Gå til hovedindhold

Debat

Berigtigelse

I aprilnummerets debat blev Troels Kristensen fejlagtigt krediteret for indlæggene ”Fred i Verden” (skrevet af Boliana Thomsen) og ”Kurdistan” (skrevet af Pelle Andersen-Harild). Vi beklager fejlen!

Hvilket fjendebillede styrer Enhedslistens syn på Syrien?

Poul Eck Sørensen, Hasse Schneidermann, John Graversgaard, Helge Ratzer og Carsten Andersen, medlemmer af Freds- og konfliktforebyggelsesgruppen under IU

Efter giftgasepisoden i Syrien og USA’s efterfølgende bombning af en syrisk luftbase, var Enhedslisten hurtig til at melde ud, at vi er ”bekymrede over nattens angreb i Syrien, men anerkender, at der er brug for handling over for Assads forbrydelser”.

Nu var og er der stadig flere mulige forklaringer på giftgasepisoden. Hvis ikke vore egne politikere havde kørt med på mainstream-pressens drejebog, hvor Assad og Putin spiller skurkene, kunne Enhedslisten have spurgt relevante bombebegejstrede ministre om regeringen havde beviser for hvilken forklaring, der er den rigtige?

Desuden kunne Enhedslisten have spurgt ministeren om regeringen virkelig mener, at Trump og USA har en særlig ret til at angribe et andet land uden godkendelse i FN - og i så fald, om ministeren kan afgrænse hvornår man har en sådan ret?

Brug af giftgas er en krigsforbrydelse, og de ansvarlige bør stilles til ansvar. Enhedslistens krav må derfor være, at Danmark arbejder for, at det bliver relevante FN-organer, der skal undersøge hvem der er ansvarlig for giftgasepisoden.

Det må også være Enhedslistens politik, at selvtægt er uacceptabelt, og at ‘Responsibility To Protect’ derfor ikke må misbruges til krig uden FN-mandat. Desværre er forestillingen om at ”man gerne må intervenere for at undgå folkemord o.a.” blevet en glidebane.

Det er med denne ‘glidebane’ i tankerne, at vi er uenige med formuleringen på Enhedslistens hjemmeside hvor der står, ”I stedet bør vi støtte de pro-demokratiske kræfter med beskyttelsesudstyr og anti-luftvåben, da de risikerer at blive angrebet i morgen”.

Enhedslisten skal i stedet stå fast på en løsning med aktivt diplomati, sikring af humanitær støtte og en gennemtænkt strategi for at afslutte borgerkrigen gennem en forhandlet løsning, der garanterer basale rettigheder til alle befolkningsgrupper i Syrien.

For at arbejde for varig fred i Syrien må også Enhedslisten sætte sig ud over de gængse fjendebilleder.

Snak om Syrien, så du skaber fred

Per Kristensen, Roskilde

Det var ikke hvad du, Nikolaj Villumsen, gjorde i DR2 d. 7. april.

Du havde muligheden for kort og klart at udtrykke Enhedslistens udenrigspolitik, der, mig bekendt, hviler på folkeretten. Du havde muligheden for at tage skarpt afstand fra Trump’s pistolpolitik, og fra den halehængspolitik de øvrige partier i Folketinget har overfor USA i Syrien spørgsmålet. I stedet valgte du at ønske Assad ”hen hvor peberet gror!”, hvilket meget let kunne forstås som deltagelse i koret af stigmatiserende indlæg mod Syrien. Syrien er, uanset om du/vi, synes om Assad, en suveræn stat, og skal respekteres som sådan ud fra folkeretten! Det er helt utilstedeligt at udøve selvtægt overfor Syrien. USA har med deres bombning begået en krigsforbrydelse! Den ene krigsforbrydelse kan ikke godtgøre en anden.

Din følgende sætning var et forsøg på, at få debatten på DR2 drejet væk fra USA’s angreb i Syrien og over på russernes ønske om at få en gasledning gennem dansk farvand. Chokerende, at du i denne højspændte situation, hellere vil tale om en gasledning? Jeg bliver utryg ved om du, som udenrigsordfører for Enhedslisten kender til Enhedslistens udenrigspolitik og til hvordan vi taler konflikter ned i stedet for at tale disse op? Hvis Assad omtales som en du vil af med bliver det legitimt, at hjælpe hans modstandere med våben osv. Vi er ”de gode”, der skal bekæmpe ”det onde”. Vi fra ”den frie vestlige verden” er og forbliver gode uanset vore handlinger; vi har givet os selv retten til at udrydde ”det onde”.

Jeg minder lige om, Nikolaj, hvordan det er gået i Irak og Libyen efter at vesten har ført krig i disse lande på vegne af "de vestlige frihedsidealer".

Ingen af de to her nævnte steder var der 'masseødelæggelsesvåben' eller tale om 'folkemassakre"!

Jeg sad efter DR2 udsendelsen med det indtryk, at du går ind for amerikansk pistolpolitik udenom FN og uerklæret krigsførelse mod suveræne stater. Men det kan selvfølgelig ikke passe?

Drengerøve

Bent Jørgensen, Vordingborg

Sådan lød skiltet på bogkassen i børnehøjde, i bogbussen. Og bogen der stod yderst, handlede om en dansk jægerpilot, der skrev om sin indsats, under bombardemenntet af Libyen. Overordnet en indsats der kan sættes spørgsmålstegn ved, på baggrund af den nuværende tilstand i Libyen, på samme måde som der kan, og heldigvis bliver, sat spørgsmålstegn, ved krigsindsatsen i Irak. Et af svarene på spørgsmålene er selvfølgelig de mange flygtninge der rammer os som en boomerang. Men udover den åbenbart krigsforherligende litteratur på bibliotekerne, så læser børn også aviser, og ihvertfald ser de billeder, og her kunne man da godt bede medierne om, at dæmpe ned for de mange smarte fotos af vore tropper i nystrøgne uniformer og med alt deres skinnende krigslegetøj, og nu med licens til at overskride grænsen til Syrien. For en 14 årig dreng er der ingen spørgsmålstegn, når de voksnes aviser åbenbart fortæller, at krig er den eneste vej, så for ham kan det kun gå for langsomt med drømmen om, at være den der vender hjem fra slagmarken, til folkets jubel og dekoreres af dronningen på Amalienborg. Så kære medier, trykte som luftbårne, for en kritisk ungdom, stop denne, forhåbentlig, ubevidste indoktrinering, der af ubefæstede sjæle læses, som om krig både er den naturlige og den eneste løsning.

Støtter vi den danske krigsindsats?

Enhedslisten Esbjerg

Den 5. september er officiel flagdag for veteraner og udsendte soldater. Men på dagen var det ifølge forsvaret selv en flagdag for de udsendte – veteranerne blev ikke nævnt. Alligevel var alle Folketingets partier mødt frem på Christiansborg slotsplads for at hædre de udsendte soldater. Jeg vil mene at vi dermed hylder dansk deltagelse i krige der er i strid med international lov. Ved en henvendelse til Pernille Skipper, svarede hun: ”Vi skelner – og har da heldigvis altid gjort – meget klart mellem at skælde ud på krigen og på soldaterne. (…) vi støtter selvfølgelig ikke de krige som politikerne har sendt dem ud i.”

Vi mener ikke at det svar holder. Spørgsmålet er; kan vi møde frem for at hædre de udsendte soldater uden at det opfattes sådan vi at accepterer de krige de har deltaget i? Er der overhovedet nogen der vil være klar over at vi kun ”støtter de mennesker der har været igennem så gruelig meget” og samtidig tager afstand fra de krige de deltager i? Nej vel, det er der ikke en eneste der vil være klar over. Vi kan ikke møde frem for at hædre udsendte soldater uden at det vil blive opfattet som en støtte til krigen.

Men der er en hage ved det når man fastholder den officielle betegnelse ”veteraner og udsendte soldater”. Oprindelig var det jo kun FN-missioner, dvs. fredsbevarende aktioner, vore soldater deltog i. Men det ændrede sig. Nu er det fredsskabende aktioner de deltager i. Det lyder jo kønt, men fredsskabende betyder krigsførende. De fredsbevarende aktioner kan vi støtte, men ikke de fredsskabende.

Og da vi ikke kan deltage i en hædring af de udsendte uden at det vil blive opfattet som en godkendelse af aktionerne, så må vi undlade at deltage i den slags krigshædrende arrangementer.

Men naturligvis skal vi fortsat støtte de soldater der er vendt hjem såret på legeme og sjæl. Men vi skal ikke støtte veteranerne bare fordi ”de har været igennem så gruelig meget”. De har jo i høj grad haft mulighed for at undlade at deltage i den slags aktioner.

(fork. af red.)

Og lighed

Ole Vad Odgaard, Aarhus

Diskriminering tyder altid på en ulighed. Mennesker diskriminerer desværre hinanden ved for eks. race, religion, køn, nationalitet og klasse.

Jo, Enhedslisten går ind for et program for fælleskab og lighed mellem mennesker, det er også min opfattelse, men vi opnår ikke dette idealsamfund ved at arbejde for èn enkelt form for lighed frem for en anden, således er feminisme ikke en universiel altomfattende vej til lighed, fordi feminismen alene beskæftiger sig med en kønslig lighed, det siger jo netop navnet.

Jeg kan gå med til at ordet socialisme erstatter ordet feminisme.

Men det er bestemt en misforståelse at proklamere at socialisme og feminisme er et og samme, skal feminister som befinder sig i et kapitalistisk samfund tillade for eks. klassisk kapitalistisk udbytning, nemlig det vi kalder; det ene menneskes udbytning af det andet. Det er vel næppe lighed at få flere kvindelige kapitalister, eller at få flere kvinder ind i ledende stillinger i det kapitalistiske samfund?

Påstanden, at feminisme og socialisme er det samme overflødiggør at vi beskæftiger os med feminisme - netop fordi Enhedslisten siden sin stiftelse i 1989 har haft et socialistisk program!

Socialismens og kommunismens teoretikere har altid og vil altid have som første målsætning at kapitalismens griske, ulighedsskabende og krigsudviklende udbytning ophører. Vores program skal være et program for socialismen, hvor vi peger fremad mod lighed mellem alle mennesker, også selv om vi med programmet kan komme i konflikt med de få som har privilegier.

Socialismens samfund stræber efter at opnå den universielle lighed mellem mennesker ved at bekæmpe ulighed, programmet realiseres ved først og fremmest at fjerne klasseskellene og den medfølgende udbytning -for at opbygge fælleskabet gennem lighed. Fællesskab fungerer ved lighed.

Marx var fremsynet, han fremsatte den kendte parole for vejen frem mod fremtidens klasseløse samfund: Proletarer (arbejdere) i alle lande foren jer!

Oplevelser som beboer på et plejehjem

Bent Knudsen, Randers

Jeg har boet på plejehjemmet Borupvænget i Randers siden august 2014, altså i 2 3/4 år. Jeg kunne ikke gå med rollator da jeg kom, nu går jeg med rollator hovedsageligt takket være privat hjælp og besøgsvenner. Personalet siger de ikke har tid. Der er 2-3 personale til 11 beboer i dagtimerne. Plejehjemmets opgaver er at beboerne skal genvinde tabte færdigheder hvis muligt (rehabilitering).

Jeg får bad en gang om ugen med hårvask. Jeg har købt vaskemaskine 6.500 kr. for at vaske tøj. Jeg kan selv vaske, men ikke hænge op, personalet skal mindes om det.

Min dagsrytme: op kl. 4.00, får medicin kl. 6.00. Jeg lider af angst, knogleskørhed og fejlsynkning (dysfagi) derfor får jeg blendet mad fra Kronjyllands Madservice til middag, øllebrød og to ernæringsis til morgenmad, da jeg skal tage på i vægt.

Jeg tror ikke Borupvænget er hverken værre eller bedre end andre plejehjem i kommunen.

Mit ønske er at få 15 min. daglig gangøvelse med ledsager, og med rollator.

Til sidst vil jeg nævne, at jeg har megen glæde af natpersonalet, de er meget venlige, På trods af arbejdsvilkårene: Aftenbemanding 1½ person. 18 afløsere på 2 år. 3 personer til 100 lejligheder.

Hos de 3 faste personaler er arbejdstiden 50 procent T.J., dansk assistent, 25 procent S.M, USA (fejlfrit dansk) og 20 procent M.H., Schweiz. Der er plads til forbedringer.

Ud med parathedsmål, ind med ordinært job som succesmål

Søren Kolstrup, byrådsmedlem, Lolland

Enhedslisten siger ja tak til at sikre flere borgere et job frem for kontanthjælp dvs. forlænge kommunens investeringsstrategien, stod der i Folketidende den 7. april. Det er rigtigt. Vores afgørende argument er imidlertid, at vi i modsætning til tidligere nu ikke blot skal måle, om en kontanthjælpsmodtager er parat til et job, men om vedkommende rent faktisk får et overenskomstdækket arbejde. Vi er i Enhedslisten dødtrætte af det traditionelle succesmål, der blot hedder, at folk skal gøres ”parate” til dit og dat eller bringes ”nærmere arbejdsmarkedet”. Det afgørende er i sidste instans, om de får et ordinært job. På høje tid, at det gøres til målestok for arbejdsmarkedspolitisk succes. Reel beskæftigelse tak!

Ditlev fra Syddjurs

Per Hørning, Nordvest

Rubrikken kunne også hedde Ditlev og romerne, idet Ditlev henviser »Det gravide D« til at romerne for mere end 2000 år siden skrev – eller rettere huggede bogstavet i sten. Ditlev forstår ikke at proportionerne i det romerske D stod i forhold til de andre bogstaver man anvendte – og det er lige præcis hvad D, O og G ikke gør. Se bare på medlemsbladets forside RØD+GRØN, hvor R’et i RØD og GRØN tillige med N, kommer til at ligne en for tidlig fødsel.

Det er ikke klogt at ændre logo fra et symbol, der gennem 10-15 år har været Enhedslistens brand. Når folk ser taleboble-øet »ringer« Enhedslisten i folks bevidsthed. Og omvendt når Enhedslisten bliver nævnt eller set på tryk, »ringede« øet for det indre blik. Der eksisterer da heller ikke nogen argumentation for at ændre taleboble-øet.

Med den ny skrift kan alle afdelinger i Enhedslisten benytte den. Argumentet er, at så vil det være lettere at udforme lokale tryksager. Men intet tyder på, at det er valget af skrift, der forhindrer lokalafdelingerne – eller for den sags skyld centralt fremstillede tryksager.

Om man bruger Times New Roman eller den »officielle skrift«, har ikke det mindste at gøre med om man får lavet tryksager. Problemet i afdelingerne er jo ikke hvilken skrift man benytter, men hvordan man får formuleret en tekst, der skal være kort, let forståelig og samtidig indeholde en præcis politisk formulering. Det er det, der er svært og som kræver tid og godt kendskab til partiets holdninger.

I medlemsbladet bruges nu den ny skrift. Desværre er den ikke større end den gamle; faktisk er den mindre. Den er uden »fødder« og derfor mindre læsevenlig. Den har alle grotesk-skrifters indbyggede problem: Når linjerne skal være lige lange (udsluttet format) nedsættes læseligheden fordi afstanden mellem ordene er forskellig. Løsningen er at fastholde afstanden mellem ordene og lade bagkanten variere (løs bagkant).

Bladet er ikke specielt teksttungt, men det hjælper ikke, når teksten ikke er læsevenlig.

Fra Rød+Grøn:

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]