Gå til hovedindhold

Der er en verden uden for EU

Hvad vil Enhedslisten, når vi ikke vil EU, og hvilke internationale samarbejder skal træde i stedet for? Det giver Folkebevægelsens Rina Ronja Kari sit bud på.

Rina Ronja Kari, medlem af Europa Parlamentet for Folkebevægelsen mod EU og medlem af Enhedslisten

Verden er kæmpestor, og ingen af os ønsker et Danmark bag høje mure, afskåret fra resten af verden. Derfor er det afgørende, at vi får øje på de mange muligheder, vi har, for at samarbejde på tværs af landegrænser.

Demokrati, åbenhed, nærhed

EU er en dårlig løsning, hvis vi ønsker samarbejde og samtidig et stærkt demokrati, hvor befolkningen ikke bare sætter kryds på en stemmeseddel engang i mellem, men har reel og løbende indflydelse på samfundets retning.

Afstanden fra de enkelte medlemslande til Bruxelles er for stor, og traktater forpligter EU til at sætte hensyn til kapitalen og store virksomheder over hensyn til mennesker, miljø, velfærd, udvikling og fred i verden.

Derfor er demokrati det første alternativ til EU. At vi flytter beslutninger meget tættere på borgerne via mere nærdemokrati og via mere åbenhed og gennemsigtighed. Det er en kamp, vi allerede tager i dag, men hvor EU virkelig begrænser os.

Internationalt samarbejde er muligt

I forhold til, hvordan vi kan samarbejde med resten af verden, er vi så heldige, at der er en hel vifte af alternativer til EU. De er langt fra perfekte, men mulige at arbejde med.

For det første er der Europarådet, som ikke har noget med EU at gøre, og som arbejder målrettet på at styrke menneskerettigheder overalt. I den danske debat er der ofte en tendens til, at Europarådet bliver glemt. Det er der grund til at råde bod på, for Europarådet har et fornuftigt fokus og god brug for at blive styrket.

Derudover har vi Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE), hvis spidskompetencer er konfliktforebyggelse, krisestyring og genopbygning. Her har vi altså en europæisk organisation, som arbejder målrettet på at skabe og bevare fred og udvikling. Samtidig er den til forskel fra EU ikke styret af store virksomheders økonomiske interesser og lider ikke under drømmen om at blive en stormagt, der med penge og våben og i samarbejde med USA skal styre verden.

Der findes en lang række andre organer, som er egnede til internationalt samarbejde. FN har for eksempel et flygtningeagentur, som vi ville have gavn af at samarbejde med, når det kommer til at forebygge og håndtere de store flygtningestrømme.

Norge og Island viser vejen

Norge og Island viser, at EU-medlemskab ikke er en nødvendighed. De står uden for, men hører til lande, som vi ofte sammenligner os med.

Norge har gennem mange år arbejdet med fredsopbygning og konfliktnedtrapning, og samtidig har landet spillet en meget aktiv rolle i forhandlingerne om nye klimaaftaler. Her har Norge taget parti med nogle af de mest klimaambitiøse lande, herunder en del udviklingslande, og ageret langt mere progressivt, end Danmark har fået lov til af EU.

Island viste til gengæld vejen ud af den økonomiske krise ved ikke bare, som EU krævede, at overtage bankernes gæld, men ved at lade dem falde og samtidig indføre stram valutakontrol, så rige borgere ikke bare kunne sende deres værdier ud af landet. Det har resulteret i fremgang og ikke mindst, at de fattige har lidt langt mindre, end de har gjort i Sydeuropa.

Verden uden for EU er med andre ord kæmpestor og mulighederne for samarbejde mange. Det kræver blot, at vi tør gribe dem i stedet for at holde krampagtigt fast i EU, alene fordi det er velkendt og virker trygt.

Fra Rød+Grøn:

Faktaboks:

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]