Gå til hovedindhold

Debat

Nord Stream 2
Arne Gørges, Vejle

Karl og Nikolaj lader til at have meget forstand på forholdene omkring Nord Stream 2. Jeg synes bare I glemmer det par ting. For det første er det vigtigt at huske Trumps ord: Amerika først og Obamas ord: what is in it for us. Husk også at det tidligere har været fremme at USA gerne sælge gas til EU. Ja kan man fortænke Rusland i ønsket om en Nord Stream 2 så de kan undgå det fascistiske og US støttede diktatur i Ukraine. Jeg synes vi skal godkende ledningen og i forhandlingerne få en stikledning til Bornholm for de kører på dyr og forurenende olie til deres strømforsyning. Det ville hjælpe Bornholm og skulle der være plads til det kan ledningen forlænges til Sverige. Det vil også gavne Bornholm. Den helt grønne omstilling må komme i næste fase.

Rusland

Patrick Schaldemose, Hillerød

I Rød-Grøn nr. 99 efterlyses der en "balanceret forståelse af Rusland" af Mikael Hertoft. Men det føles mere som om der forsøges at gøre undskyldninger for Russiske forbrydelser, ved at forklare det som en naturlig reaktion på EUs handlinger, nærmest som om at Rusland ikke havde noget andet valg end at invadere Ukraine som respons.

Rusland er på alle møder et voldeligt diktatur der invaderer andre lande, slår deres befolkning ihjel og besætter deres territorie(og ikke kun i Ukraine, husk Georgien og Trans-Dnistria i Moldova), og det kan der ikke være nogen undskyldninger for. Og der nævner vi så slet ikke Ruslands attentater på tidligere borgere i England, deres involveringer med den yderste højrefløj overalt i Europa eller deres vold mod deres egen borgere når de udtrykker utilfredshed med regeringsmagten.

Det kan argumenteres hvad den korrekte respons er for at få Rusland til at holde op, eller for at få Rusland til at bevæge sig tilbage mod liberale værdier og væk fra autokrati, men Ruslands handlinger kan ikke og må ikke undskyldes. Jamen okay, så NATO bruger mange penge på våben, og hvad så? Rusland kan let bruge færre penge på militær end NATO, og samtidig bruge deres militære magter på værre missioner.

Og hvorfor opruster NATO-lande og andre der grænser op til Rusland? Det kunne vel umuligt være på grund af Ruslands mere aggressive optræden, f.eks. deres invasioner af Ukraine og Georgien? Jeg kan godt forstå at man som Baltisk stat gerne ville være forberedt hvis Rusland prøver noget.

Det er ikke Vestens skyld hvis Rusland vælger at fordybe sig i nationalistisk hæder af forgangne dage, hvor man kan give alle andre skylden for at man ikke længere har et magtfuldt kejserdømme, i stedet for at vende blikket ind ad og se hvad der er gået galt på hjemmefronten.

Krigspropaganda

Morten Elm, Nordvest

Propagandaen mod Rusland er gået over gevind. Uforståeligt at Enhedslisten ikke siger fra over for overdrivelserne, løgnene, fordrejningerne - kort sagt propagandaen.

Der går ikke en dag uden at Rusland bliver beskyldt for at have påvirket et valg, lavet fusk på nettet, truet med gassen eller forgiftet en spion. Alt sammen udbasuneret af en løgnagtig medieverden. Der følger aldrig beviser med. Til gengæld har USA store interesser i at skade Rusland, som ikke vil bøje sig for USAs ønske om verdensherredømme - hegemoni.

Rusland har set det før. Napoleons imperiale drømme endte i et felttog mod Rusland. Hitlers krigsmaskine brød sammen på Østfronten.

Hvorfor bakker de vestlige medier op om alt det pladder? Følg pengene. Flere journalister fra Süddeutsche Zeittung trådte frem og fortalte, at de blev betalt af CIA for at lægge navn til artikler, som CIA havde skrevet. Præsidenten og toppolitikerne i Ukraine bliver bestukket af USA.

Hvorfor hopper Enhedslisten med på propagandaen? Hvorfor stemte Enhedslisten for bombningen af Libyen? Nu har vi fået islamister i hele Mellemøsten. Hvilket har bragt endnu mere kaos. I øvrigt er Islamisk Stat konstrueret af USA, Israel og Saudi Arabien. Vi er blevet hjernevasket om Vestens demokrati og overlegenhed. Samtidig med at USA har myrdet millioner af mennesker. Kan det blive mere hyklerisk? Vesten er i sandhed ondskabens imperie. Det er os der er slaver af imperiet.

Gadaffi og Sadam Hussein prøvede at sælge olie uden for dollaren og de blev fjernet. Med Rusland og Kina er det anderledes. De vil aldrig falde på knæ for Vesten. Er det så ikke en hel del bedre at samtale og samarbejde med Østen? Det vil endda være økonomisk fordelagtigt for Vesten. Kina har hevet 700 millioner flere mennesker ud af fattigdom de sidste 20 år mens USA har fået 20 millioner flere fattige. Kina genopbygger Silkevejen. Rusland er verdens største leverandør af gas og olie. Se det store billede.

Forkortet af red.

Stop snakken om ”røde linjer”
Finn Sørensen, Amager Vest

Hvad lærte vi af ledende kammeraters udmeldinger om socialdemokraternes flygtningeudspil? At vi må stoppe den snak om ”ultimative krav” og ”røde linjer”. Det er en foræring til medierne, som kan køre endeløs processnak om Enhedslistens rolle som parlamentarisk grundlag. Det er en foræring til vores politiske modstandere, som får en fed chance for at skabe tvivl om man kan regne med os i kampen mod Lars Løkke. Det efterlader indtrykket af et parti, der ikke ved, hvad det vil i folketinget. I øvrigt er der ikke dækning for den retorik i hovedbestyrelsens vedtagelse om regeringsspørgsmålet, som meget klogt slår fast, at det er styrkeforholdene i og uden for folketinget der afgør, hvilke parlamentariske skridt vi kan tage. Derfor dobbelt uforståeligt, at HB-medlemmer kaster sig ud i konkurrencen om at være mest ”ultimative”. Men det værste er, at det fjerner fokus fra vores konkrete svar på de problemer, der optager det store flertal af befolkningen i forhold til deres arbejdsliv, velfærd og klodens overlevelse. Og fra vores princip om, at vi i Folketinget ikke bare kæmper imod forringelser, men også for ethvert fremskridt. Det er det, vi skal vinde større dele af befolkningen på, og ikke på tågede trusler om, hvad vi gør, hvis socialdemokraterne ikke gør som vi siger. Det er som om, vigtig børnelærdom er gået tabt. Vi har altid kun haft én begrundelse for at være parlamentarisk grundlag for en socialdemokratisk regering: Det giver os bedre mulighed for at få politisk indflydelse end med en borgerlig regering. Hvor meget indflydelse vi kan få, afhænger ikke kun af antallet af mandater. Det afhænger af, om der er nogle brede, stærke folkelige bevægelser, der bakker vores krav op. Det er disse bevægelser, vi skal være med til at udvikle. Det er dem vi skal bygge vores parlamentariske styrke på. De lader sig ikke overbevise af tom retorik. Jeg håber, vi får valgt en hovedbestyrelse, der arbejder efter det.

 

Enhedslistens støtte til bevillingsaftalen skader os

Jakob Lindell Ruggaard, Brønshøj-Husum, Laura Kofod, Sydhavnen, Tue Hammer Lerche, Nørrebro - Røde Firkant, Andreas Rytter, Aalborg, Kristian Bruun, Ydre Nørrebro, Rune Popp, Aarhus.

Folketingsgruppen har begået en stor politisk fejltagelse, da den stemte for Søren Pinds nye bevillingssystem for de videregående uddannelser. Aftalen står direkte i modsætning til socialistisk uddannelsespolitik, og den øger markedets indflydelse på uddannelserne markant.

Aftalen indfører nemlig et beskæftigelsestaxameter, som systematisk tager penge fra uddannelser med lidt højere arbejdsløshed end gennemsnittet. På den måde reducerer vi værdien af uddannelse til hvor godt de klarer sig på det kapitalistiske marked.

Vi får ikke gode uddannelser ved at erhvervsrette dem. Tværtimod fører det til fyringer af lærere og forskere og dårligere kvalitet for de studerende. Vi ville aldrig lægge stemmer til at bevillingerne til børnehaver blev afhængige af hvilke karakterer børnene senere får. Tanken er absurd. Ikke desto mindre er det samme princip vi netop har støttet for de videregående uddannelser.

Vores forhandlere siger i Rød+Grøn at aftalen er en samlet forbedring. Men mens forbedringerne er tvivlsomme og bureaukratiske, så er aftalen stærkt ideologisk skadelig. Den styrker markedsgørelsen af vores uddannelser og stiller os i en elendig position, hvor vi selv har medansvar for de fyringer af lærere og lukning af fag, som forslaget vil medføre. Vores styrke hidtil har været, at vi, modsat SF, aldrig har lagt stemmer til store forringelser på uddannelsesområdet. Det princip bryder vi med denne aftale.

Det er klart, at det ikke var muligt at fjerne beskæftigelsestaxametret i forhandlingerne. De borgerlige ønsker at slavebinde vores uddannelse og forskning til erhvervslivets kortsigtede behov, og alene af den grund bør vi ikke deltage i en aftale med et neoliberalt beskæftigelsestaxameter.

Derfor er det vigtigt at årsmødet beslutter at trække Enhedslisten ud af bevillingsaftalen, så vi igen kan stå for en stærk socialistisk uddannelsespolitik og kritisere de forringelser, som vi ved bliver en konsekvens af aftalen.

Derfor er vi med i det nye bevillingssystem
Eva Flyvholm, på vegne af folketingsgruppen

Vi har lavet en aftale med alle partier i Folketinget om et nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser. En aftale, der giver bedre forhold for studerende, universiteter, professionshøjskoler og erhvervsakademier.

Vi får indført et grundtilskud, som længe har været et ønske hos os og elev- og studenterbevægelsen. Det giver frihed til uddannelsesinstitutioner og er ideologisk vigtigt. Så når vi går fra 0 til 25% i grundtilskud, så er det en sejr for socialistisk uddannelsespolitik. Grundtilskuddet roses også af de faglige organisationer og Danske Studerendes Fællesråd.

Med aftalen får vi også fjernet den forhadte fremdriftspant, og lettet presset på de studerende og universiteterne, fordi langt færre penge er bundet til gennemførselstiden. Dertil får studerende med sygdom og handicap mere tid til deres uddannelse. Det er vigtige forbedringer.

Uddannelsessteder i landområderne bliver også styrket med et særligt tilskud. Det er vigtigt, fordi uddannelse skal være for alle - også uden for de store byer.

Desværre indeholder aftalen også et såkaldt beskæftigelsesparameter. Det er skidt, hvilket vi tydeligt har sagt både i pressen og fra talerstolen. Sammen med andre partier, organisationer og bevægelser har vi fået andelen presset ned til 3,75%, så det får ikke stor betydning i kroner og øre. Når vi laver en bred aftale med alle partier, er det svært at undgå, at der er enkeltdele, som vi ikke kan lide. Vi kæmper selvsagt videre og kritiserer beskæftigelsesdelen sønder og sammen. Vi har ikke mundkurv på, fordi vi er med i en aftale.

I de kommende år skal der tages vigtige kampe og beslutninger i aftalekredsen, og vi har en stærk position sammen med SF, S, R og Å på en række af bevægelserne og organisationernes krav.

Så når vi gør brættet op, er der en dårlig del - men meget mere der trækker uddannelsespolitikken i den rigtige retning. Derfor er vi med i det nye bevillingssystem.

Et skridt fremad - næste skridt efterlyses
Anders Taarnby Thomsen, Helsingør

Et program, som kæder miljøkampen sammen med en antikapitalistisk kamp, har længe været savnet. Det foreliggende program er et fremskridt, men har mange mangler. Her er et par stykker:

1) Indledningen introducerer et samfundsmål tilsyneladende blottet for teknologisk og videnskabelig viden og udsyn.

2) Sammenkædningen af miljøkrise og kapitalisme fremstår dogmatisk unuanceret i stedet for at udfolde kritikken af ”grøn kapitalisme”.

3) Afsnittene omkring energi, landbrug og fiskeri er fyldt med detaljeret viden, men det kniber gevaldigt med tilsvarende visioner omkring andre erhverv: man opretter bare en masse bæredygtige jobs, mens man snitter det ene efter det andet arbejdsfelt fra. Det er ikke helt så enkelt at organisere virksomheder, der skal producere f.eks. tætningsringe, stålskabe eller vandrensning til hele verden. Heller ikke her er der i øvrigt plads til en massiv satsning på uddannelse, forskning og teknologi.

4) Den internationale sammenhæng er utydelig: En her- og- nu indsats i EU betones visse steder, brud med EU i andre sammenhænge; internationalt samarbejde fremhæves, men det fremgår ikke klart i hvilken grad de mange tiltag kan og skal effektueres alene i Danmark og hvis ikke: Hvad er så visionen? Støtter papiret en massiv overførsel af ressourcer til brug i de fattige lande? Støtter papiret overførelse af beslutningskompetencer til FN?

5) Der mangler mange steder en klar niveaudeling i omtalen af problemer og løsningsforslag: inden for 5 linjer omtales såvel en mere effektiv kommunal indsamling af affald som en strategi for afskaffelse af unyttig produktion.

6) Der er proppet for mange forstyrrende ”darlings” ind: mens papiret er i gang med at udfolde et effektivt kollektivt energisystem, kædes det sammen med basisforbrug og overforbrug. Overvejelser om en fordeling af arbejdet skal lige have krøllen: med fuld lønkompensation.

7) Det er en vanskelig opgave at beskrive så omfattende problemstillinger. Tak til dem, der har påtaget sig opgaven.

Forkortet af red.

Mindeord for Jørgen Knudsen

Marianne Pacarada, på vegne af Enhedslisten Region Syddanmark og Enhedslisten Svendborg

Torsdag d. 22. marts 2018 mistede Enhedslisten Syddanmark sin højt respekterede kasserer og Enhedslisten Svendborg et mangeårigt og skattet medlem af arbejdsudvalget. Og vi har, som parti, mistet et meget aktivt og loyalt medlem.

Jørgen Knudsen var et menneske, der altid stillede op, hvis nogen havde brug for det. Og det på trods af, at et svigtende helbred var en af årsagerne til, at Jørgen og hans Elsebeth overhovedet fandt ind i Enhedslisten. Begge kendte de nemlig til kampen med systemet. Han havde selv tilkæmpet sig et flexjob som rengøringsassistent, og han var altid gavmild med gode råd og erfaringer til sine partikammerater, hvoraf mange blev en del af Jørgens helt nære kreds.

Især efter Elsebeths død i 2015 fandt Jørgen trøst i partiarbejdet, og til gengæld gav han både venskab, kaffe og kørsel til de, der måtte have brug for det. Hos Jørgen stod dørene åbne, både for besøg i det lille hus i Ellerup og til hans bil, når folk skulle køres til Påskelørdags Fredsmarch i Flensborg, når der skulle indhentes underskrifter til opstillingslisten i hele Region Syddanmark og meget mere.

Men vigtigst af alt var Jørgen et menneske, der var ivrig i sin loyalitet overfor partiet og sine medmennesker. Han kunne diskutere politik og organisering med de bedste, men han besad nogle af de mest betydningsfulde evner af alle i partipolitik: både at kunne sige undskyld og at tilgive, og helt inderst inde kun at ønske andre det bedste.

Derfor er der mange i Syddanmark, der i dag er kede af at erfare, at Jørgens helbred ikke kunne klare en dag mere. Han blev kun 63 år.

Kære Jørgen, tak! Du vil blive savnet. Ikke kun på grund af din indsats, men fordi du var den, du var.

Enhedslisten: Vi skal have en solidarisk udligning
Finn Sørensen, MF, kommunalordfører

Enhedslisten fremlægger nu et bud på en solidarisk reform af udligningssystemet.

Forhandlingerne om en justering af udligningssystemet er i gang. Regeringens oplæg er, at det skal være et ”nulsumsspil”. Det er fuldstændig perspektivløst.

Ingen kommune leverer for meget velfærd. Derfor skal forbedringer i den ene ende af landet ikke betales med ringere velfærd i den anden ende.

Efter 10 år med affolkning af landdistrikterne, nedlæggelse af velfærdsjob og skiftende regeringers brutale budgettyrranni, så er der brug for at løfte velfærden og fordele den mere solidarisk.

Derfor kommer Enhedslisten nu med et udspil til en solidarisk reform af udligningssystemet og statens refusion til kommunernes udgifter til sociale ydelser.

Med vores udspil vil vi sikre et samlet løft af kommunernes økonomi, og et målrettet løft af de fattige kommuner, som har strukturelt underskud og typisk også høje forsørgelsesudgifter.

Vi foreslår følgende to markante ændringer: En væsentlig forhøjelse af udligningsniveauet ved at hæve landsudligningsprocenten fra 61 % til 88 %. En markant forbedring af statens refusion til kommunernes udgifter til udvalgte sociale ydelser (80 % statsrefusion).

Vores forslag vil give et løft for 82 kommuner både i og uden for hovedstaden. Fælles for de kommuner, som vinder på forslaget er, at de har store udgifter til forsørgelse og har et strukturelt underskud. I alt 16 kommunerne vil opleve en uændret økonomisk situation.

Det er selvfølgelig ikke gratis. Vi vil løfte kommunernes samlede ramme med årligt 2,2 mia. kr. over en 6-årig periode. Dette kan finansieres ved at udmønte den kommunale andel af det finanspolitiske råderum og ved at sænke topskattegrænsen.

Vi håber, at vores forslag kan bidrage til en mere konstruktiv debat, kommunerne imellem. I stedet for at rive hårene af hinanden for at få del i en stadig mindre kage, bør kommunerne holde sammen mod det folketingsflertal, der vil sende regningen for skattelettelser til de rige videre til børn, unge, syge og gamle.

Forkortet af red.

Fra Rød+Grøn:

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]