Gå til hovedindhold

Tags

Demokratisér den finansielle sektor

Krisen i 2008 overbeviste de fleste om behovet for at ændre den finansielle sektor. Der ikke sket så meget, men hvidvasksagerne og udviklingen hos Nets genopfrisker behovet for ændringer. Enhedslisten har fremlagt et vigtigt udspil – En finanssektor som tjener flertallet - som Per Bregengaard og Søren Kolstrup introducerer i en lille bog: ”Fra en farlig til en samfundsnyttig finanssektor”.

Frank Aaen, tidligere MF og nuværende statsrevisor

Nets, der står for håndteringen af bl.a. Dankort, andre betalingskort, Betalingsservice og nemID, er blevet kendt (berygtet) for at give ledelsen mulighed for bonus, der tælles i milliarder. Og de har netop solgt en tredjedel af virksomheden, herunder Betalingsservice, for svimlende 21 milliarder kr. Det afspejler, hvor meget danskerne betaler for formidling af penge.

Der er i høj grad tale om en monopolforretning: 90 procent af danskerne bruger f.eks. Betalingsservice. Denne formidling og Dankortet mm. burde være en del af Nationalbanken i stedet for at være en pengemaskine for kapitalfonde. Og Nets-sagen viser sammen med hvidvaskningen, at der hurtigst muligt skal udbygges flere alternativer til de private finansielle virksomheder.

Vi skal have kollektive banker

Den kortfattede bog om Enhedslistens udspil indledes med en beskrivelse af faren ved den private finanssektor. Det så vi alle under 2008-krisen. Afsnittet kunne derfor nok være kortere for at komme hurtigere til de konkrete initiativer til forandring. Blandt disse er kravet om opdeling af de største banker. Vi skal ikke så langt tilbage, før den nuværende koncentration slet ikke var tilladt, hverken i Danmark, USA eller andre lande. Blandt årsagerne til finanskrisens voldsomme gennemslag i Danmark var Danske Banks krise klart den største. Banken overlevede kun med massiv støtte fra staten.

For at undgå eller mindske gentagelser foreslås kollektive alternativer til private banker drevet af spekulation og profitmaksimering.  Det skal være sådan – som i resten af erhvervslivet – at private kan gå konkurs uden at resten af samfundet rives med.

Handling gi’r forvandling

Som supplement til udspillet har bogen et fint lille afsnit om EU's bankunion, der ikke er løsningen i forhold til fremtidige finanskriser. Der er også et handlingsorienteret afsnit: ”Handling gi’r forvandling. ” Vigtigt, for der er brug for at styrke initiativer og forslag om at bruge pensionskasserne og forbrugerejede virksomheder for at fremme grøn omstilling og demokratisere erhvervslivet.

Endelig har bogen medtaget nogle eksempler på modtagelsen af Enhedslistens udspil, bl.a. fra bankernes brancheorganisation med det prangende og misvisende navn ”Finans Danmark”. Ved en genudgivelse af bogen kunne deres argumenter tages op til kritisk behandling, herunder deres udsagn om, at bankpakkerne, der hjalp sektoren igennem krisen, har givet overskud. De glemmer at regne det hele med, herunder bankernes skattefradrag og det, at staten, ikke mindst for at redde Danske Bank, optog et 30-årigt lån til en merrente på 28 milliarder kr.

”Fra en farlig til en samfundsnyttig finanssektor”. Af Per Bregengaard og Søren Kolstrup. [email protected].

Fra Rød+Grøn:

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]