Gå til hovedindhold

Derfor er vi feminister

Enhedslisten er et feministisk parti, og derfor skal vi på årsmødet i 2017 vedtage et feministisk delprogram. Rød+Grøn beder derfor hver måned et par medlemmer fortælle om deres syn på feminisme.

Asker Fabrin, Nørrebro – Blågård

- For mig handler feminisme om at give plads og være bevidst om egen position og dermed egne privilegier og udgangspunkter. Derfor bør feminisme grundlæggende være er en fælles kamp, der nødvendigvis kræver en kollektiv organisatorisk selvforståelse af, at det altid er vigtigt at opsøge og lytte til de stemmer, der netop har svært ved at komme til orde. Feminisme kan ikke pilles ud af andre kampe og stå alene uden at risikere at blive et simplificeret produkt af sig selv, ligesom andre kampe ikke kan vindes uden at indeholde feminisme. Her er den gode gamle parole ”Ingen er frie, før alle er frie” værd at huske.

- Et trick til at blive en bedre feminist er at blive sit eget sprogbrug bevidst. Størstedelen af os bruger, uden at tænke over det, dagligt problematiske ord og vendinger, der er med til at bibeholde undertrykkende og antifeministiske tendenser. Kassedame: sexistisk. Tøsedreng: sexistisk og homofobisk. Buttfucked (i betydningen: Jeg blev snydt): homofobisk og heterosexistisk.

Maja Wolff Albrechtsen, Aarhus

- Hvorfor har vi brug for et feminismeprogram, spørger du måske dig selv. Ligger ligheden ikke latent i socialismen? Jo, det gør den. Men som med mange af vores andre politikområder kræver feminismen en uddybning, der kan understøtte vores mere konkrete politiske mål, herunder lighed ift. barsel, lighed i sundhed og retssikkerhed ift. vold og voldtægt.

- I dag er de undertrykkende mekanismer fortsat knyttet til det feminine, og det påvirker både mænd og kvinder negativt. Kvinder får mindre i løn og er i højere grad udsat for vold og voldtægt.  Mænd, der viser følelser, kaldes tøsedrenge - med følger som hjemløshed og i yderste instans selvmord, når det hele vælter. Ingen vinder. Derfor har vi brug for et stærkt feministisk program.

- Centralt i feminismen er også respekten for hinanden uanset udgangspunkt, og hensynet til, at vi ikke alle er ens, men lige. Således med håbet om en respektfuld kommende debat.

Maja Albrechtsen

Fra Rød+Grøn:

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]