Gå til hovedindhold

Der er et rødt hus på havnen

3F Esbjerg Transport, der bl.a. organiserer lager-, pakhus- og havnearbejdere samt chauffører er kendt og respekteret overalt som en særdeles rød fagforening, endda med medlemsfremgang. Hvad former en sådan fagforening, der blandt sine mange Ø-medlemmer både har folketingsmedlem Henning Hyllested og byrådsmedlem Henning Overgaard? Svaret er, at afdelingens historie har udviklet den politiske kurs.

Thyge Kristensen, Enhedslisten Esbjerg

I 2005 fusionerede de tidligere SID-afdelinger for transportarbejdere og for chauffører.

Transportarbejderne havde en lang tradition for at associere sig med den politiske venstrefløj, mens chaufførerne mere var socialdemokratisk inspirerede.

Begge gruppers ballast var markante arbejdskampe som havnearbejderkonflikter, tradition for hverdagskampe og den omfattende RiBus-konflikt. Dette er en del af den DNA, der kendetegner mange medlemmer.

Fusionen har bevidstgjort en stærk fælles holdning i afdelingen, nemlig ”at fagforeningen og 3F står sig bedst ved at være partipolitisk frigjort, men samtidig meget bevidst og aktiv for at kunne præge fagbevægelsens kurs til fordel for medlemmernes interesser”.

Nutidens politiske udvikling opfattes som nærmest decideret angribende, hvor de ansvarlige har ”smuds på fingrene”.  Modsat opfattes venstrefløjen, især Enhedslisten, af stadig flere som de, der taler et lønmodtagersprog, mens ”verden er dem imod”.

Medlemmernes fagforening

Afdelingens rolle er at være den bastion, der kæmper mod undermineringen af arbejdstagerrettighederne. Modsat fagtoppen, der desværre for ofte har prioriteret partipolitiske interesser før medlemmernes. Selvom medlemmerne forventer, at fagforeningen fremstår professionel, saglig og effektiv, så skal den også stå som en forskansning. Det præger alle fagforeningens instanser, bl.a. bestyrelse og generalforsamling.

Medlemmernes handlinger er ofte både impulsive og effektive, hvis der konstateres trusler mod deres job. Ledige chauffører, solidarisk støttet af kollegaer blandt havnearbejdere og enkelte vognmænd, aktionerede og blokerede i 2013 ulovlig cabotagekørsel. Blandt havnearbejdere er der 100 procent organisering, det stærkeste våben for at kunne beskytte deres job mod at blive overtaget af ukendte vikarer.

Den internationale solidaritet på havnen i Esbjerg har også udenlandske søfolk nydt godt af, og kampen har om nødvendigt udspillet sig i demonstrationer i Bruxelles mod EU’s planlagte overgreb på havnearbejdernes rettigheder.

Historien og fremtiden

Med sindsro kan afdelingens pensionerede pionerer konstatere, at linjen fortsætter. I efteråret afholdes over to dage et lokalt aktivistkursus med fokus på vigtigheden af en aktiv og handlende fagforening 2015. Kursets devise er: fra holdning til handling. Alle underviserne og oplægsholderne er personer, som er rundet af ”aktivist-bacillen”.

3F Esbjerg Transports lokaler har altid summet af utallige faglige og politiske arrangementer. I ”Skævt”-kampagnen før forrige valg var ca. 80 medlemmer aktive på gaderne. Der afholdes valgfester og debatmøder, og Enhedslistens medlemsmøder har også til huse i samme lokaler.

Mange af afdelingens medlemmer er organiserede i Enhedslisten, men også en stigende del udenfor deler Enhedslistens synspunkter, eller føler deres sag varetaget af Enhedslisten både omkring arbejdsmarkedsforhold, men også på det sociale område.

Fra Rød+Grøn:

Faktaboks:

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]