Gå til hovedindhold

El-ledning til England vil koste danskerne milliarder

Forbrugerne skal betale 11 mia. kr. for, at investorer kan tjene mere på vindkraften og englænderne kan købe billig tysk kulstrøm.

Karl Vogt-Nielsen, klima- og energirådgiver

Landets klima- og energiminister mener, at et nyt elkabel fra Danmark til England vil supplere bacon-eksporten med eksport af grøn strøm. Måske er det dog mere korrekt at betegne begge som svineri.

Indtil nu har regeringen holdt beslutningsgrundlaget hemmeligt, men professor Brian Vad fra Aalborg Universitet har haft mulighed for at kigge dybere i sagen. I følge ham vil elkablet med navnet Viking Link dog kun i meget ringe grad handle om at eksportere dansk vindmøllestrøm. Blot tre procent af den strøm, som åbenbart skal gå gennem kablet, vil være dansk strøm. Hovedparten vil ifølge professoren være billig tysk kul- og brunkulsstrøm, som dermed vil erstatte mere klimarigtig naturgasstrøm i England.

El-kablet er led i den massive udbygning, der, med støtte fra EU, skal føre til ”energiunionen”. Her skal EU hægtes sammen på kryds og tværs, så der kan komme et stort, sammenhængende marked for de store aktører. National energipolitik bliver dermed en by på månen.

Dårlig forretning for indbyggerne

Det er de danske elforbrugere, der over elregningen skal lægge 11 mia. kr. på bordet. Til gengæld kan investorerne i danske energianlæg se frem til en gevinst, fordi elpriserne er højere i England end i Danmark. Kablet vil dermed have to effekter: Dels kan investorerne tjene mere på at sælge strømmen i England via kablet. Dels vil den øgede eksportmulighed generelt øge elprisen i Danmark.

Udgiften på 11 mia. kr. for forbrugerne udløser således yderligere, at deres egen elregning stiger. Men sådan kan regeringen selvfølgelig ikke markedsføre projektet. Derfor holdes beregninger og beslutningsgrundlag tæt til kroppen i ministeriet.

Enhedslistens energiordfører Søren Egge Rasmussen har i skrivende stund krævet papirerne offentliggjort og i øvrigt stillet en byge af spørgsmål.

Ved at presse elprisen op opnår staten desuden en stor besparelse i støtten til vedvarende energi, idet statens støtte udfylder hullet mellem en lav markedspris og en garanteret mindstepris til producenter af vedvarende energi, den såkaldte PSO.

Hellere penge til elektrificering

Enhedslistens position er, at vi hellere ser investeringer i en elektrificering af samfundet, f.eks. varmepumper i varmeforsyningen og el i transporten. Vi skal selv bruge den vedvarende energi i stedet for at blive et transitland for transport af elektricitet mellem europæiske lande.

- Der vil være en langt højere samfundsøkonomisk gevinst ved at bruge den vedvarende energi selv. Det vil være til gavn for det danske samfund og forbrugerne, frem for de store kommercielle aktører på elmarkedet, vurderer Søren Egge Rasmussen.

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]