Gå til hovedindhold

Debat

Nordeas bevidste hvidvaskning

Peter Riis Jensen, Vordingborg

Det har flere gange været fremme i pressen, at Nordea har foretaget bevidst hvidvaskning af store summer kriminelle penge, der for det meste kommer fra russiske pengemænd. Hidtil har det været svært for myndighederne at udpege de chefer i Nordea, der direkte har været vidende om, at det drejede sig om kriminelle sorte penge, samt hvem der har beordret hvidvaskning af disse.

Nu er det kommet frem i pressen, at bankbetjente og bankchauffører, ansat i Nordea, er blevet beordret til at køre disse kriminelle penge ud til danske vekselbureauer fortrinsvis i Storkøbenhavn, hvor de kriminelle penge så omveksles til dansk valuta.

Den eller de chefer i Nordea, der har beordret disse pengetransporter, vel vidende at det drejede sig om kriminelle penge, må da kunne politianmeldes således at der kan rejses en sag for økonomisk kriminalitet overfor den eller disse bankchefer, der har handlet i ond tro.

Her er der en sag, der ligger lige til "højre benet" og som venstrefløjens folketingsmedlemmer snarest bør rejse i det danske folketing.

(Dette indlæg skulle have været bragt i augustnummeret. Redaktionen beklager fejlen.)

De intelligente robotter

Ellen Miriam Pedersen, Valby

Tak til Sarah Glerup (Rød + Grøn juni) for kæmpearbejdet omkring de helt sikkert kommende og måske rimeligt ’intelligente’ robotter. SG kommer så godt rundt om emnerne - bl.a. ved at sammenstille fiktion og fakta - og pladsen er begrænset, så jeg vil fokusere på hendes sidste samtale, om hvorvidt de kognitive uhyrer ’bare’ er instrumenter uden ’en form for selvstændig identitet’.

Spørgsmålene om styring af selv de mest avancerede redskaber er slet ikke så svære, men lader sig koge ned til om maskinerne kan tildeles autonom udvikling, om de kan tillades at ændre verden ved selv at skabe, og om de kan tillægges en enten god eller ond hensigt.

Ud fra en folkelig historie, som for 100 år siden blev udsat for rabbinsk efterarbejde, er det nej til alle tre.

Elon Musk og hans samarbejdspartnere truer ikke ideen om at huske hvem der styrer - ud fra deres mest aktuelle udtalelser langtfra. I den retning kommer faren fra disciple som Pamela McCorduck, forfatteren til bogen med den skræmmende naive titel Machines Who Think (1979) som ukritisk lader sit forhold til (visse) mennesker glide videre til at gælde endnu ikke udviklede maskiner.

Uafhængigt af førnævnte legende, men ud fra beslægtede overvejelser, udviklede forfatteren Isaac Asimov og redaktøren John W. Campbell o. 1940 robotikkens tre love:

1. Lad aldrig et menneske komme til skade 2. Adlyd enhver ordre givet af et menneske, medmindre den strider mod 1. Lov. 3. Beskyt din egen eksistens, medmindre det vil stride mod enten 1 eller 2. Altså beskyt, adlyd, beskyt selv, i den angivne rækkefølge.

Det kritiske er hvor langt en maskine vil komme i retning af at forstå begrebet ’skade’. Og grundlæggende, om udviklerne fatter at sanserne indgår i det kognitive!

SG siger det var svært at finde kvindelige roboteksperter. Det afhænger af hvordan man spørger. Mit arbejde med kognitiv simulation går tilbage til 1986-87, hvor jeg fik mulighed for at udfolde et årelangt engagement i mennesker og maskiner.

Skal vi støtte konservative imamer, der står i vejen for muslimske kvinders frihed?

Jørgen Bodilsen og Karin Claudia Steinberg, Helsingør

Et forbud mod burka og niqab har fyldt meget i den sidste tids debat i medierne Vi synes der er brugt megen energi på en unuanceret og forenklet debat. Vi er imod et forbud, men fans af burka eller niqab bliver vi aldrig. Debatten rejser nogle væsentlige spørgsmål.

Når kvinder fra muslimske miljøer går klædt, som nogle konservative imamer kræver, er det så et frit valg? Eller er det ikke nærmere et resultat at religiøs indoktrinering og magtdemonstration, en salafistisk fortolkning af koranen og udøvelse af social kontrol, hvor udstødelse af kvinder, der ikke retter ind, sker. Vi skal vel som venstrefløj støtte de kvinder, der ikke vil lade sig kue.

Der er tegn på, at der er flere muslimske kvinder, bosat i vesten, ifører sig burka eller niqab, ofte som et vestligt proislamistisk statement mod det sekulære samfund. Når flere på venstrefløjen argumenterer mod forbudet, slipper de let og elegant hen over hvad de selv mener om, hvad burka og niqab er udtryk for.

Der er en tradition på venstrefløjen at bekæmpe religiøs indoktrinering. Venstrefløjens dilemma er nok meget godt sagt af den kurdiske forfatter Sara Omar: ” DF vil smide os ud af landet, og venstrefløjen har taget mændenes parti.”

Miljø-digt

Birgit Kloppenborg Madsen, Amager Øst

Vi flotter os med rejser og

mæsker os derved.

Vi flyver så vi dejser og

evigt blir’ vi ved.

 

Vi kører så det fyger

fra hjulene det ryger.

Udstødningen gir’ mange

CO 2 kæder så lange.

 

På lander er der prutter

fra køerne de futter.

Nitrat i mange bække,

bejdset korn i sække.

Danmark skal ikke være EU-duks

Alex Suszkiewicz, Ærø

I forsvaret for aftalen om forbud mod proformaægteskaber, som EL’s folketingsgruppe gik med i, er selve proformaægteskaberne gjort til den store syndebuk. Således hænger det ikke sammen.

Banditterne er de EU-stater, som ikke vil være med til en retfærdig fælles løsning på de store problemer med de mange mennesker, som flygter fra de evindelige krige og tiltagende klimakatastrofer. Og banditterne er de danske politikere, som ser endnu en mulighed for et lys i lagkagen for at markere en stramning samtidig med, at de forsøger at tækkes de tunge EU-stater og hjælpe dem med at lukke deres grænser hermetisk.

Ja, Enhedslisten skal argumentere for fælles europæiske foranstaltninger til at hjælpe de flygtninge, som kommer herop. Men indtil vi er kommet så langt, må vi respektere menneskers ret til at leve, som de vil – og gifte sig, som de vil. Vi har ingen ret til at være moralske dommere! Lad os nu passe rigtig meget på, venner. Der må ikke kunne rejses spørgsmålstegn ved, om vi stadig er på humanismens side!

Vi har i vor afdeling på Ærø fulgt diskussionerne og skriverierne om dette, og vi har som afdeling blandet os i debatten. Da det stod klart, at der ville blive lavet en aftale, gjorde vi, som vi og enhver anden EL-afdeling vil gøre, når vi bliver stillet over for en ny situation, en ny udfordring for lokalområdet, en ny opgave. Vi diskuterede det; analyserede de enkelte elementer og holdt det op imod Enhedslistens politik på de forskellige områder. Og ud fra det formulerede vi – som vi og I vil gøre – Enhedslistens politik på området.

I alle parametre fik aftalen tommelfingeren nedad. Vi har ikke her mulighed for at gennemgå aftalen til bunds. Stol på os! Kontakt os gerne for flere oplysninger. Venner på Christiansborg! I kan nå at sige fra endnu. I får måske ikke rygklap for det på gangene på borgen, men I vil til gengæld høste anerkendelse i de områder, der er berørt af aftalen.

Har vi en troværdig EU-politik?

Per Kristensen, Roskilde

Enhedslisten stiller nu selvstændigt op til EU parlamentsvalget, idet EU ”skal have en chance”, og som Nikolaj Villumsen tilføjer: ”En udmeldelse står ikke først på dagsorden”! Er den valgte politiske linje her i overensstemmelse med vores delprogram om EU? Nej, der er tværtimod tale om en helt ny kurs fastlagt på trods af hvad et landsmøde har vedtaget! Er dette troværdigt overfor partiets medlemmer eller overfor nye vælgere? En vælger må komme i tvivl om vores kandidaters troværdighed, når de læser delprogrammet fra 2016: ”I et demokrati kan befolkningen vælge en ny regering til at ændre på politikken. Men i EU er den grundlæggende politiske linje traktatfæstet, hvilket gør dem umulige at ændre gennem nyvalg. [...] En udmeldelse vil først og fremmest give et langt større råderum for at kunne gennemføre en mere progressiv, rød og grøn politik. Samtidig vil en udmeldelse give Danmark mulighed for at optrappe sin aktivitet i den lange række af internationale samarbejdsorganisationer. [...] Vi er fuldstændig bevidste om, at denne politik står i modsætning til EU’s traktatgrundlag. Vi står derfor over for det samme valg som alle andre progressive kræfter i EU: Enten at vente med de nødvendige forandringer til der kan opnås enstemmighed i EU – eller at bryde med EU.”
Vi har her et troværdighedsproblem, og alligevel har vi i partiet ikke gennemført en ny programdebat! Opstillingen af kandidater mangler ganske enkelt et vedtaget grundlag, som kun et årsmøde kan give! At Folkebevægelsen er ’nationalistisk’ er noget ubegrundet sludder! Folkebevægelsen er derimod udtryk for et kvalificeret tværpolitisk samarbejde, som Enhedslisten har valgt at stå udenfor. Jeg troede socialister gik ind for en bred folkelig modstand og organisering? Internationalisme set i en EU-sammenhæng er en umulighed pga. Romtraktatens indbyggede begrænsninger. Internationalisme kan kun en selvstændig nation/enhed udføre. Verden er større end EU!

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]