Gå til hovedindhold

Demokratisér økonomien for at gøre den grøn

Ansatte, brugere og lokalsamfund skal have nye rettigheder og rammer for at kunne blande sig aktivt i den grønne omstilling.

Søren Kolstrup, medlem af Politisk-Økonomisk Udvalg

Forslaget til et grønt delprogram sammenfatter diskussionen om demokrati og grøn omstilling. Der er to indfaldsvinkler. Den ene går ud på, at almindelige mennesker skal vinde kontrol over økonomien og naturressourcerne. F.eks. skal alle ansatte – privat som offentligt – sikres miljørettigheder på arbejdspladsen og indsigt i virksomhedens teknologivalg.

Initiativer nedefra

Skal vores krav tages alvorligt, må vi imidlertid kunne svare på, hvad det er for en type indflydelse, vi taler om: Skal de ansatte have høringsret, indstillingsret med pligt til at gå til forhandlingsbordet eller ligefrem vetoret?

Programmet taler også om tryghed ved grøn omstilling. I så fald skal de ansatte, når en virksomhed lukker eller flytter, have krav på et varsel. Og de skal have mulighed for at gå ind i en alternativ, bæredygtig produktion, som kan være medarbejderejet eller offentligt ejet og deltagerstyret.

Lokal indflydelse på grøn omstilling

Næste skridt bør være at præcisere, hvordan borgerne i et lokalområde får mulighed for at blande sig i den grønne omstilling. Programforslaget ser netop lokalsamfundet som et omdrejningspunkt for at opbygge lokalt forankrede kooperativer inden for fødevareforsyningen – med respekt for naturens grænser.

Vi kunne i denne forbindelse fremsætte krav om, at den kommunale planlægning skal indhente borgernes bud på, hvordan man sikrer grøn omstilling. Det kunne blive et udgangspunkt for lokale kooperativer og kommunal, deltagerstyret produktion.

Initiativer fra oven

Den anden indfaldsvinkel til demokrati og grøn omstilling handler om overordnede initiativer til at bane vejen for borgernes bud på grøn omstilling. Her peger programforslaget blandt andet på krav om en spekulationsfri finanssektor, offentlige energianlæg, en statslig jordbrugerfond og bedre lovgivningsbetingelser for fællesejede virksomheder.

Der forestår et vigtigt arbejde i at konkretisere, hvor, hvornår og hvordan sådanne fællesejede virksomheder kan styrke den grønne omstilling gennem inddragelse af ansatte og borgere.

Delprogrammet rummer de vigtigste brikker til at sammentænke produktion, økonomi og grøn omstilling. Jeg glæder mig til at se denne økosocialistiske tænkning omsat i et saftigt handlingsprogram.

Fra Rød+Grøn:

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]