Gå til hovedindhold

Derfor er vi feminister

Enhedslisten er et feministisk parti, og derfor skal vi på årsmødet i 2017 vedtage et feministisk delprogram. Rød+Grøn beder derfor hver måned et par medlemmer fortælle om deres syn på feminisme.

Per Monnerup, Holstebro-Struer-Lemvig

Vores omfattende diskussioner om feminisme og feministisk praksis er udfordrende og nødvendige. Personligt har jeg altid haft godt af at blive udfordret på mine indlærte vaner, og jeg synes, det er vigtigt at forholde sig både til den strukturelle samfundsorganisering og måden, vi er blevet opdraget på.

”Det nye sker, når den, der er tiltænkt tilskuerens rolle, begynder at blande sig! ”

Skrevet af en mand, men for mig en sætning med den vigtige pointe, at de, der er henvist til tilskuernes roller, skal have reelle muligheder for at blande sig. For mig er det grundlæggende, at tilskuere/undertrykte støttes i deres muligheder for at organisere sig og kæmpe ud fra egne værdier og forudsætninger. Når de så rykker, så rykker samfundet.

Ud over selvorganisering er det også væsentligt at gå imod undertrykkelsesmekanismerne. I Enhedslisten har vi nogle retningslinjer ved mødeafholdelser, men det er tydeligvis ikke nok. På det kommende årsmøde får vi forhåbentlig muligheder for at prøve nogle metoder, som kan gøre det mere attraktivt og inddragende for de, der deltager.

Jeanne Toxværd, Gentofte

Jeg er feminist, fordi jeg ønsker frihed og lighed, hvor man har ret til og mulighed for at være den, man er, uden begrænsninger – uanset køn, etnicitet eller religiøst tilhørsforhold. Feminisme er retten til selv at vælge det køn, vi er, med respekt for andres valg.

For mig handler feminisme om at bygge et samfund op, baseret på stærke fællesskaber, solidaritet og bæredygtighed. Feminisme er at bryde med de forventninger og antagelser, der er til, hvordan et bestemt køn skal se ud og/eller opføre sig. Feminisme er et brud med stereotype kønsrollemønstre, et opgør med objektivisering og sexisme. Der er brug for et ekstra fokus på feminisme i nationale politiske udspil, fordi ligestillingen presses af neoliberale dagsordener, som besparelser på kernevelfærd og dyre institutionspriser. Internationalt skal vi have fokus på, at kvinder rammes ekstra hårdt i krigsområder, sultområder og stærkt religiøst styrede regimer.

Jeg er feminist, fordi jeg er socialist – og jeg er socialist, fordi jeg er feminist. Jeg glæder mig til, at Enhedslistens feministiske delprogram bliver vedtaget på #ÅM17.

Jeanne Toxværd

Fra Rød+Grøn:

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]