rundt omkring i landet, særligt i udkanten af flere større provinsbyer. Det er i hvert fald tilfældet, hvis man skal tro den vælgeranalyse, som partiet fik lavet i kølvandet på folketingsvalget i 2015.

Analysen sammenligner stemmetal på landets godt 1.300 valgsteder med en lang række socioøkonomiske nøgletal om beboerne i det enkelte valgdistrikt. Når man sammenligner stemmetal og beboersammensætning, klarer Enhedslisten sig påfaldende godt i København, mens der bl.a. ser ud til at være basis for fremgang i en række boligområder i større provinsbyer.

Noget tyder på, at vælgerne i et lokalområde påvirker hinanden mere end man tidligere har antaget. Det kan være med til at forklare, hvorfor Enhedslisten har langt større tilslutning i ét valgdistrikt end i et andet, selvom beboerne i de to områder ellers umiddelbart ligner hinanden meget.

Derfor har Enhedslisten besluttet at lave et såkaldt pilotprojekt, hvor vi gør en særlig indsats i syv udvalgte boligområder i landet. Projektet er et samarbejde mellem Organisationsteamet og en række lokale kræfter. Tesen er, at man ved en målrettet og strategisk indsats kan være med til at ændre opfattelsen af Enhedslisten og få langt flere i lokalområdet til at identificere sig med og støtte vores parti og politik. Det handler bl.a. om at øge partiets synlighed i boligområderne og at komme i dialog med lokale foreninger og beboere.

Lyt til beboerne

Ét af de udvalgte områder er valgdistriktet ved Sydbyskolen i Næstved. Her er der nedsat en lokal projektgruppe med seks medlemmer – en god blanding af ældre og yngre, mænd og kvinder.

- Jeg er spændt på at se, om projektet kan gøre en synlig forskel. Hvis det går rigtigt godt, får vi både flere stemmer, flere aktive og flere aktiviteter ud af det, fortæller Tommy Lindegaard fra Enhedslisten Næstved.

Den sydlige del af Næstved omfatter bl.a. et større socialt boligbyggeri, Birkehegnet, men også en række parcelhuse, ejerlejligheder og to kollegier.

- Det er for tidligt, at sige, hvilke konkrete aktiviteter det munder ud i. Vi ved dog, at der er udsigt til forringelser på den lokale skole, og det har vi tænkt os at inddrage i arbejdet, fortæller Tommy og tilføjer:

- Det er vigtigt, at vi ikke kun kommer for at fortælle beboerne vores analyser og svar. Vi skal også være villige til at lytte til, hvad der faktisk rører sig i området. Derfor skal vi have gang i nogle forskellige dialogmøder, og vi håber også at kunne samarbejde med boligforeninger, forældrebestyrelser og måske endda den lokale kirke.

Indsatsen skydes i gang med et seminar i april, hvor repræsentanter fra alle de lokale projekter deltager. På seminaret vil der blive arbejdet med kortlægning, strategi og mulige aktiviteter, både i de enkelte projektgrupper og på tværs af byer. Indsatsen kulminerer i ugerne op til kommunalvalget. Håbet er, at Enhedslisten gennem projektet kan høste nogle erfaringer, der kan danne grund for en fremtidig indsats i større skala.

Langenæs i Aarhus (foto: RhinoMind - CC BY-SA 3.0)

Fra Rød+Grøn:

Faktaboks:

De udvalgte distrikter

Aalborg: Gigantium/Aalborg Øst

Aarhus: Frederiksbjerg/Langenæs

Aarhus: Vejlby-Risskov Hallen

Haderslev: Haderslev Syd

Odense: Munkebjergskolen

Næstved: Sydbyskolen

Høje Taastrup: Gadehavegård

Generelt er der tale om urbane lavindkomstområder med mange unge, indvandrere og folk på offentlig forsørgelse. Flertallet af beboerne stemmer til venstre for midten, men der er samtidig en lavere valgdeltagelse end i resten af landet.

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]