Gå til hovedindhold

Byens stemme

På ydre Nørrebro i København ligger Mjølnerparken - et større alment boligbyggeri, der er kendt for at have sociale problemer. Det samme gælder Urbanplanen, der ligger på Amager i den anden ende af byen. En flok aktive fra Enhedslisten har besluttet sig for at give de mennesker, der bor i de to bebyggelser, både en stemme og medbestemmelse.

Mathilde Vinther, Enhedslisten København

Døren åbnes af en mand i 50’erne. Han fortæller os om kampen for at blive en del af fællesskabet.  Engang har han arbejdet som læge i Irak, men er gennem sine nu 17 år i Danmark blevet kastet rundt i det københavnske beskæftigelsessystem. Han fortæller om frustration og vrede over sagsbehandlerne, som ville have ham til at blive buschauffør. Han kunne ikke få sin medicineksamen godkendt i Danmark og havde derfor ikke andet valg end at tage jobbet som buschauffør, som endte med at ødelægge hans ryg. Manden er bekymret for sin søn, som leger i gården hver dag. Bandekonflikten har skabt stor utryghed, og han ved ikke længere, hvordan han skal beskytte sønnen. Det er en lørdag midt i september, og vi er fem Enhedsliste-aktive, der stemmer dørklokker i Mjølnerparken på Nørrebro.

For de mange – ikke bare for de få

I Urbanplanen og Mjølnerparken går vi i øjeblikket fra dør til dør en gang om ugen. Vi vil forsøge at bygge holdbare relationer til de københavnere, der sjældent bliver hørt. Vi spørger dem, hvad der bekymrer dem, hvad de kunne tænke sig at ændre, hvad deres håb er og hvad man kunne gøre ved de problemer, de møder. Vi vil blive bedre til at inddrage flere i vores politikudvikling og i vores arbejde for lokale forandringer.

Vi spørger folk om deres kontaktoplysninger, så vi kan tale med dem igen. Umiddelbart grænseoverskridende, når vi kun har haft en kort snak med dem – men resultatet er overvældende. Størstedelen af dem, vi taler med, har både stærke fortællinger og bud på, hvad der skal stilles op med de lokale udfordringer, der eksisterer – og de vil meget gerne tage del i at løse problemerne. De giver deres kontaktoplysninger, så vi kan inddrage dem yderligere i arbejdet med at skabe forandringer.

I Mjølnerparken inviterer vi alle de folk, vi taler med, til møde i et lokalt beboerhus. Her arrangerer vi folkekøkken og inviterer vores byrådskandidater til at komme og lytte med. På mødet vil vi forsøge at skabe forudsætningerne for, at der lokalt kan opstå en bevægelse, som kan skabe forandringerne, som beboerne drømmer om.

Det vigtigste bliver at sikre, at vi ikke blot er til stede nu, men at vi i de næste fire år er til stede lokalt, inddrager resultaterne i vores egen politikudvikling og får nye folk med i partiet. Vi vil understøtte og arbejde sammen med nye, lokale initiativer og presse på for, at byens udvikling skal være til gavn for de mange – ikke bare for de få.

En mere tryg by

Vores forhåbning er, at vi kan være et parti, som ikke bare taler om, at magten i samfundet skal omfordeles, men at vi selv kan blive bedre til at få flere og forskellige mennesker repræsenteret. Vi vil sikre, at flere skal påvirke samfundsudviklingen – men også vores egen politik.

De seneste lørdage har vi – gennem mange snakke over Mjølnerparkens dørtærskler – taget de første skridt. Den tidligere læge var en blandt mange, som engageret fortalte om sine bekymringer og håb. Han fortalte, at han ikke før var blevet spurgt om, hvad han gerne ville ændre – og han spurgte, hvornår han kunne komme med til et møde, for at få lov til at være med til at skabe et bedre beskæftigelsessystem og en mere tryg by.

Foto: Enhedslisten, Lft3b (CC BY-SA 3.0)

Fra Rød+Grøn:

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]