Gå til hovedindhold

Energipolitik med EU-bind for øjnene

Vi har i Danmark gennem rigtig mange år opbygget en energipolitik, som gør, at vi er nået relativt langt med den grønne omstilling af energisektoren. I disse dage foregår der imidlertid en politisk proces på energiområdet, som illustrerer det problematiske samspil mellem nationalstaten og EU.

Karl Vogt-Nielsen, energipolitisk rådgiver

Tilbage i 90’erne blev vi via EU tvunget til at liberalisere el-sektoren. Det gav nogle voldsomme dønninger, fordi vi her i Danmark havde opbygget en samproduktion af el og varme, som leverede til nærområdet. Nu blev den ene del af produktion på kraftvarmeværkerne pludselig underlagt markedskræfterne. Men tingene blev justeret ind og fungerer på godt og ondt. Efterfølgende har vi så fået en voldsom udbygning med vindmøllestrøm, så de store værker bliver mere og mere overflødige.

Alt i denne omstilling skal en tur ned over Bruxelles og godkendes. Selv da vi ville give en lille fordel til vindmølleprojekter, som havde lokal opbakning – for at fremme borgerelementet – skulle EU godkende, at vi ville afregne strøm herfra med bare én øre mere pr. kWh. Det sagde EU i øvrigt nej til, så det blev ikke til noget.

Mere magt til EU

Nu står vi så over for en ny massiv EU-pakke. Den skal ikke til afstemning på linje med retsforbeholdet, men den vil gribe mindst lige så kraftigt ind i den danske energipolitik, som den anden gjorde på retsområdet. Pakken overfører store dele af de beslutninger, vi selv kan træffe på energiområdet, til EU. Målet er at gøre al strøm til en handelsvare i det, der kaldes en energiunion, styret fra Bruxelles. Det er der bare ingen, der ved, og ingen, der interesserer sig for.

Og hvad foregår der så i Folketinget? Jo, energipakken behandles i Folketingets Europaudvalg. Det foregår ved, at regeringen fremlægger en kort beskrivelse af, hvad de enkelte dele af pakken har af indhold uden dog at beskrive, hvad det konkret har af betydning for den danske energipolitik. Der nævnes en lang liste af eksisterende love, som skal laves om, men ikke hvad der konkret skal laves om, og slet ikke hvilke konsekvenser, det har.

Mandat på usikkert grundlag

Det centrale på Europaudvalgsmødet er, hvorvidt partierne vil give regeringen mandat til at forhandle videre på basis af regeringens indstilling. Der foregår sjældent nogen egentlig debat om indholdet, når den slags sager er på dagsordenen, og de fleste EU-ordførere aner ikke, hvad det meget tekniske indhold egentlig indebærer for Danmark. Og de er ofte undskyldt, fordi materialet kommer meget sent ud, og der er ringe mulighed for at sætte sig ind i sagerne.

Hele samspillet mellem EU og de nationale parlamenter efterlader reelt kun ringe mulighed for demokratisk inddragelse, og det afviger markant fra den demokratisk proces, som vi kender fra sager i Folketingssalen. Tilmed er Danmark et af de få lande, som faktisk har en vis demokratisk kontrol med sagerne, og hvor drøftelse af mandatet overhovedet eksisterer.

Vi skal rette ind

På udvalgets decembermøde om energipakken rejste enkelte grønne ordførere spørgsmål knyttet til nogle konkrete problemer, som fremgik af høringssvar fra NGO’er. Enhedslisten stillede spørgsmål ved hele linjen i den energipolitik, som vil blive følgen af EU-pakken, men det fandt ingen interessant. Holdningen er grundlæggende: Vi er med i EU, ergo støtter vi det bare. Jamen, forbehandler Folketingets energiudvalg ikke en så central omlægning af alle spilleregler for dansk energipolitik? Nej, det gør det ikke. Det er jo EU-stof.

Resultatet er, at der uden nogen seriøs debat i Folketinget siges ja til en energipakke fra EU, som stort set ingen politikere ved, hvad betyder i praksis. Ramaskriget kommer jo nok, når hele lovpakken skal igennem Folketinget om et år eller to. Men så er det alt for sent. Så er direktiverne på plads, og vi skal bare rette ind.

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]