Gå til hovedindhold

Død over Downs

Teknologien giver os mulighed for at sortere fostre med f.eks. Downs syndrom fra. Politikerne overlader de svære spørgsmål til forældrene. 

Sarah Glerup, Rød+Grøn

I 2004 begyndte Danmark som første land i verden at tilbyde nakkefoldsscanning til alle gravide kvinder.  På en enkelt år medførte metoden, at antallet af børn født med Downs faldt fra ca. 60 årligt til blot 34. Tallene fik en gruppe journalister til at gruble:

- Som journalister tager vi fat i ting, der undrer os. Og jeg er selv vokset op med, at der fandtes børn med Downs syndrom. De var bare en naturlig del af det samfund, vi levede i, fortæller Ulrik Skotte, producent og ejer af firmaet DocEye, der står bag dokumentarfilmen ’Død over Downs’ (2015).

Fosterdiagnostik er en god forretning

En af de hypoteser, Ulrik Skotte arbejde med, handlede om kroner og øre. Selvom Sundhedsstyrelsen officielt tilbyder scanningerne for at give gravide et informeret valg, så fandt dokumentarholdet, at politikere har undersøgt de samfundsøkonomiske fordele ved at abortere fostre med Downs syndrom. Ifølge et notat fra Sundhedsstyrelsen forventedes en årlig kumulativ besparelse på 12 mio. kr.
- Vi kan ikke bevise, at økonomi er afgørende. Men vi ved, at der er regnet på det, og at det er en god forretning, fortæller Ulrik Skotte.

Hans research viste derimod entydigt, at Sundhedsstyrelsens retningslinjer om neutral information ikke bliver fulgt alle steder.

- Folk havde vidt forskellige oplevelser af mødet med sundhedsvæsnet. Nogle fik god og neutral vejledning. Andre fik simpelthen straks anbefalet at få barnet fjernet, hvis der var øget risiko for Downs syndrom.

Ingen tør tage politisk stilling

Mest overrasket blev Ulrik Skotte over, at ingen tager politisk stilling til fosterdiagnostik.

- Vi interviewede faktisk en del sundhedsordførere til programmet. Men de interviews måtte vi smide i skraldespanden, for ingen ville sige, hvad de mente. Skal vi gå hårdt til værks og holde antallet af børn med Downs på et minimum? Eller mener vi, at alle liv er lige gode? Den politiske undskyldning lød: ”Jamen, det må folk selv bestemme!” fortæller han.

- Men den teknologiske udvikling gør spørgsmålet påtrængende, for vi kan screene for flere og flere sygdomme og handikap hos fostre. Hvem tør tage ansvaret og sige: ”De skal ikke fødes”? Det er der ingen, der gør, viste vores undersøgelser. De viste også, at selvom ingen tager politisk stilling, så får screeninger alligevel konsekvenser.

Foto: Andrew Sweeney (CC BY-NC-ND 2.0)

Fra Rød+Grøn:

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]