Gå til hovedindhold

Den grønne slagter

I september bragte Rød+Grøn en liste over truede grønne puljer og tiltag. Med regeringens finanslovsudspil er der udsigt til, at mange af dem bliver slagtet.

Karl Vogt-Nielsen og Ida Søndergaard, klima- og miljøpolitiske rådgivere

Regeringens finanslovsudspil lægger op til blodbad i mange dele af samfundet. Ikke mindst miljøet står til at få kniven. Alene i 2016 spares for omkring to mia. kroner på det grønne område.

Værst går det ud over trafikområdet. Aalborg letbane fik sidste år en stor, statslig bevilling. Den er trukket tilbage. Regeringen afvikler endvidere trafikpuljen ”Bedre og Billigere”, hvor der årligt er ca. 500 mio. kr. til at fremme kollektiv trafik, og DSB skal spare. Selv en pulje til forbedringer af kollektiv trafik i yderområder reduceres. Det handler samlet om flere milliarder, heraf den ene i 2016.

International miljø- og klimabistand rammes

Også Danmarks internationale miljø- og klimaindsats reduceres kraftigt med næsten en halv mia. kroner alene i 2016. Tilskuddet til den Internationale Naturbevaringssammenslutning (IUCN) fjernes, og tilskuddet til FN’s Miljøprogram (UNEP) reduceres fra 90 til 10 mio. kr. Bidraget til FN’s klimapulje reduceres fra 475 til 300 mio. kr. Endelig reduceres en generel pulje til miljøtiltag fra 191 mio. kr. 30 mio. kr.

Som led i sidste års finanslovsaftale blev der oprettet en klimapulje, som skulle tage hul på den manglende CO2-reduktion fra landbrug og transport. Der var penge til udvidelse af Store Åmose på Sjælland, til omstilling til elbusser, til skovrejsning og meget mere. Det er alt sammen væk igen.

 

Grønne investeringer drosles ned

En række markante Enhedslisten-aftryk stoppes. Midlerne til at sætte gang i varmepumper, der bedre kan udnytte den stigende vindmøllestrøm, stoppes. Det samme gælder den nyetablerede forsikringsordning for geotermisk energi. Vort program for bygningsintegrerede solceller, som sidst blev stoppet i 2001, da Fogh kom til, stoppes nu igen. Heldigvis er de fleste penge her dog brugt, og udviklingen ser lovende ud.

Danmarks Grønne Investeringfond overlever tilsyneladende, men ellers har regeringen også her anvendt ”søg og delete” over for en række af vores tiltag. Den grønne omstillingsfond og en pulje til økologiske iværksættere nedlægges, og midler til det grønne iværksætterhus reduceres. Den populære pulje til ”Grønne ildsjæle” nedlægges, og indsatsen vedrørende affald og genanvendelse beskæres.

Hovedparten af midlerne til Naturplan Danmark, dvs. 63 mio. kr., overføres til en reserve, hvis skæbne dermed er uvis. Flere puljer til naturforvaltningsprojekter reduceres, og randzonerne fjernes. En pulje til kvalitetsfødevarer, økologi og netværksaktiviteter fjernes, og tilsyneladende skæres der i midlerne til økologistøtte.

Grønne kontorer splittes ad

Oven i de massive nedskæringer på det grønne område af finansloven, har regeringen foretaget en række strategiske valg, der også synes at svække natur, miljø og den grønne omstilling. Det første skridt var at lægge Miljøministeriet ind under Fødevareministeriet. Sigtepunktet i den manøvre ser ikke ud til at blive grøn omstilling, men derimod regeringsgrundlagets parole om bedre vilkår for landbruget. Det er et helt tydeligt signal om, at natur- og miljøhensyn vil blive nedprioriteret i forhold til vækst i landbruget.

Med til historien om decimeringen af Miljøministeriets magt kommer også den seneste taktiske manøvre, nemlig udflytningen af statslige arbejdspladser, som også rammer det grønne område. Naturstyrelsen splittes op i to styrelser, og der rykkes ca. 100 arbejdspladser fra København til Randbøl Hede, Augustenborg og Lemvig, mens 61 af Miljøstyrelsens medarbejdere flyttes til Slagelse. En udflytning kan betyde, at man amputerer styrelsernes faglige styrke markant i en årrække, da det formentlig vil betyde medarbejderflugt og dermed et seriøst videnstab, der kan tage mange år at bygge op igen.

Enhedslisten synes principielt, at udflytning af arbejdspladser kan være en god idé, hvis det gøres på en intelligent facon. I dette tilfælde ligner det desværre et led i at stække de miljøfaglige røster i centraladministrationen.

Fra Rød+Grøn:

Faktaboks:

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]