Gå til hovedindhold

Debat

Kulturheller smuldrer

Bent Jørgensen, Vordingborg

På Møn er vi heldigvis blevet forskånet for de ødelæggende vejrfænomener, vi hører om fra resten af verden. Men så har vi da et borgerligt flertal i Vordingborg Kommune, med et lavtryk der både kan lave ravage og sætte ting i stå. Flertallets sidste skud på stammen, kunne man læse om i Sydsjællands Tidende, d. 25. august, med overskriften: "Biblioteker overtager Borgerservice", men man kan da frygte at det omvendte bliver tilfældet. Som om det ikke er nok, flytter den lokale politistation også ind på Biblioteket i Stege, så det kulturhelle, som bibliotekerne har været hidtil, er åbenbart et overstået kapitel. Dertil lukker den personalebetjente åbningstid om lørdagen, noget der især vil gå ud over den yngre generation der, som følge af de lange skoledage, har gjort brug af lørdagen.

I den anledning skrev en mor, da nyheden kom frem: "At have lært min dreng om konceptet bibliotekar, er en stor del af hans dannelse. At gå hen til en person og bede om hjælp. At formulere hvad man godt kan lide at læse. Jeg havde selv et virkeligt nært bånd til min lokale bibliotekar, som barn og ung. Hun fulgte jo min dannelse hele livet. Kendte mig."

Og politiet? De er sat ind i bibliotekets lokalsamling.

Mindeord – Merete Blicher (1950-2017)

Aarhus-afdelingen

Århusafdelingen har mistet et dedikeret medlem.

Merete var en ildsjæl. Hun var gennem hele livet politisk aktiv: i kvindebevægelsen, lærerforeningen, Mellemfolkeligt Samvirke, boligpolitisk arbejde, lokalradio, OK 85, hvor hun mødte sin mand Peter. Siden aktiv i IS og Ø.

Merete var til det ekstraparlamentariske. Hun deltog i utallige demonstrationer og aktioner. Hun var aktivistisk, solidarisk, socialt indigneret og visionær.

Hun havde en god politisk fornemmelse. Der var ikke ambivalens, tvivl og forbehold hos Merete.

Omkring 1990 konkluderede Merete, at det ikke kun var det kapitalistiske samfund, der var noget galt med, men at også hun som individ havde nogle psykiske problemer. Hun blev førtidspensioneret og var derefter en af de meste brugte brugerlærere indenfor psykiatrien.

Hendes livsmod og politiske kampgejst var ukuelig. Hun var et kraftværk.

I januar ’15 blev hun ramt af en stor blodprop i hjernen. Indeni og på det ideologiske plan var hun den samme som før men de sidste år fysisk svækket. Kraftværket fungerede nu med nedsat styrke. Dog blev hendes ukuelighed alligevel tydelig ved flere lejligheder: i september 15 insisterede hun på at tage direkte fra en hospitalsindlæggelse – mistanke om endnu en blodprop – til Refugees Welcome i Botanisk Have i Århus. Ved et afdelingsmøde i boligforeningen i efteråret 16 var det et kraftfuldt indlæg fra Merete, der vendte stemningen, så et lukningstruet lokalt værested for sindslidende blev reddet i sidste øjeblik.

Merete deltog til det sidste i møder. 12. august ville hun til heldagsgeneralforsamling i partiet men måtte opgive pga. træthed. Dagen efter sov hun stille ind i sit hjem og efterlod sig en chokeret og dybt sørgende enkemand. De fik 32 år sammen.

Enhedslisten har brug for medlemmer som Merete. Med stor energi, originalitet og fandenivoldskhed – og indimellem vildskab - har hun bidraget væsentlig til den politiske kamp. Vi savner nu en god kammerat.

Æret være hendes minde.

 

Vi inspirerer hinanden i kampen for et rødere Europa

Vibeke Syppli Enrum, Svendborg, og Herman U. Soldan, Die Linke

Samarbejdet mellem Die Linke i Flensburg og Enhedslisten i Region Syddanmark startede som en protest mod krig. Og vi har sammen deltaget i påskemarchen i de sidste fire år for sammen at sige: Aldrig mere krig. Vores samarbejde startede - måske tilfældigt, men symbolsk - med afsæt i 150 årsdagen for afslutningen af krigen i 1864. Vi havde faktiske positive forventninger om et styrket samarbejde baseret på den indsigt, som netop krigens meningsløshed har givet grænselandet. Om tre år får vi muligheden for at vise hinanden, at freden kan skabes ad demokratisk vej. 2020 markerer året for den folkeafstemning, hvor beboerne i grænselandet fik en afstemning om deres nationale tilhørsforhold. Lad os til den tid sammen fejre denne begivenhed og samtidig huske på alle de mindretal, der overalt i verden er i klemme i højredrejning og nationalisme, ensretning og konformitet eller religiøst inspireret vanvid.

Hver for sig er vi to yderregioner, sammen er vi en grænseregion. Vi går sammen i kampen mod grænsekontrol. Vi går også sammen om støtte til den lokale valgkamp. I det nyligt afholdte valg til Forbundsdagen gik Die Linke frem, mens AfP ikke fik det stærke fodfæste, der var forventet og frygtet i Schleswig. Det er inspiration for os i Enhedslisten og Die Linke. For det er muligt at få fremgang i en tid, hvor den politiske diskussion drejer væk fra sociale forhold og ulighed til mest at handle om flygtninge.

Stigmatiserende antydninger og larmende tavshed om Syrien

Per Kristensen, Roskilde

Nikolaj Villumsen ønsker, på direkte TV, Assad ’hen hvor peberet gror’; se mit indlæg i nr. 91 og i nr. 93 i en god artikel om økologisk landbrug i Syrien indflettes sætningen ’den syriske stats kvælergreb’, men ingen udmeldinger fra HB eller ledelsen af Enhedslisten om, hvad Enhedslistens samlede politik for konflikten i Syrien er? Ingen jubel over at det p.t. går stærkt tilbage for IS i kraft af den syriske hærs indsats. Går dele af Enhedslistens medlemmer ind for en opdeling af Syrien, på trods af folkeretten, på linje med USA og Israel? Fremmer vi ikke krig i Irak ved evt. at sympatisere med den aktuelle folkeafstemning i det kurdiske område?

Som jeg ser det, har vi brug for en klar udmelding fra HB/ledelsen i Enhedslisten i denne sammenhæng frem for antydninger!

Aleppo blev udråbt af nogen, som ’faldet’, da de syriske tropper befriede byen fra forskellige mere eller mindre betænkelige kampgrupper. Faldet eller befriet? Siden er over 700.000 flygtninge vendt hjem til Syrien, heraf over 400.000 til Aleppo. Vender syriske flygtninge tilbage, hvis de er bange for den syriske regeringshær?

Kurderne blev, i forbindelse med afslutningen af den første verdenskrig, ikke tildelt et selvstændigt land og lever nu som minoritets grupper i Tyrkiet, Irak og Syrien; men retfærdiggør det, en opdeling af Syrien ’fordi vi synes af Assad er ond’? Jeg kan komme i tanker om mange onde mennesker i verden, som ikke handler, som jeg synes de burde; men det berettiger mig jo ikke til at lære andre, hvordan de skal leve deres liv? USA går forrest i udbredelsen af ’det borgerlige demokrati’ – resultaterne heraf er mere end tydelige!

Kan vi i det ene øjeblik påberåbe os folkeretten/FN og i det næste gøre som ’vi synes’? Moral eller international lov? Enhedslisten, skal, efter min mening, vælge dialogens vej og støtte op om FN! Vi får kun en fredelig verden, hvis vi styrker folkeretten og respekten for FN-pagten!

De unyttige idioter

Tormod Olsen, medlem af Region Hovedstaden

Der har været meget debat om vores deltagelse i budgettet i Region Hovedstaden. Debatten har været præget af en misvisende artikel i Arbejderen om besparelser på hele 343 millioner. Dertil har folk tydeligvis ikke læst både 1. og 2. behandlingen, og derfor misser de fuldstændigt sammenhængen. Så bare for at slå det helt fast: Der forsvinder ikke midler ud af sundhedsvæsenet med budgetaftalen, men de bliver samlet i diverse puljer og sat i spil i løbet af året. ”Puljemetoden” har vi kritiseret, da den ikke er rimelig overfor medarbejderne, men der er altså ikke tale om nedskæringer. Som følge af vores kritik er der blevet sat ekstra fokus på omplaceringer og bedre inddragelse af medarbejderne. Så var der 2%-kravet, hvor vi satsede rigtigt og holdt oprøret i gang. Nu er kravet fjernet helt fjernet efter et meget langt og alsidigt pres, og det er vi selvfølgelig rigtig glade for.

Men nok om selve budgettet, det kan man sættes sig ind i, hvis man vil. Hele debatten var meget ubehagelig, fordi ingen rigtig gad læse andet end en propagandaartikel fra Arbejderen. Vi er blevet kaldt nyttige idioter, og man havde opfattelsen af, at høtyvene blev hvæsset og faklerne tændt. Hvad fanden er egentlig meningen? Hvorfor falder man sine egne i ryggen på den måde? Det fører ikke til andet end splid og demotivation. Så herfra skal lyde en generel opfordring til at tjekke sagen ordentligt og gå i dialog, før man offentligt eller i interne fora angriber andre. Det er unyttigt idioti.

Fra Rød+Grøn:

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]