Gå til hovedindhold

Civil ulydighed er vores bedste våben i klimakampen

I slutningen af august var Enhedslisten og SUF en del af Ende Gelände, som samlede 5.000 europæiske aktivister i det vestlige Tyskland. Her stod den på demonstrationer og civile ulydighedsaktioner mod Europas største brunkulskraftværk og de enorme åbne brunkulsminer i området.

Aksel Johansen, klimaaktivist

”We are unstoppable. Another world is possible!”

Sådan var vi hundreder af aktivister, der sang, hver gang politiet opgav deres afspærringer og vi fortsatte mod vores mål: jernbanen, der forsyner Neurath-kraftværket med kul. Kulkraftværket er Europas største, med ti gange så stor kapacitet som Amagerværket, og det fyrer med brunkul. Som en aktivist sagde: ”Hallo. Brunkul. I 2017!”

Brunkul er det ringeste fossile brændsel i brug. Lige gyldigt, hvad vi erstatter det med, så er det en gevinst for klima og miljø. Alligevel dækker det stadig over 20 procent af Tysklands energiproduktion, og landsby efter landsby bliver jævnet med jorden, når de enorme åbne brunkulsminer udvider.

Macho’en lagt på hylden

Vi tog af sted i en fælles aktivistbus fra Danmark. En broget flok klimaaktivister fra Enhedslisten, SUF, Klimakollektivet, Skifergas Nej Tak og folk, der var helt nye aktivistrollen.
Torsdag morgen ankom vi til campen, hvor stemningen var præget af spænding og sammenhold. Alt er basisdemokratisk opbygget – i stor skala. I ugen op til har der været en Klimacamp med Degrowth-sommerskole, og selvom alt er sat op på en tom mark og finansieret med mikrodonationer, så spiller det med vegansk mad, toiletter og simultantolkning til alle.

Torsdag gik med forberedelser og træning til de civile ulydighedsaktioner, og fredag startede vi så. Vi gik ud i fem forskellige grupper, kaldet fingre, af nogle hundrede aktivister, mod hvert vores mål.
De fleste fra bussen gik med i den lilla og sorte queerfeministiske finger. Vi forlod lejren under kampråbet: ”We’re here! We’re queer! The end of coal is near!”. Vi aftalte samtidig at lægge machotendenser på hylden for i stedet at gøre civil ulydighed så inkluderende og trygt som muligt.
Tre fingre nåede deres mål om fredagen. Rød finger trængte ned i Garzweilerminen og fik stoppet produktionen. To andre satte sig på togskinnerne, så de blokerede kultoget til Neurath-kraftværket, der måtte drosle produktionen ned til halv kraft pga. mangel på kul.
Desværre måtte vi i queerfingeren nøjes med at høre de gode nyheder, da politiet havde held med et par velplacerede afspærringer tidligt på vores rute. I løbet af dagen blev aktivisterne, der sad i minen og på skinnerne, fjernet af politiet – uden sigtelser, og om aftenen forberedte vi lørdagens aktioner.

Vi kan selv stoppe destruktionen

Og hvilken lørdag: 3.000 lavede en menneskekæde rundt om den urskov, som Hambach-minen er ved at æde. Små grupper lænkede sig fast til tønder med cement på togskinnerne eller gravemaskiner i minerne. Et par hundrede førstegangsaktivister blokerede alle vejene ind til Neurath-kraftværket, og alle fingrene fra fredag samledes i én ”hånd” på små 2.000 aktivister. Politiet forsøgte sig flere gange med afspærringer, men vores fredelige taktikker, hvor vi højest lader dem bagved skubbe de forreste passivt igennem politikæder, virkede. Kombineret med kampråb som ”We are peaceful, what are you?” og ”You’re sweet, you’re cute, take off that riot suit!”, fratog det politiet lysten til at bruge vold mod fredelige aktivister. Dermed nåede vi uskadte op på togskinnerne, hvor Neurath igen blev tvunget ned på halvt blus.

Vi beviste, at hvis bare vi er mange nok, så kan vi selv stoppe destruktionen. Og med civil ulydighed sender vi også det stærkest mulige signal til resten af verden: ”What do we want? Climate Justice! When do we want it? NOW!”.

Ende Gelände fortsætter den 3.-5. november, når klimatopmødet i Bonn starter. Her tager vi atter til Tyskland og blokerer endnu en kulmine.

Find Ende Gelände DK på Facebook, og skriv, hvis du vil med eller have besøg af en oplægsholder i din lokalafdeling.

Foto: Ende Gelände [CC BY-NC 2.0]

Fra Rød+Grøn:

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]