Gå til hovedindhold

Derfor er vi feminister

Enhedslisten er et feministisk parti, og derfor skal vi på årsmødet i 2017 vedtage et feministisk delprogram. Rød+Grøn beder derfor hver måned et par medlemmer fortælle om deres syn på feminisme.

 

Anne Overgaard Jørgensen, Nørrebro Park

Hvad er feminisme for dig?

- Kort sagt: En protest mod det nuværende kønshierarki, der har det ene køn som overordnet, i vores kultur mænd, og det andet, i vores kultur kvinder, som underordnet. For at forstå feminisme på den måde, skal kvinder ses som en social gruppering, og det indebærer en identifikation med ”gruppen kaldet kvinder”. Og selv om jeg mener, at alle bør have ret til at definere deres eget køn, mener jeg samtidig, vi kan tale om kvinder som en gruppe, da retten til at definere ens køn jo langt fra er sat fri.

- Desuden betyder feminisme for mig, at kvinders, mænds og andre køns position er samfundsskabt – og at vi derfor kan ændre dem.

Hvordan bliver vi bedre til at praktisere feminisme i Enhedslisten?

- Vi skal tænke i nye måder at lave politiske arbejde på, så minoriteter i vores parti har lyst til at deltage. Vi skal tilbyde børnepasning og skabe et debatklima, hvor alle tør sige deres mening, og tænke i nye mødeformer. Årsmøderne bør også forandres, så yngre medlemmer gider deltage.

 

Elizabeth Japsen, Aarhus

Hvordan fremmer vi feminismen?

- Enhedslisten påviste, hvor asocial regeringens 2025 plan er, men der lød ikke et ord om, at den rammer kvinderne mest, fordi det fortsat er kvinderne, der har ansvaret for børnene. Når vi som parti ikke fremhæver det, usynliggør vi det. Feminisme er at påpege det.

- Fagbevægelsen, der burde udgøre forsvaret for vores sociale rettigheder, er uhyggeligt tavse. FOA og socialrådgiverne er de klareste røster. Nedskæringerne rammer hele den offentlige sektor, og dermed kvinderne, der udgør flertallet af de ansatte der. Mere stress og dårlig samvittighed. Femisme er at påpege det.

- Undertrykkelsen ses også hos de 15 procent af pigerne på de tekniske skoler, der har forsøgt at begå selvmord.  Her kommer queerpolitik ind i billedet og stiller spørgsmålstegn ved de fastlåste forestillinger om køn og seksualitet, og dermed om magt. De senere års debat har sat fokus på voldtægt og vist, at kvindeforagt på ingen måde er udryddet. Femisme er at påpege det.

Anne Overgaard Jørgensen

Fra Rød+Grøn:

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]