Gå til hovedindhold

Den ambitiøse klimaalliance

Efter det netop overståede COP22 foreslår Enhedslisten, at de nordiske lande nu selv tager et internationalt klimainitiativ.

Søren Egge Rasmussen, energiordfører

Klimatopmødet blev for nylig afholdt i Marrakesh med 25.000 deltagere fra hele verden, hvoraf halvdelen af de fremmødte var fra det afrikanske kontinent. Ved slutningen af mødet fremlagde 48 af de mest klimasårbare, fattige lande og østater et tilsagn om, at de vil omstille til 100 procent vedvarende energi frem til 2050.

Nu vil Enhedslisten så arbejde på, at også de nordiske lande indgår i en alliance med denne kreds for at nå dette mål. Et forslag, som parlamentarikere fra flere nordiske lande bakkede op om under klimamødet. En sådan alliance kunne også indeholde et mål om, at de nordiske lande aktivt bidrager til at nå Paris-målsætningen om reduktion i udledning af klimagasser, så vi aktivt bidrager til, at temperaturen på jorden stiger med mindre end to grader.

Vejen til nuludledning

Et sådant samarbejde kræver, at Danmark skruer op for sine klimaambitioner. FN’s klimapanel har opgjort, hvor meget CO2 der globalt yderligere må tilføres atmosfæren for at holde temperaturstigningen på halvanden til to grader i forhold til førindustriel tid i 1850. Hvis denne restmængde af CO2 fordeles ligeligt mellem verdens borgere, må Danmark samlet kun udlede 310 mio. tons CO2 (halvanden graders-målet) eller 660 mio. tons (to graders-målet). Det fremgår af et svar til Enhedslisten fra miljø- og fødevareministeren.

Med Danmarks nuværende CO2-udledning kræver det en årlig reduktion på otte procent, hvis vi skal holde os inden for halvanden graders stigning. Dermed vil vores udledning være på nul allerede i 2027. At holde os inden for de to graders temperaturstigning kræver en reduktion på fire procent årligt, og dermed vil vi først nå nul procents udledning i 2039.

Målet om halvanden grads temperaturstigning er i praksis ikke muligt, fordi skiftende regeringer har ladet stå til i mange år. Men Danmark kan stadig nå at bridrage til to graders-målsætningen, og Enhedslisten vil – sammen med andre klimaambitiøse lande – arbejde for, at vi når dette mål.

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]