Gå til hovedindhold

Den cirkulære økonomi skal ned i fart

Mange vigtige tiltag kan rummes i begrebet cirkulær økonomi. Vi må dog gå videre og rejse debatten om, hvad der produceres, hvor længe produkter holder, og hvor mange produkter, der bringes i omløb.

Michael Søgaard Jørgensen, medlem af Enhedslistens miljøudvalg

Få miljøkoncepter har de senere år fået så meget opmærksomhed som cirkulær økonomi. Men fokus er ofte på affaldssortering og genanvendelse og ikke på den lineære økonomis væsentlige problemer. F.eks. landbrugets store tab af ressourcer i den animalske produktion, en række produkters korte holdbarhed og produkters lave udnyttelse – fordi vi ofte anskaffer nye produkter, som vi ikke nødvendigvis har brug for.

Ting skal holde længere

Programforslaget har en række gode refleksioner over miljøproblemerne og om strategier, der kan gøre det danske samfund mindre miljøbelastende og ressourceforbrugende. Forslaget kritiserer med rette planlagt forældelse af produkter og kræver produkt- og komponentstandarder, som vil betyde, at produkter og bygninger skal designes og fremstilles til at kunne holde længe, til at kunne skilles ad, repareres og opgraderes, til at være kompatible osv.

Fornuftigt er også kravet om, at garantiperioden for varige forbrugsgoder skal flerdobles og reservedele stilles til rådighed i hele produktets levetid. Det foreslås også, at reparation skal fremmes gennem afgiftslettelser og reparationsværksteder i offentligt og kooperativt regi. Og der er gode overvejelser om deleøkonomi, herunder forslaget om at etablere deleordninger i offentligt regi – f.eks. på biblioteker.

Vi køber for mange sager

Programforslaget anvender en snæver definition af begrebet cirkulær økonomi som genanvendelse af affald, samtidig med at der gives en god redegørelse for de begrænsede muligheder for at lukke materialekredsløb. Man kan også vælge en bredere definition og sige, at deleordninger og reparation af produkter også er cirkulær økonomi, fordi produkterne ”cirkulerer” tilbage til deleordningens lager og det reparerede produkt ”cirkulerer” tilbage til produktets ejer.

Men jeg mener, vi har brug for andre begreber end cirkulær økonomi til at kvalificere debatten om, hvad der produceres, hvor længe produkter holder, og hvor mange produkter der bringes i omløb. Programforslagets analyser skal udvikles videre på det område. Det er for simpelt at sige, at man skal ”begrænse produktionen af unyttige, overflødige produkter og erstatte miljø- og ressourcebelastende produkter med miljøvenlige og ressourcesparsomme produkter”. Problemet er selve mængden af tøj, elektronik, husholdningsapparater mm., som mange borgere har vænnet sig til at anskaffe sig – drevet af industriens og detailhandelens salgsstrategier. Vi skal udvikle begreber og strategier som f.eks. en ”langsom” økonomi og en økonomi baseret på ”tilstrækkelighed”.

Foto: Basel Action Network (CC BY-ND 2.0)

Fra Rød+Grøn:

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]