Gå til hovedindhold

Der er råd til lønstigninger

Der er opsving i det private, og beskæftigelsen stiger. Overskuddene når nye rekorder, det samme gør udbytterne. Det går også godt for den offentlige økonomi. Der er overskud og et milliardstort råderum. Til gengæld er der hverken opsving eller overskud hos de offentligt ansatte. Lønudviklingen er minimal og arbejdspresset stigende. Det skal der laves om på.

Jakob Nerup, arbejdsmarkedspolitisk rådgiver

Statsminister Løkke mener, at det går så godt, at der er råd til milliardstore skattelettelser. Pengene skal tages fra et såkaldt økonomisk råderum i de offentlige finanser på 37 mia. kroner. Penge, som i stedet burde bruges på velfærd og lønstigninger til de offentligt ansatte.

Der kunne være endnu flere penge i fælleskassen, hvis ikke skiftende regeringer havde givet skattelettelser og ødelagt skatteinddrivelsen gennem de sidste mange år.

Der er råd i samfundet

Overskuddene vokser ude i det private. Det betyder, at der udbetales flere udbytter til ejerne. Det giver alt andet lige bedre mulighed for mere skattebetaling til fælleskassen.

I 2016 blev der udbetalt 249 mia. kr. i udbytte (efter skat) fra private selskaber i Danmark. Delte vi det udbytte lige mellem alle lønmodtagere, så kunne alle få 83.000 kr. Samlet set er der blevet udbetalt udbytter for 1.186 mia. kr. siden 2010.

En mere social retfærdig beskatning ville tilføre fælleskassen mange ekstra milliarder kroner hvert år. F.eks. kunne man beskatte aktieindkomst lige så højt som arbejdsindkomst, indføre en millionærskat og genindføre formueskatten.

Minimal lønudvikling i det offentlige

De offentlige arbejdsgivere med Sophie Løhde i spidsen påstår, at de offentlig ansatte har haft en alt for god lønudvikling. Sandheden er dog, at de offentligt ansatte har haft en minimal reallønsudvikling på 0,27 procent om året siden 2010. Faktisk har der været reallønsfald i dele af perioden.

En væsentlig grund til de lave stigninger er, at en stor del af lønudviklingen er bundet til lønudviklingen på det private arbejdsmarked. Hvis lønnen stiger med en krone på det private, så får de offentligt ansatte kun 80 øre. I de sidste mange år har lønstigningerne på det private været meget små, og derfor er de offentlige lønstigninger mikroskopiske.

Ulige lønudvikling

Lønudviklingen i Danmark er gået helt skævt siden krisen. De næsten hundrede tusind topchefer har siden 2009 haft en lønfremgang på samlet set 34,4 procent. Den rigeste procent stikker helt af med en fremgang på hele 57,2 procent.

For det store flertal af almindelige lønmodtagere, så står lønudviklingen ganske stille på trods af fremgangen i økonomien. Her er fremgangen siden 2009 på beskedne 11,5 procent.

Der er både råd til – og behov for – reelle lønstigninger til almindelige mennesker. Det er alene et spørgsmål om politisk vilje at finde midlerne til det.

Foto: Jakob Esben H. (CC BY-NC-ND 2.0)

Fra Rød+Grøn:

Faktaboks:

Her er pengene

  • 37 mia. kr. er råderummet i de offentlige finanser.
  • 52 mia. kr. er der givet i skattelettelser de sidste 15 år.
  • 29 mia. kr. i skattelettelser til den rigeste femtedel.
  • 26 mia. kr. er der sparet på kommunal velfærdsservice siden 2007.
  • 20 mia. kr. har skatteskandalen har kostet fælleskassen.
  • 100-288 mia. kr. skjuler rige danskere i skattely.
  • 7-14 mia. kr. snyder multinationale selskaber årligt i skat.
  • 22,8 mia. kr. har mindre virksomheder snydt for i skat de sidste år.

Kilde: ”Der er råd”, rapport fra Enhedslisten, 2017

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]